ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
Publikované príspevky
Články, postrehy
Fotogaléria
Prezentácie
Videoprezentácie
Diskusné fórum
Cudzojazyčné publikácie
Literatúra
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

NÁVRAT 

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva Príspevky > Videoprezentácie > Pro Silva Slovakia na návšteve v Českej republike 2018


Pro Silva Slovakia na návšteve v Českej republike 2018

LESY SR, š.p. v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali študijnú cestu slovenských lesníkov do Českej republiky a s cieľom sprostredkovať  35 účastníkom z LESOV SR a 12 zástupcom neštátnych subjektov, v prevažnej miere pôsobiacich priamo na pozíciách spojených s riadením a usmerňovaním realizácie prác v porastoch Pro Silva, hospodárenie v demonštračných objektoch, ktoré vytvorili a obhospodarujú zástupcovia partnerskej organizácie Pro Silva Bohemica. Študijná cesta sa konala v dňoch 23.-25.5.2018, pričom  českí kolegovia pripravili zaujímavý 3-dňový odborný program, ktorým odprezentovali výsledky svojej práce pri pretváraní lesa vekových tried na les trvalo tvorivý.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené