PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Súťaže LESOV SR


Súťaž zošity

Od stromu k zošitu 


Informácie o projekte

Cieľom projektu je zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život vo veciach bežnej potreby. Týmto projektom chceme poukázať na fakt, že práve zošity, v ktorých  každodenne žiaci listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Chceme zdôrazniť, že výmera našich lesov
na Slovensku neustále stúpa a staré porasty nahrádzajú nové. Rovnako aj recykláciou papiera sa zabezpečuje neustály kolobeh drevnej hmoty.

Do základných škôl sa prerozdelia linkované zošity vo formáte A5 v dvoch typoch 523 EKO, 524 EKO s ôsmimi grafickými prevedeniami podľa žiackych návrhov. Hlavnými hodnotiacimi kritériami v posudzovaní doručených prác bude nápaditosť, originalita a grafické spracovanie témy.

V apríli, mesiaci lesov budú odmenení ôsmi najlepší žiaci, ich návrhy poputujú na obaly jedinečných zošitov. Autori najlepších prác dostanú vecné ceny a triedy, ktoré navštevujú získajú aktivity lesnej pedagogiky na svojej škole. Po vyhotovení zošitov ich budú LESY SR na svoje náklady, prostredníctvom svojich odštepných závodov distribuovať do škôl, ktoré o zošity prejavili záujem.

Hlasovanie

Výherné návrhy

Pokyny pre školy zapojené do súťaže

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené