PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava


LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

 

Verejná súťaž: „Predaj zhodov jelenieho parožia zo Zvernice Betliar.“

Predmetom verejnej súťaže je predaj zhodov jelenieho parožia zo Zvernice Betliar v predpokladanom množstve cca 160 kg.

Otváranie ponúk sa  uskutoční dňa 02.05.2018 o 14.00 hod. na adrese Odštepný závod Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava.

Podmienky VOS (PDF)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené