Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobry den.Chcel by som kupiť od Vas štatnych lesov starši dom štvorec v Sobranciach ktory je už dlšiu dobu prazdny a pomaly chatra.Mam zaujem ho kupiť a neviem na koho sa mam obratiť respektive komu by som mal napisať prosim Vas poradte mi vopred dakujem... Dátum: 27.01.2014 13:04
možnosť odkúpenia konkrétneho majetku od podniku LESY SR konzultujte s príslušným odštepným závodom podniku, v ktorého správe sa nehnuteľnosť nachádza. Majetok musí byť vyhlásený za nadbytočný a v prípade konkrétneho záujmu bude vypísaná verejná súťaž. Priamy predaj je možný iba po piatich rokoch užívania a trvalého pobytu v danej nehnuteľnosti.
dobrý deň, bývale urbárske spoločenstvo vlastnilo pozemky v dvoch katastroch. po roku 1990 lesy majetky z jedného katastra vrátili , ale z druhého nie. existuje množstvo dokladov, že urbariát existoval, dokonca v roku 1958 sa majetok odovzdával lesnému závodu aj spolu so zoznamom urbárnikov a ich podielmi..lesný závod majetok odovzdal obci napriek tomu,že vlastnícke práva ostali zachované.Potvrdil to odbor pozemkovy lesného hospodárstva! Postupoval lesný závod v tom čase správne? S pozdravom Dátum: 10.10.2013 08:02
Majetko-právne spory sú zväčša veľmi komplikované a napriek tomu, že neuvádzate, o ktorý lesný závod,kataster a parcely ide, predpokladám, že je tomu tak aj v tomto prípade.
Pokiaľ máte podozrenie, že boli porušené Vaše majetkové práva a platná legislatíva, obráťte sa, prosím, so žalobou na príslušný súd. Nie je možné, ani v prípade podrobnejších informácií, spätne jednostranne prehodnocovať už vykonané právne úkony.
Dobry den ako mam postupovať a na koho sa mam obrátiť keď potrebujem zistiť všetko o ťažbe dreva a jeho cenu Dátum: 10.10.2013 14:07
Pekný deň prajem, problematika ťažby dreva, používaných technológií, noriem, bezpečnosti práce a súvislostí s pestovaním lesa, zakladaním nových porastov atd. atd. sa vyučuje na lesníckych stredných a vysokých školách. Ide o pomerne rozsiahle informácie, ktoré sa nedajú zhrnúť do niekoľkých viet. Základné informácie o ťažbe v konkrétnych porastoch može poskytnúť odborný lesný hospodár a sú súčasťou Programov starostlivosti o lesy.
doby den vlasnim chalupu na prenajatom lesnom pozemku chcel by som si pozemok odkupit aka je priemerna cena za m2 a ake su postupi pri odkupovani dakujem Dátum: 25.09.2013 07:13
Pekný deň prajem, cena je navrhovaná zo strany podniku LESY SR dohodou a jej základom je znalecký posudok. Požiadajte o odkúpenie pozemku odštepný závod v ktorého pôsobnosti sa nehnuteľnosť nachádza.
Chcem sa opytat dokedy bude štátny podnik tolerovat kupčenie z gulatinou ? Sme drevospracujúca firma (fungujúca 10rokov) a nemáme šancu dostat drevo na štatnych lesoch Prečo? Odpoveď Lesov " pre nedostatok drevnej hmoty". Všetko je to zahmlievanie situácie !!! Všade kde si pozrete zmluvy odberatelov dreva na jednotlivých OZ , zistite že mnoho z nich sú len priekupníci!!! A my domáci spracovatelia dreva nedostaneme NIČ ! A je nás dosť. Mám veľa konkrétnych príkladov. Toto má byť podpora domáceho trhu? Pekňe Ďakujem Dátum: 18.09.2013 10:01
Pekný deň prajem,
podnik LESY SR problematiku obchodných vzťahov v poslednom čase už viackrát vysvetlil a na situácii sa odvtedy nič nezmenilo. Predpokladám, že máte záujem o ihličnatú guľatinu a v tomto prípade je skutočne relatívny nedostatok zdrojov, keď ťažba ihličnatého dreva u štátnych lesov spadla z 3,124 mil m3 v roku 2009 na plánovaných 1,48 mil m3 v roku 2013. Vzhľadom na platné dlhodobé zmluvy podpísané ešte v rokoch 2008 a 2009 tak zostáva na rozdelenie iba minimálne množstvo.
Upozorňujem na možnosť vysúťažiť drevo v elektronických aukciách, kde napríklad v júni neprejavil o 300 m3 Sm Jd guľatiny záujem nikto.
Podnik LESY SR obhospodaruje už iba necelých 46 % lesných pozemkov a preto väčšinu dreva na slovenskom trhu predávajú iné subjekty. LESY SR nemôžu pokryť záujem všetkých odberateľov.
V osobnom vlastníctve mám 1 ha lesa, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme.V susedstve sú štátne lesy. Ak chcem ťažiť potrebujem od niekoho súhlas? Dátum: 26.08.2013 07:40
Samozrejme. Les nestačí mať v osobnom vlastníctve, ale je treba ho mať aj v užívaní. To znamená mať vypracovný a schválený Plán starostlivosti o les, mať odborného lesného hospodára, ktorý sa nazáklade Plánu rozhoduje, aké činnosti je potrebné v danom roku vykonávať atď , atď. Poradia Vám na miestne príslušnom obvodnom lesnom úrade.
Prosím Vás, kde by som našla vzor žiadosti na výberové konanie do lesneho závodu na pilčícke práce na 4 roky od roku 2013? Potrebujem aj podmienky účasti na konkurze. Ďakujem :) Dátum: 24.06.2013 07:41
Verejné obchodné súťaže na dodávku tovarov a prác pre jednotlivé odštepné závody podniku LESY SR sú zverejňované vo vestníku verejného obstarávania.

http://www.uvo.gov.sk/evestnik
Dobry den, chcem sa opytat ci sa moze drevo tazit /s povolenim urbariatu Kosice- Polov/pocas celeho roka,alebo len v nejakom vymedzenom obdobi. Pretoze v danom urbariate predstavenstvo vobec nereaguje, zatajuje sa a safari so spolocnym majetkom ako s vlastnym. Kradnu drevo vo velkom ,ako pre vlastnu potrebu aj na predaj do svojho vrecka. Dátum: 28.05.2013 08:00
Termíny, lokality a technologické postupy ťažby dreva určuje Odborný lesný hospodár podľa platného Plánu starostlivosti o les.
Som vlastníkom lesných pozemkov v KU Vrakúň. OZ Palarikovo , vysunuté pracovisko Dunajská Streda mi v roku 2009 postúpilo nájomnú zmluvu, ktorú som neakceptoval a vrátil ju s pripomienkami. Doteraz som žiadne vyjadrenie OZ na moje pripomirnky neobdržal. Mám tušenie, že došlo reorganizácii firmy LESY š.p. a celá záležitosť je zahraná do autu. Dátum: 02.04.2013 08:27
Dobrý deň,
OZ Palárikovo bolo k 31.12.2012 zrušené a pozemky tohto OZ prešli pod správu OZ Levice, OZ Topoľčianky a OZ Smolenice. Vo Vašom prípade ide o OZ Smolenice. Pokiaľ chcete na svoje lesné pozemky uzatvoriť s podnikom LESY SR nájomnú zmluvu, alebo si ich vybrať do vlastného užívania, obtáťte sa, prosím, na pána Pažického, alebo pani Pieckovú z tohto OZ, kontakty nájdete na : http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=133&id=2
Mám záujem o kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu avšak vlastníkom pozemku sú štátne lesy, je možné tento pozemok odkúpiť ? Dátum: 29.01.2013 09:13
Je potrebné rozlišovať medzi lesnými a nelesnými pozemkami. Lesné pozemky nie je možné predávať, dajú sa iba zamieňať. Samozrejme, pokiaľ je to výhodné pre podnik LESY SR. Iné plochy je možné predať vopred určenému záujemcovi, pokiaľ sú vyhlásené za prebytočný majetok a pokiaľ ide o pôdu pod stavbami, ktoré sú v majetku žiadateľa.
V ostatných prípadoch sa môžu predávať iba nelesné pozemky vyhlásené za prebytočný majetok a to formou verejnej obchodnej súťaže.