PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Čadca


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Čadca

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čadca vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

Osobné automobily: značka, typ, EČV, rok výroby

1. Škoda Fabia, Combi 1.9 SDI Comfort, EČV: CA 823BC, rok výroby 2004

2. Lada, Niva 1.7i (212014) Classic, EČV: CA 661BB, rok výroby 2006

3. Lada, Niva 1.7i (212014) Classic, EČV: CA 662BB, rok výroby 2006

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese:


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Čadca, Ľ. Podjavorinskej 2 207, 022 01 Čadca


Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Švábiková
Fax: +421 41/ 430 8508
Mobil: +421 918 335 790
Tel. : + 421 41/ 430 8527
e-mail: tatiana.svabikova@lesy.sk

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 30.1.2017 do 12oo hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 2.3.2017.

Sem vložte text

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené