ÚVOD
CENNÍKY

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

  

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Košice > Telefónne zoznamy


Telefóny OZ22
Odštepný závod
22 KOŠICE
Ústredna 055/72830 11
Volanie priamo 055/72830+klapka
Fax 055/ 62202 13
e-mail lesy.ke@lesy.sk
Kód Úsek, odbor Titul,poriezvisko Priama Vnútorná Mobil
Útvaru referát meno linka linka  
100 Úsek riaditela        
  Riaditel OZ Ing.JAKAB Pavol 055/ 62268 95 14 0903701526
  Sekretariát ŠIPOŠOVÁ Marta   15  
  VOR-personalista Ing.GÁBOR František   52  
  VOR-PO,CO ŠPAKULA Ján 055/ 62237 86 50 0903647520
  VOR-OBP Mgr.OCELIAK Juraj   57 0903647526
  VORŠ-správa majetku Ing.BENCÚR Michal   41  
  VOR-správa majetku Ing.FROLIŠ František   40  
200 Úsek výrobno-technického námestníka      
  Výrobno-tech.nám. Ing.JAKUBCIN Jaroslav 055/ 62266 84 16 0903655232
  VOR-pestovatel Ing.TAPŠÁK Peter   36  
  VOR-tažbár Ing.GERCÁK Peter   44  
  VOR-ochr.,polov. Ing.TIMKO Ivan   36  
  VOR-staveb.cinn. Ing.BABJAK Ján   33  
  VORŠ-MTZ Ing.MADARAS Mikuláš 055/ 62265 89 49 0903655228
  SOR-MTZ DUDAŠKO František   49  
  VOR-mech., energ. Ing.KORDIK Gabriel 055/ 62207 04 45  
300 Úsek ekonomicko-obchodného námestníka        
  Ekon.-obchod.nám. Ing.NEMEC Benedikt 055/ 62266 98 17 0903655232
  VOR-usmer.ekonom. Ing.STANKO Stanislav   30  
  VOR-mzdový úctovník JACKOVÁ Mária   31  
  VOR-plánovac Ing.SAKMÁRY Milan   21  
  VOR-financník Ing.KOVÁCOVÁ Anna   25  
  VORŠ-úctovník Ing.GÉCIOVÁ Mária   22  
  SOR-úctovník KEMECHEYOVÁ Eva   23  
  SOR-úctovník HOROSOVÁ Helena   23  
  SOR-úctovník KACINOVÁ Jana   23  
  SOR-úctovník VARGAEŠTOKOVÁ A   23  
  VOR-SIS Ing.DZUGAS Pavol   26 0903655237
  VORŠ-obchod Ing.SLIMÁK Milan 055/ 62265 84 19 0903655235
  SOR-obchod MÚDRA Alena   18, 20  
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené