PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Výsledky súťaže


Výsledky súťaže

KATEGÓRIA 1

1. miesto 178 - 8 rokov, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Bratislava

2. miesto 326 - 10 rokov,  1. ZŠ  na ulici Dr. Janského,  Žiar nad Hronom

 

 

3. miesto 1742 - 9 rokov, Základná škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš       

 

4. miesto 984 - 7 rokov, ZŠ s VJM, Šíd

 

5. miesto 599 – 10 rokov, CZŠ sv. Michala, Kendice

 

KATEGÓRIA 2

 

1. miesto 3203 - 13 rokov, ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

 

2. miesto 780 - 12 rokov, Základná škola, Jesenské

 

3. miesto 3202 - 13 rokov, ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Šaľa

 

4. miesto 1159 - 15 rokov, ZŠ s MŠ, Liesek

 

5. miesto 13 - 15 rokov, ZŠ – Alapiskola Veľký Cetín, Veľký Cetín

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené