ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Vyhlásenie verejného obstarávania - LS Lednické Rovne


Vyhlásenie verejného obstarávania - LS Lednické Rovne

Verejné obstarávanie ťažba na OZ Považská Bystrica v r. 2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Príloha č. 2 SP Lednické Rovne

Súťažné podklady Lednické Rovne

Príloha č. 1 SP Lednické Rovne RD vzor

Príloha č. 1 RD Lednické Rovne Všeobecné záväzné podmienky

Príloha č. 2 RD Objednávka 1

Príloha č. 3 RD Zákazkový list

Príloha č. 4 RD Samofakturácia

Príloha č. 5 RD Výzva na zalesnenie cenovej ponuky

Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk

Podmienky účasti uchádzačov

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené