ÚVOD
KONTAKTY
PONUKA

CENNÍKY

FOTODOKUMENTÁCIA

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Lesnej Techniky > Predstavenie


Predstavenie

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
AKTUALITY
OVS - Predaj vozidiel
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
 

Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica

Vnútropodnikový závod služieb

Celoslovenská pôsobnosť

Lesnícke činnosti:

-          Ťažbová činnosť

o    Lanovkami

o    Harvestermi

-          Manipulácia dreva na OM a ES procesorovými hlavicami

-          Štiepkovanie biomasy

-          Odvoz dreva odvoznými súpravami

-          Prevádzková zimná a letná údržba lesných ciest

Servisno–opravárenské činnosti

Investičné činnosti:

-           – kompletizácia strojárskych investičných celkov

-           – realizácia stavieb a rekonštrukcií lesných ciest

RÝCHLY KONTAKT
Telefón:
Email:
 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené