PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR štartujú projekt na prinavrátenie včelárskej tradície na vidiek a do lesov


LESY SR štartujú projekt na prinavrátenie včelárskej tradície na vidiek a do lesov

Neodmysliteľnou súčasťou lesa a práce lesníkov musí byť včelárska tradícia.

            „Včely sú deti lesa“. Znie základné motto cezhraničného projektu, ktorý naštartovali lesníci z Topoľčianok spoločne s maďarskými kolegami z Tatabánye,  pod názvom „Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely“ (SKHU/1601/1.1/002) v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. „Hlavným cieľom partnerov je zachovanie, obnova a rozvoj prírodného i kultúrneho dedičstva spoločným obnovením včelárskej tradície v lesníctve ako dedičstva maďarských a slovenských vidieckych oblastí v úzkom vzťahu s lesmi,“ upresňuje František Král z LESOV SR.

Na slovenskej aj maďarskej strane vzniknú vzorové včelnice v teréne, kde mladí i dospelí záujemcovia môžu pozorovať život včiel a prácu profesionálnych včelárov. Ako ukážka spracovania produktov vznikne v Topoľčiankach vzorová spracovňa včelích produktov, jedinečný skanzen včelárstva, ale i včelárska environučebňa“, hovorí Marian Staník, generálny riaditeľ LESOV SR. Podobná včelárska základňa vzdelávania a predstavenia včelárstva vznikne i v Maďarsku v blízkosti obce Vértestolna. Lesníci zrealizujú projekt v priebehu 2 rokov s celkovým rozpočtom 1 093 136,37 €, z ktorého finančná podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja činí 929 165,91 €.

Včely patria medzi pôvodných obyvateľov lesa  a bez včiel by svet pravdepodobne neexistoval v podobe, v akej existuje dnes. V minulosti bolo pravidlom, že lesníci  v štátnych lesoch či už na slovenskej alebo maďarskej strane mali včelstvá a venovali sa aj včeláreniu v čistom, ekologickom prostredí. „Postupná strata diverzifikácie, choroby a vplyv zmien zapríčinili to, že sa s včelárením prestalo, čo spôsobilo značné celkové oslabenie včelárenia, výroby včelích produktov ako aj ďalších tradícií na vidieku,“ vysvetľuje František Král. „Tento  projekt   je cestou  k náprave obnove tradície chovu, prinavráteniu pozitívnych vplyvov včelstiev na vidiecku krajinu a zároveň sa podporí tradícia včelárenia. V neposlednom rade pozitívne ovplyvní  formovanie  mladých ľudí a prebudí  ich  záujem o chov včiel,“ dodáva. Nenahraditeľnou úlohou včiel je opeľovať rastliny, udržiavať ekosystém, vytvárať med, vosk či prírodné liečivo propolis.

Pre budúcnosť je veľmi dôležité zvýšiť povedomie ľudí v pohraničnej oblasti o význame včelárstva, organizovať praktické workshopy a vytvoriť vzdelávacie zázemie pre poznanie kultúry, histórie a prírody, v celej včelárskej tradícii a zlepšiť kvalitu životného prostredia s kvalitou včelárskych pasienkov a rozvojom krajiny a vidieka. Zriadené komplexné zariadenia vo Vértestolne a Szomóde v Maďarsku a v Topoľčiankach na Slovensku s obyvateľstvom viac ako 80 000 ponúkajú príležitosti na podporu včelárstva, vzdelávania, poznávania regiónu a jeho prírodného bohatstva. Činnosti sa budú vykonávať vo vnútri nových objektov (modelové spracovateľské závody) a v teréne na modelových včelárskych farmách s prezentáciou skutočného života včiel, na revitalizovaných včelích pastvinách a tiež v celej škále verejných podujatí propagujúcich včelárske výrobky a včelárstvo.

            Miesta realizácie projektu – Topoľčianky aj Vértestolna v budúcnosti prinesú nové možnosti pre získavanie poznatkov o prírodnom i kultúrnom dedičstve, prírodovede a včelárstve pre deti, mládež, odbornú, ale i laickú verejnosť a ostatných záujemcov. V neposlednom rade očakávaný nárast návštevníkov sa premietne do rozvoja lokálnej ekonomiky a služieb v pohraničnom území. 

Tlačová správa (PDF)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Obsah tejto správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie“.

www.skhu.eu

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené