PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > „Od stromu k zošitu“ – vyhodnotenie projektu štátneho podniku LESY SR


„Od stromu k zošitu“ – vyhodnotenie projektu štátneho podniku LESY SR

 

•          Vyhodnotenie prvého ročníka projektu štátneho  podniku LESY SR „Od stromu k zošitu“ určeného základným školám na celom území Slovenska 

•          Do výtvarno-edukačného projektu sa zapojilo takmer 3.500 žiakov

•          Školský rok 2018/2019  aj s 200.000 zošitmi od štátneho podniku LESY SR
 

„Prvý ročník výtvarno-edukačného projektu „Od stromu k zošitu“, ktorý zorganizoval štátny podnik LESY Slovenskej republiky, prebiehal vo svojej aktívnej fáze od 1. februára do 15. marca tohto roku.  Oslovení boli žiaci základných škôl, ktorí mali možnosť pripraviť výtvarné návrhy na školské zošity v dvoch typoch 523 EKO, 524 EKO, s desiatimi grafickými prevedeniami,“ uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník. „Hlavnou podmienkou však bol námet súvisiaci s prírodou, lesom, lesníkmi, lesníctvom ako povolaním, či lesnou zverou,“ doplňuje.

Do projektu Od stromu k zošitu sa zapojilo 327 základných škôl a na ústredie štátneho podniku bolo doručených neuveriteľných 3425 výtvarných prác. Z celkového množstva doručených žiackych výtvarných prác vybrala hodnotiaca komisia po 15 prác v dvoch kategóriách - kategória I: žiaci 1.-4. ročníka základných škôl a kategória II: žiaci 5.- 9. ročníka základných škôl. Následne v dňoch od 9.-30.4.2018 prebiehalo na webovej stránke štátneho podniku LESY Slovenskej republiky hlasovanie, ktorého výsledkom je výber desať najlepších návrhov na obálky pre školské zošity.

 „Celkovo bolo v obidvoch kategóriách zaregistrovaných 2698 hlasov. Žiakom, ktorí vytvorili víťazné návrhy budú v priebehu mesiaca jún prostredníctvom spádových odštepných závodov odovzdané vecné ceny a triedy, ktoré navštevujú získavajú aktivity lesnej pedagogiky. Po vyhotovení zošitov ich budú LESY SR na svoje náklady  začiatkom školského roku 2018/2019 distribuovať do škôl, ktoré sa do projektu zapojili a o zošity prejavili záujem,“ uviedol Marián Nosáľ z odboru komunikácie generálneho riaditeľstva štátneho podniku.  

„Naším prvoradým cieľom bolo žiakom priblížiť našu prácu a prostredníctvom zošitov vyzdvihnutie dreva ako obnoviteľnej suroviny, z ktorej výrobky nám všetkým neustále napomáhajú viesť komfortný život pri každodenných elementárnych činnostiach,“ pripomína Marian Staník. „V neposlednom rade vyzdvihnúť skutočnosť, že percentuálny podiel výmery lesných pozemkov z celkovej výmery Slovenska každoročne stúpa a práve aj zošity sa vyrábajú zo stromov rastúcich na našich lesných pozemkoch,“ uzatvára.

Tlačová správa (PDF)

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené