ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Návštevy > Návšteva českých lesníkov na OZ Námestovo 2017


Návšteva českých lesníkov na OZ Námestovo 2017

Dňa  17.5.2017 sa uskutočnila exkurzná návšteva pracovníkov LS Frýdek Místek vedená lesným správcom Ing.Pekom, za účasti všetkých revírnikov LS, na OZ Námestovo, LS Paráč. Počas dňa boli účastníci teoreticky aj prakticky oboznámení s koncepciou prebudovy smrečín na LS Paráč v jednotlivých rastových fázach na konkrétnych lesných porastoch . V závere dňa si účastníci vymenili skúsenosti v praktickej ochrane lesa, nakoľko územie severnej Moravy je zasiahnuté rozsiahlym, na niektorých miestach už nekontrolovaným rozpadom smrečín.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené