ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Vyhlásenie verejného obstarávania - LS Považská Bystrica


Vyhlásenie verejného obstarávania - LS Považská Bystrica

 

Verejné obstarávanie ťažba na OZ Považská Bystrica v r. 2017

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Príloha č. 2 SP Považská Bystrica

Súťažné podklady Považská Bystrica

Príloha č. 1 SP Považská Bystrica RD vzor

Príloha č. 1 RD Považská Bystrica Všeobecné záväzné podmienky

Príloha č. 2 RD Objednávka 1

Príloha č. 3 RD Zákazkový list

Príloha č. 4 RD Samofakturácia

Príloha č. 5 RD Výzva na zalesnenie cenovej ponuky

Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk

Podmienky účasti uchádzačov

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené