PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Trenčín


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Trenčín

Predmet:

OC Trenčianske Teplice

Vyhlásenie OVS OC Trenčianske Teplice

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecne záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

 

OC Opatová

Vyhlásenie OVS OC Opatová

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecne záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh 

OC Bonové

Vyhlásenie OVS OC Bonové

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecne záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh 

OC Kyselka LS Drietoma

Vyhlásenie OVS OC Kyselka LS Drietoma

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecne záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

 

OC Baské LS Kšinná

Vyhlásenie OVS OC Baské LS Kšinná

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecne záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

 

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Botka, tel.: 0918 333 191

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené