PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Fotogaléria SK_HU FOREST SCHOOL


Fotogaléria SK_HU FOREST SCHOOL

Úvodná tlačová konferencia projektu s názvom „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“  s akronymom SK_HU FOREST SCHOOLS, ktorá sa konala 8. 2. 2018 na Odštepnom závode Levice

 

 

Predsednícky stôl:

Mgr. Miriam Turayová – moderátorka podujatia

László Kiss – generálny riaditeľ hlavného cezhraničného prijímateľa projektu Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy, a. s.)

Ing. Marian Staník – generálny riaditeľ hlavného prijímateľa projektu LESY SR, š.p.

Ing. František Král – projektový manažér - LESY SR, š.p.

 

 Zľava:    Ing. Miriam Turayová – moderátorka úvodnej tlačovej konferencie

Kiss László – generálny riaditeľ hlavného cezhraničného prijímateľa projektu Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľské lesy, a. s.)

 

Súčasná nepotrebná budova MTZ, ktorá bude v rámci programu spolupráce Interreg V- A Slovenská republika – Maďarsko prebudovaná na jedinečnú lesnú školu. Novovybudovaná lesná škola vyplní chýbajúce služby v prihraničnej oblasti, kde sa deti s pomocou lesných pedagógov oboznámia s lesom a prácou lesníkov.

 

 Informačná tabuľa projektu na mieste realizácie v areáli OZ Levice.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené