PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V – A 2014-2020


Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V – A 2014-2020

 

"Spoločná obnova včelárskej tradície v Topoľčiankach - Prevádzková budova" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

"Spoločná obnova včelárskej tradície v Žikave - Terénna včelnica" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

5062 _ Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy - výstavba prístreškov pre cyklistov, informačných tabúľ, dreveného premostenia, odpočívadla, stojanov na bicykle

5063_ Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy - prestavba bývalej lesnej zvážnice a lesného chodníka na cyklochodník a oprava lesnej cesty Driečna

5245_BIODIVERZITA SK-CZ: Objekty na uskladnenie dužinatého a jadrového krmiva

5247_BIODIVERZITA SK-CZ: Čistenie a rekonštrukcia chodníkov pre zver

5248_BIODIVERZITA SK-CZ: Frézovanie drevín

5249_BIODIVERZITA SK-CZ: Monitoring lúčnych biotopov

5250_BIODIVERZITA SK-CZ: Nákup a výsadba plodonosných a ovocných

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené