Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

V osobnom vlastníctve mám 1 ha lesa, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme.V susedstve sú štátne lesy. Ak chcem ťažiť potrebujem od niekoho súhlas? Dátum: 26.08.2013 07:40
Samozrejme. Les nestačí mať v osobnom vlastníctve, ale je treba ho mať aj v užívaní. To znamená mať vypracovný a schválený Plán starostlivosti o les, mať odborného lesného hospodára, ktorý sa nazáklade Plánu rozhoduje, aké činnosti je potrebné v danom roku vykonávať atď , atď. Poradia Vám na miestne príslušnom obvodnom lesnom úrade.
Prosím Vás, kde by som našla vzor žiadosti na výberové konanie do lesneho závodu na pilčícke práce na 4 roky od roku 2013? Potrebujem aj podmienky účasti na konkurze. Ďakujem :) Dátum: 24.06.2013 07:41
Verejné obchodné súťaže na dodávku tovarov a prác pre jednotlivé odštepné závody podniku LESY SR sú zverejňované vo vestníku verejného obstarávania.

http://www.uvo.gov.sk/evestnik
Dobry den, chcem sa opytat ci sa moze drevo tazit /s povolenim urbariatu Kosice- Polov/pocas celeho roka,alebo len v nejakom vymedzenom obdobi. Pretoze v danom urbariate predstavenstvo vobec nereaguje, zatajuje sa a safari so spolocnym majetkom ako s vlastnym. Kradnu drevo vo velkom ,ako pre vlastnu potrebu aj na predaj do svojho vrecka. Dátum: 28.05.2013 08:00
Termíny, lokality a technologické postupy ťažby dreva určuje Odborný lesný hospodár podľa platného Plánu starostlivosti o les.
Som vlastníkom lesných pozemkov v KU Vrakúň. OZ Palarikovo , vysunuté pracovisko Dunajská Streda mi v roku 2009 postúpilo nájomnú zmluvu, ktorú som neakceptoval a vrátil ju s pripomienkami. Doteraz som žiadne vyjadrenie OZ na moje pripomirnky neobdržal. Mám tušenie, že došlo reorganizácii firmy LESY š.p. a celá záležitosť je zahraná do autu. Dátum: 02.04.2013 08:27
Dobrý deň,
OZ Palárikovo bolo k 31.12.2012 zrušené a pozemky tohto OZ prešli pod správu OZ Levice, OZ Topoľčianky a OZ Smolenice. Vo Vašom prípade ide o OZ Smolenice. Pokiaľ chcete na svoje lesné pozemky uzatvoriť s podnikom LESY SR nájomnú zmluvu, alebo si ich vybrať do vlastného užívania, obtáťte sa, prosím, na pána Pažického, alebo pani Pieckovú z tohto OZ, kontakty nájdete na : http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=133&id=2
Mám záujem o kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu avšak vlastníkom pozemku sú štátne lesy, je možné tento pozemok odkúpiť ? Dátum: 29.01.2013 09:13
Je potrebné rozlišovať medzi lesnými a nelesnými pozemkami. Lesné pozemky nie je možné predávať, dajú sa iba zamieňať. Samozrejme, pokiaľ je to výhodné pre podnik LESY SR. Iné plochy je možné predať vopred určenému záujemcovi, pokiaľ sú vyhlásené za prebytočný majetok a pokiaľ ide o pôdu pod stavbami, ktoré sú v majetku žiadateľa.
V ostatných prípadoch sa môžu predávať iba nelesné pozemky vyhlásené za prebytočný majetok a to formou verejnej obchodnej súťaže.
dobry den chcem sa opytat ako mam postupovat ket som spoluvlastnikom lesa v podiele 1/10 a mam zaujem odpredat tento podiel statnym lesom SR. a ostatny spoluvlastnici o moj podiel nemaju zaujem les sa nachadza v katastralnom uzemi bratislava-dubravka dakujem Dátum: 19.12.2012 11:03
S ponukou sa, prosím, obráťte na príslušný odštepný závod, ktorý dané územie spravuje. Vo Vašom prípade je to OZ Šaštín. Nákup lesných pozemkov podnik vo všeobecnosti realizuje v prípade výhodnosti a dostatku finančných prostriedkov.
Prosím o odpoveď, kde je možné v okrese Malacky zakúpiť povolenku na výrub vianočných stromčekov v počte 2ks v katastrálnom území obce Jakubov. Ďakujem. Dátum: 05.11.2012 09:31
Akékoľvek činnosti v lese je nutné v prvom rade dohodnúť s obhospodarovateľom lesného pozemku. Pokiaľ ide o pozemky obhospodarované podnikom LESY SR, zodpovedá za nich príslušná lesná správa a odštepný závod.
http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=62
Vianočné stromčeky, (pokiaľ sú) z plantáží, alebo z prerezávok, predávajú záujemcom príslušné lesné správy.
Dobrý deň, chcem sa opýtať či sa robia u Vás výberové konania do zamestnania ak sa na jednu pozíciu hlási viacero uchádzačov o zamestnanie. Ďakujem Dátum: 06.08.2012 14:59
prijímanie nových zamestnancov je v kompetencii štatutára, čo je generálny riaditeľ a v prípade odštepných závodov riaditeľ závodu. Spôsob vyberania zamestnancov záleží na konkrétnom prípade. V niektorých prípadoch, ako napríklad na miesta riaditeľov OZ vypísal podnik výberové konanie, v iných prípadoch zasa rozhoduje o výbere uchádzača štatutár na návrh personalistu. V prevažnej väčšine prípadov však jednotlivé jednotlivé organizačné jednotky Lesov SR obsadzujú volné pracovné pozície formou výberového konania. Väčšinou zaraďujeme uchádzačov na funkciu praktikantov, ktorých po uvolnení pozícií zaraďujeme do funkcií s pracovným pomerom na dobu neurčitú. V prípade záujmu o konkrétne informácie kontaktujte vedúceho Odboru riadenia ľudských zdrojov Ing. Martina Žilku - 048/43 44 228
dobrý den chcel by som sa spýtat ako je to s pohybovaním sa v úseku tažby dreva.Možu tam vstupovat aj nezainteresované osoby? Ide o tažobný úsek lesov SR,OZ Trenčín-Baske Za odpoved vopred dakujem Dátum: 19.07.2012 09:56
z hľadiska bezpečnosti práce je zakázané vstupovať na pracovisko, kde prebieha ťažba. Pracoviskom sa rozumie porast alebo lesný dielec. Toto územie by malo byť označené.
Prosím Vás, aká je aktuálna cena lesa 1 m2 a pasienkov 1 m2 v Urbarsk.spoločnosti, prípadne cena 1 podielu spoluvlastníkov v katastri Starý Smokovec, Spišská Teplica,Svit,Poprad Veľka,a Batizovce.Za odpoveď ďakujem Dátum: 09.07.2012 07:58
Pekný deň prajem,
LESY SR nemajú k dispozícii cenové mapy pozemkov. V prípade predaja, alebo nákupu pozemkov, sa podnik riadi aktuálnym znaleckým posudkom.

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.