PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Výzva na predkladanie ponúk: Zhotovenie PD k realizácii stavby BIODIVERZITA SK-CZ


Výzva na predkladanie ponúk: Zhotovenie PD k realizácii stavby BIODIVERZITA SK-CZ

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť v on-line výberovom konaní na predmet jednoduchej zákazky PD -

Biodiverzita SK-CZ v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v rámci programu Interreg V-A SK-CZ.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete TU.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené