PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CERTIFIKÁCIA LESOV
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
WWW OZ
KONTAKTY
NÁSTENKA

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
  Lesy > Projekty EU > Opatrenie 8 Podopatrenie 8.3


Opatrenie 8 Podopatrenie 8.3

083BA020002 - Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov pre oblasť Záhorie

083ZA020010 - Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov pre oblasť Nízke Tatry a Vysoké Tatry

Fotogaléria

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené