PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

 

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

OZ  Kriváň.

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Osobný automobil, VAZ, 2121/40/T, DT687AN, 2005,
  • Osobný automobil, LADA, 2121/40/U, DT451AO, 2007,

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š.p. , Odštepný závod Kriváň, Kriváň 334, 962 05 Kriváň

Kontaktná osoba: Ľupták Jozef, v zastúpení Ing. Katarína Drahovská
Fax: 045/5243204
Mobil: +421903471554
Tel. : 045/5243205
e-mail: j.luptak@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 7.7.2017 do 12oo hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 7.8.2017.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené