PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Slovensko prichádza o geneticky najkvalitnejšie jelene, kvôli vlkom


Slovensko prichádza o geneticky najkvalitnejšie jelene, kvôli vlkom

Banská Bystrica, 19.júla 2016

V roku 1965 bola vyhlásená na Poľane chránená poľovná oblasť kvôli vytvoreniu dobrých podmienok pre chov jelenej zveri, jej odchytu a využitiu v iných regiónoch. Odvtedy sa jelene z tejto klenotnice slovenského poľovníctva dostali napríklad aj do Česka, Poľska či Nemecka. V súčasnosti je však populácia jeleňov na Poľane ohrozená iným druhom – vlkmi. Každý rok strhnú títo predátori približne 100 – 120 kusov jelenej zveri a situácia sa vyhrocuje. Iba za posledné dva týždne vlci usmrtili päť kusov jelenej zveri, z toho dvoch jeleňov, ktorí patrili k najsilnejším z celej populácie. 

Nie je prirodzené, že vlci strhávajú najsilnejšie jelene, za bežných okolností sa zameriavajú na mladšie a kondične slabšie jedince,“ hovorí Ján Nôžka z odštepného lesného závodu Kriváň. Tieto jelene by boli podľa pravidiel C.I.C. (medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri) hodnotené zlatou medailou a Poľana podľa neho preto prichádza o najcennejší genetický materiál. Išlo o 10 – 13 ročné jelene v najlepšej kondícii. „Je na mieste začať uvažovať o príčinách tohto stavu a o optimálnej počestnosti vlkov na tomto území,“ dodal Nôžka. Zdokumentovať, že išlo o útok vlkov, je navyše možné iba u čerstvo usmrtenej zveri. Je preto pravdepodobné že škody spôsobené týmito predátormi sú v skutočnosti oveľa väčšie. 

Početnosť vlkov na Poľane podľa poľovníkov v posledných dvadsiatich rokoch výrazne vzrástla. Zatiaľ čo podľa sčítania počtu týchto šeliem z rokov 1999 – 2007 žilo na tomto území o rozlohe približne 20.000 hektárov 5-11 vlkov, v súčasnosti ich stav odhadujú na 15 - 20 jedincov v dvoch až troch svorkách. Rozdiel medzi číslami ochranárov a poľovníkov je však predmetom dlhodobých sporov, podobne, ako tomu bolo donedávna u zisťovaní počtu medveďov, kde presnejšie čísla poskytlo až vyhodnotenie s pomocou genetického rozboru trusu. Tento výskum dal za pravdu lesníkom a poľovníkom, ktorí dlhodobo tvrdili, že počet medveďov na Slovensku výrazne prekračuje 1000 kusov. 

Za dobu existencie chránenej poľovnej oblasti bolo na Poľane odchytených niekoľko stoviek jeleňov, ktoré boli dodané do oblastí: Topoľčianky, Biela Skala, Buchlovice, Mošovce,Tríbeč, Lány, Hluboká – Ponešice, Teplice, Prachatice, Židlochovice, Ronov, Dolný Kubín, Strážske, Mníchov či do zvernice Betliar. V niektorých revíroch v ČR, kde bola zver vypustená do zverníc dosiahli vynikajúce výsledky, keď v Prachaticiach dosiahol mladý dodaný jeleň v dospelosti 236,75 bodov a v Hlubokej – Ponešiciach jeleň, ktorý sa narodil už na mieste jelenici dovezenej z Poľany dosiahol český rekord 250,89 bodov. Záujem o ďalšiu zver je neustály. Len za posledné tri roky LESY SR odvizli do poľských štátnych lesov v nadlesnictve Kluczborg 41 kusov živej jelenej zveri určenej na ďfalší chov a sklvalitnenie populácie. 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2015 zamestnával podnik viac ako 3500 ľudí.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené