PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Vyhlásenie významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté pôdy a tradičné ukončenie jarného zalesňovania v štátnom podniku


Vyhlásenie významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté pôdy a tradičné ukončenie jarného zalesňovania v štátnom podniku

Podobne ako poľnohospodári v auguste oslavujú dožinkami úspešnú žatvu, lesníci v máji odovzdaním jedľového venca oslávia tradičným spôsobom koniec jarného zalesňovania.

Podujatie sa uskutoční dňa 10. mája 2018 o 14:00 hod. v obci Hrhov (okres Rožňava). Lesníci v pripravenom kultúrnom programe priblížia verejnosti obyčaje a zvyky z lesníckeho prostredia a zároveň zverejnia aktuálne informácie o jarnom zalesňovaní na území štátneho podniku. Súčasťou bude aj slávnostné vyhlásenie 49. významného lesníckeho miesta Hrhovské (ne)spustnuté stráne.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky, inšpirovaný aktivitou UNESCO a medzinárodným programom ochrany svetového dedičstva, vytvára od roku 2007 sieť významných lesníckych miest. Na území Slovenskej republiky mapuje, obnovuje, ochraňuje a zviditeľňuje mimoriadne hodnotné lesnícke lokality ako súčasť prírodného a kultúrneho dedičstva národa. Vzdáva česť nielen bohatej lesníckej histórii, ale aj výnimočným lesníckym počinom, za ktorými môžeme vidieť neobyčajnú ľudskú snahu a um.

Jedným takým miestom sú práve lesy nad Hrhovom. Tieto lesy rastúce na vápencovom masíve Slovenského krasu neboli vždy krásne zelené ako ich poznáme dnes. Na prvý pohľad obyčajný les v sebe skrýva minulosť plnú nevšedného lesníckeho úsilia. Stromy a ostatnú zeleň na spustnuté stráne vrátila v minulosti výbušnina a nezlomná snaha lesníkov napomôcť prírode a prinavrátiť späť život.

Základným princípom lesného hospodárstva na Slovensku je zabezpečenie trvalosti existencie lesa na danom území. To sa v tomto jarnom období realizuje aj zalesňovaním. Výsadbou sadeníc lesných drevín sa obnovujú najmä lesné plochy, kde les podľahol kalamitám, nepriaznivému počasiu či škodlivému hmyzu.“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Marian Staník.

Slovenská republika sa svojou lesnatosťou 41% zaraďuje medzi európske krajiny s najvyšším podielom lesov voči rozlohe štátu. Svedčí to o poctivom a erudovanom prístupe lesníkov k obhospodarovaniu lesa v duchu trvalo udržateľného rozvoja a zachovania ekologickej stability“ dodáva generálny riaditeľ.

Tlačová správa (PDF)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené