ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY
Lesnícke dni
Školenia, semináre
Exkurzie
Návštevy
Iné

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Aktivity > Exkurzie > Euroforest s.r.o. na návšteve na Smolníckej osade a vo Veľkom Folkmari


Euroforest s.r.o. na návšteve na Smolníckej osade a vo Veľkom Folkmari

 

V dňoch 4.a 5. apríla 2018 sa konala pracovná návšteva vyhotovovateľov PSL z projekčnej taxačnej spoločnosti Euroforest s.r.o. Zvolen  v porastoch na LC Smolnícka osada (4.apríla) a Veľký Folkmár (5. apríla). Samostatní projektanti a vedúci skupinári v celkovom počte 15 osôb + 1 osoba z VŠLP Zvolen mali možnosť vidieť výberné spôsoby a obhospodarované porasty v doprovode vedúceho lesníckeho obvodu - pána Jaroslava Kovalčíka so zameraním na problematiku súvisiacu najmä s podrobným plánovaním v HÚL. Po celodennej prehliadke porastov boli ubytovaní v priestoroch Zbojníckej chaty na Smolníckej osade. 

V nasledujúci deň sa k vyhotovovateľom PSL pridali aj zástupcovia NP Poloniny (4 osoby vrátane riaditeľa) + BU PS Hrabušice (Ing. Slivka) a ML Banská Bystrica (Ing. Apfel) aby spolu pokračovali v obhliadke porastov na lesnom celku Obecných lesov vo Veľkom Folkmári so zameraním na zrealizované ťažby v porastoch najmä buka v lanovkových terénoch v kombinácii so sprístupňovaním porastov.

Pracovné stretnutie sa konalo z podnetu zamestnancov firmy Euroforest, predovšetkým mladých projektantov, ktorí toto stretnutie iniciovali.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené