PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa PR Údolie Dubnica nad Váhom


Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa PR Údolie Dubnica nad Váhom

Bonitácia PR Údolie Dubnica nad Váhom (PDF)

Mapa PR Údolie Dubnica nad Váhom (PDF)

Návrh zmluvy o užívaní PR Údolie Dubnica nad Váhom (PDF)

Plán lovu v PR Údolie Dubnica nad Váhom (PDF)

Rozhodnutie o uznaní (PDF)

Súťažné podmienky OVS - PR Údolie Dubnica nad Váhom (PDF)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené