PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

 

 

OC Liptovská Osada :

 

          Dokumenty :

1 Vyhlásenie OVS OC Liptovská Osada

2 Vzor KZ predaj dreva na pni Liptovská Osada

3 Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk - OC Liptovská Osada

4 Zákon 315/2016 Z.z.

Príloha 1 Harmonogram predaja dreva na pni OC Liptovská Osada

Príloha 2 Technologický protokol

Príloha 3 Všeobecne záväzné podmienky

Príloha 4 Záznam z priebežnej kontroly

Príloha 5 Kontrolná známka

Príloha 6 mapa PNP OC Liptovská Osada 

Doplnok súťažných podmienok

Pri uzatváraní (podpise) zmluvy, musí výherca predložiť výpis z registra parnerov verejného sektora v zmysle zákona 315/2016 Z. z.  

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené