PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Ručným kosením lúk na Poľane lesníci chránia vzácne rastliny, pomohli aj ochranári z ŠOP


Ručným kosením lúk na Poľane lesníci chránia vzácne rastliny, pomohli aj ochranári z ŠOP

Banská Bystrica, 15. júla 2016

Lesníci z odštepného závodu Kriváň ručne pokosili takmer 2,5 hektárovú lúku pri Kyslinkách v CHKO Poľana, ktorá je jedinečným biotopom mokradí. Ide o Chránený areál Dolná Zálomská kde rastie napríklad zákonom chránený páperník pošvatý (Erioforum vaginatum). Takmer tridsiatke lesníkov a lesníčiek pomáhali pri kosení lúky v tomto roku aj zamestnankyne CHKO Poľana. Status chráneného areálu, ale ani terénne podmienky neumožňujú použiť na kosenie lúky ťažkú techniku, no bez pravidelného vykášania by vzácne rastliny nemali vhodné podmienky a pravdepodobne by sa z lokality postupne stratili.

„Pracovníci OZ Kriváň majú k lúke Zálomská osobitý vzťah aj preto, že na nej každoročne organizujú chovateľskú prehliadku trofejí a zhodov jelenej zveri z chránenej poľovnej oblasti Poľana,“ podotkol riaditeľ odštepného závodu Kriváň Pavol Kráľ. Spolupráca s Štátnou ochranou prírody, v tomto prípade konkrétne s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Poľana je podľa neho už tradične dobrá a preto účasť zástupcov ochranárov na tejto akcii veľmi uvítal. 

Obmedzenie v používaní ťažkých mechanizmov kvôli podmáčanej pôde však nie je jediným dôvodom pre ručné kosenie. Lúku je totiž možné pokosiť aj ľahkými motorovými kosačkami. Ide aj o zachovanie tradícií. Seno z tejto lúky bude slúžiť ako krmivo pre zver v CHPO Poľana. Zvláštnosťou pri kosení mokradí však je, že sa tráva musí odniesť niekoľko desiatok metrov do vyššie položených častí lúky na usušenie. Kosenie lúky Zálomská sa v tomto roku nezaobišlo bez komplikácií, keď začiatok zdržal o dve hodiny silný dážď a neskôr sa celú oblasť zasiahla hustá hmla. 

Chránený areál Dolná Zálomská je časťou lúky, ktorú obhospodarujú Lesy SR priamo v kaldere Poľany. Je ukážkou dobre zachovaných, druhovo bohatých prameniskových, slatinných a stredne vlhkých rastlinných spoločenstiev. Za chránený areál bola lokalita vyhlásená v roku 2000. Celé územie Dolnej Zálomskej je z floristického pohľadu považované za jedno z najcennejších v CHKO Poľana. Okrem už zmieného páperníku tu rastie aj aj zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), ostrica predĺžená (Carex elongata), škarda odhryznutá (Crepis praemorsa), vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač mužský poznačený (Orchis mascula ssp. signifera), bielokvet močiarny (Parnassia palustris) či vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia).

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2015 zamestnával podnik viac ako 3500 ľudí. Celá výmera lesných pozemkov obhospodarovaných podnikom je certifikovaná v systéme PEFC.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené