Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobrý deň. Mám na Vás takúto otázku. Vlastním pozemok vedľa lesnej cesty, na ktorom štátne lesy celoročne skladujú drevo z ťažby, bez toho, aby mali môj súhlas, alebo nájomnú zmluvu. Tým mi bránia ekonomickému a hospodárnemu využitiu pozemku. Preto sa pýtam, či je v poriadku takéto hospodárenie štátu na súkromnom pozemku bez toho, aby platili nájom.Ako by som mal postupovať? Dátum: 27.01.2014 12:46
pokiaľ nemáte s podnikom LESY SR vysporiadaný vlastnícky vzťah zmluvou, alebo nemáte pozemky odovzdané do svoho užívania, hospodári podnik na takomto pozemku na základe zákona 229/1991 Zb. ako riadny hospodár, teda aj s možnosťou využívania takýchto pozemkov na skladovanie dreva. V takomto prípade máte možnosť požiadať príslušný odštepný závod podniku LESY SR o uzatvorenie zmluvného vzťahu, alebo o vydanie pozemkov do vlastného užívania. Pokiaľ ide o pozemky vo vašom užívaní. upozornite na tento stav vedenie príslušného OZ a žiadajte nápravu.
Dobry den.Chcel by som kupiť od Vas štatnych lesov starši dom štvorec v Sobranciach ktory je už dlšiu dobu prazdny a pomaly chatra.Mam zaujem ho kupiť a neviem na koho sa mam obratiť respektive komu by som mal napisať prosim Vas poradte mi vopred dakujem... Dátum: 27.01.2014 13:04
možnosť odkúpenia konkrétneho majetku od podniku LESY SR konzultujte s príslušným odštepným závodom podniku, v ktorého správe sa nehnuteľnosť nachádza. Majetok musí byť vyhlásený za nadbytočný a v prípade konkrétneho záujmu bude vypísaná verejná súťaž. Priamy predaj je možný iba po piatich rokoch užívania a trvalého pobytu v danej nehnuteľnosti.
dobrý deň, bývale urbárske spoločenstvo vlastnilo pozemky v dvoch katastroch. po roku 1990 lesy majetky z jedného katastra vrátili , ale z druhého nie. existuje množstvo dokladov, že urbariát existoval, dokonca v roku 1958 sa majetok odovzdával lesnému závodu aj spolu so zoznamom urbárnikov a ich podielmi..lesný závod majetok odovzdal obci napriek tomu,že vlastnícke práva ostali zachované.Potvrdil to odbor pozemkovy lesného hospodárstva! Postupoval lesný závod v tom čase správne? S pozdravom Dátum: 10.10.2013 08:02
Majetko-právne spory sú zväčša veľmi komplikované a napriek tomu, že neuvádzate, o ktorý lesný závod,kataster a parcely ide, predpokladám, že je tomu tak aj v tomto prípade.
Pokiaľ máte podozrenie, že boli porušené Vaše majetkové práva a platná legislatíva, obráťte sa, prosím, so žalobou na príslušný súd. Nie je možné, ani v prípade podrobnejších informácií, spätne jednostranne prehodnocovať už vykonané právne úkony.
Dobry den ako mam postupovať a na koho sa mam obrátiť keď potrebujem zistiť všetko o ťažbe dreva a jeho cenu Dátum: 10.10.2013 14:07
Pekný deň prajem, problematika ťažby dreva, používaných technológií, noriem, bezpečnosti práce a súvislostí s pestovaním lesa, zakladaním nových porastov atd. atd. sa vyučuje na lesníckych stredných a vysokých školách. Ide o pomerne rozsiahle informácie, ktoré sa nedajú zhrnúť do niekoľkých viet. Základné informácie o ťažbe v konkrétnych porastoch može poskytnúť odborný lesný hospodár a sú súčasťou Programov starostlivosti o lesy.
doby den vlasnim chalupu na prenajatom lesnom pozemku chcel by som si pozemok odkupit aka je priemerna cena za m2 a ake su postupi pri odkupovani dakujem Dátum: 25.09.2013 07:13
Pekný deň prajem, cena je navrhovaná zo strany podniku LESY SR dohodou a jej základom je znalecký posudok. Požiadajte o odkúpenie pozemku odštepný závod v ktorého pôsobnosti sa nehnuteľnosť nachádza.
Chcem sa opytat dokedy bude štátny podnik tolerovat kupčenie z gulatinou ? Sme drevospracujúca firma (fungujúca 10rokov) a nemáme šancu dostat drevo na štatnych lesoch Prečo? Odpoveď Lesov " pre nedostatok drevnej hmoty". Všetko je to zahmlievanie situácie !!! Všade kde si pozrete zmluvy odberatelov dreva na jednotlivých OZ , zistite že mnoho z nich sú len priekupníci!!! A my domáci spracovatelia dreva nedostaneme NIČ ! A je nás dosť. Mám veľa konkrétnych príkladov. Toto má byť podpora domáceho trhu? Pekňe Ďakujem Dátum: 18.09.2013 10:01
Pekný deň prajem,
podnik LESY SR problematiku obchodných vzťahov v poslednom čase už viackrát vysvetlil a na situácii sa odvtedy nič nezmenilo. Predpokladám, že máte záujem o ihličnatú guľatinu a v tomto prípade je skutočne relatívny nedostatok zdrojov, keď ťažba ihličnatého dreva u štátnych lesov spadla z 3,124 mil m3 v roku 2009 na plánovaných 1,48 mil m3 v roku 2013. Vzhľadom na platné dlhodobé zmluvy podpísané ešte v rokoch 2008 a 2009 tak zostáva na rozdelenie iba minimálne množstvo.
Upozorňujem na možnosť vysúťažiť drevo v elektronických aukciách, kde napríklad v júni neprejavil o 300 m3 Sm Jd guľatiny záujem nikto.
Podnik LESY SR obhospodaruje už iba necelých 46 % lesných pozemkov a preto väčšinu dreva na slovenskom trhu predávajú iné subjekty. LESY SR nemôžu pokryť záujem všetkých odberateľov.
V osobnom vlastníctve mám 1 ha lesa, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme.V susedstve sú štátne lesy. Ak chcem ťažiť potrebujem od niekoho súhlas? Dátum: 26.08.2013 07:40
Samozrejme. Les nestačí mať v osobnom vlastníctve, ale je treba ho mať aj v užívaní. To znamená mať vypracovný a schválený Plán starostlivosti o les, mať odborného lesného hospodára, ktorý sa nazáklade Plánu rozhoduje, aké činnosti je potrebné v danom roku vykonávať atď , atď. Poradia Vám na miestne príslušnom obvodnom lesnom úrade.
Prosím Vás, kde by som našla vzor žiadosti na výberové konanie do lesneho závodu na pilčícke práce na 4 roky od roku 2013? Potrebujem aj podmienky účasti na konkurze. Ďakujem :) Dátum: 24.06.2013 07:41
Verejné obchodné súťaže na dodávku tovarov a prác pre jednotlivé odštepné závody podniku LESY SR sú zverejňované vo vestníku verejného obstarávania.

http://www.uvo.gov.sk/evestnik
Dobry den, chcem sa opytat ci sa moze drevo tazit /s povolenim urbariatu Kosice- Polov/pocas celeho roka,alebo len v nejakom vymedzenom obdobi. Pretoze v danom urbariate predstavenstvo vobec nereaguje, zatajuje sa a safari so spolocnym majetkom ako s vlastnym. Kradnu drevo vo velkom ,ako pre vlastnu potrebu aj na predaj do svojho vrecka. Dátum: 28.05.2013 08:00
Termíny, lokality a technologické postupy ťažby dreva určuje Odborný lesný hospodár podľa platného Plánu starostlivosti o les.
Som vlastníkom lesných pozemkov v KU Vrakúň. OZ Palarikovo , vysunuté pracovisko Dunajská Streda mi v roku 2009 postúpilo nájomnú zmluvu, ktorú som neakceptoval a vrátil ju s pripomienkami. Doteraz som žiadne vyjadrenie OZ na moje pripomirnky neobdržal. Mám tušenie, že došlo reorganizácii firmy LESY š.p. a celá záležitosť je zahraná do autu. Dátum: 02.04.2013 08:27
Dobrý deň,
OZ Palárikovo bolo k 31.12.2012 zrušené a pozemky tohto OZ prešli pod správu OZ Levice, OZ Topoľčianky a OZ Smolenice. Vo Vašom prípade ide o OZ Smolenice. Pokiaľ chcete na svoje lesné pozemky uzatvoriť s podnikom LESY SR nájomnú zmluvu, alebo si ich vybrať do vlastného užívania, obtáťte sa, prosím, na pána Pažického, alebo pani Pieckovú z tohto OZ, kontakty nájdete na : http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=133&id=2

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.