Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

dobry den chcem sa opytat ako mam postupovat ket som spoluvlastnikom lesa v podiele 1/10 a mam zaujem odpredat tento podiel statnym lesom SR. a ostatny spoluvlastnici o moj podiel nemaju zaujem les sa nachadza v katastralnom uzemi bratislava-dubravka dakujem Dátum: 19.12.2012 11:03
S ponukou sa, prosím, obráťte na príslušný odštepný závod, ktorý dané územie spravuje. Vo Vašom prípade je to OZ Šaštín. Nákup lesných pozemkov podnik vo všeobecnosti realizuje v prípade výhodnosti a dostatku finančných prostriedkov.
Prosím o odpoveď, kde je možné v okrese Malacky zakúpiť povolenku na výrub vianočných stromčekov v počte 2ks v katastrálnom území obce Jakubov. Ďakujem. Dátum: 05.11.2012 09:31
Akékoľvek činnosti v lese je nutné v prvom rade dohodnúť s obhospodarovateľom lesného pozemku. Pokiaľ ide o pozemky obhospodarované podnikom LESY SR, zodpovedá za nich príslušná lesná správa a odštepný závod.
http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=62
Vianočné stromčeky, (pokiaľ sú) z plantáží, alebo z prerezávok, predávajú záujemcom príslušné lesné správy.
Dobrý deň, chcem sa opýtať či sa robia u Vás výberové konania do zamestnania ak sa na jednu pozíciu hlási viacero uchádzačov o zamestnanie. Ďakujem Dátum: 06.08.2012 14:59
prijímanie nových zamestnancov je v kompetencii štatutára, čo je generálny riaditeľ a v prípade odštepných závodov riaditeľ závodu. Spôsob vyberania zamestnancov záleží na konkrétnom prípade. V niektorých prípadoch, ako napríklad na miesta riaditeľov OZ vypísal podnik výberové konanie, v iných prípadoch zasa rozhoduje o výbere uchádzača štatutár na návrh personalistu. V prevažnej väčšine prípadov však jednotlivé jednotlivé organizačné jednotky Lesov SR obsadzujú volné pracovné pozície formou výberového konania. Väčšinou zaraďujeme uchádzačov na funkciu praktikantov, ktorých po uvolnení pozícií zaraďujeme do funkcií s pracovným pomerom na dobu neurčitú. V prípade záujmu o konkrétne informácie kontaktujte vedúceho Odboru riadenia ľudských zdrojov Ing. Martina Žilku - 048/43 44 228
dobrý den chcel by som sa spýtat ako je to s pohybovaním sa v úseku tažby dreva.Možu tam vstupovat aj nezainteresované osoby? Ide o tažobný úsek lesov SR,OZ Trenčín-Baske Za odpoved vopred dakujem Dátum: 19.07.2012 09:56
z hľadiska bezpečnosti práce je zakázané vstupovať na pracovisko, kde prebieha ťažba. Pracoviskom sa rozumie porast alebo lesný dielec. Toto územie by malo byť označené.
Prosím Vás, aká je aktuálna cena lesa 1 m2 a pasienkov 1 m2 v Urbarsk.spoločnosti, prípadne cena 1 podielu spoluvlastníkov v katastri Starý Smokovec, Spišská Teplica,Svit,Poprad Veľka,a Batizovce.Za odpoveď ďakujem Dátum: 09.07.2012 07:58
Pekný deň prajem,
LESY SR nemajú k dispozícii cenové mapy pozemkov. V prípade predaja, alebo nákupu pozemkov, sa podnik riadi aktuálnym znaleckým posudkom.
Chcel by som sa opýtať, či Lesy SR majú povinnosť oboznámiť vlastníka lesného pozemku o jeho nároku na vyplatenie podielu, v prípade ťažby na súkromných pozemkoch. Za skorú odpoveď ďakujem Dátum: 14.03.2012 10:05
Takáto povinnosť Lesom SR zo zákona nevyplýva, podnik sa však snaží v prípade známych vlastníkov užívateľské práva vysporiadať. To znamená, že vyzýva majiteľov k podpísaniu nájomných zmlúv, alebo, v prípade, že je ich podiel nad 50 pct. lesného celku, k vybratiu pozemkov do vlastného užívania. Výnosy z ťažieb na neštátnych neodovzdaných lesoch sa ukladajú na depozitný účet a majitelia lesov, pokiaľ jednoznačne preukážu svoj vzťah k majetku, dostanú na základe žiadosti spätne vyplatený podiel na zisku do troch rokov od uskutočnenia ťažby.
Pokiaľ si majitelia vzťahy s Lesmi SR usporiadali nájomnou zmluvou, považuje sa za plnenie zaplatené nájomné.
Dobry den. Lesy SR uz roky uzivaju lesne pozemky v mojom vlastnictve. Ake mam pravo dostat najomne za uzivanie? Aka je sadzba ktoru Lesy SR vyplacaju vlastnikom? Ako mozem spatne dostat vyplatene "najomne"? Dakujem za odpoved. Dátum: 05.03.2012 09:08
Pokiaľ nemáte s Lesmi SR uzatvorenú nájomnú zmluvu, užíva podnik Vaše pozemky na základe § 22 ods. 2 zákona 229/1991 Z.z.
Náhrada za užívanie lesných pozemkov sa stanovuje individuálne podľa lokality, veku a druhu lesných porastov. Spätne Lesy SR vyplácajú zisky z hospodárenia na neodovzdaných lesných pozemkoch maximálne tri roky dozadu. Sú to tržby z predaného dreva očistené o náklady, ktoré podnik ukladá po dobu troch rokov na osobitý účet. Na ich vyplatenie je však potrebné vysporiadať neodovzdané pozemky, to znamená zobrať si majetok do užívania, alebo uzatvoriť s Lesmi SR riadnu nájomnú zmluvu. Pre bližšie informácie o konkrétnom poraste navštívte príslušný odštepný závod Lesov SR.
Dobry den, kde mozem naj aktualne udaje o uradnej cene lesnej pody? Udaje ktore som nasla su z roku 1996. Existuje aj nieco novsie? Dakujem Dátum: 05.03.2012 09:12
Pekný deň prajem,
cenové mapy lesnej pôdy bohužiaľ nie sú k dispozícii. Aktuálnu cenu pôdy a osobitne aj porastu musí určiť súdny znalec, prípadne je možné vychádzať z ceny obvyklej v danej lokalite.
Dobrý deň, aký je ďalší postup Slov. lesov v prípade prenájmu/predaja pozemkov občianskym združeniam pri hradoch SR? Ako prispievate k ochrane pamiatok, ktoré máte na pozemkoch ? Dátum: 27.02.2012 10:19
Lesy SR š.p. Banská Bystrica je organizácia zriadená najmä na obhospodarovanie lesných pozemkov. Podnik na správu a zveľaďovanie majetku štátu získava prostriedky výhradne podnikateľskou činnosťou bez nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu. V súčasnosti nie sú Lesy SR finančne ani personálne vybavené na ochranu či opravy pamiatok. Podľa názoru podniku by mali kultúrne pamiatky patriť pod správu ministerstva kultúry, prípadne obcí. O možnostiach takejto delimitácie sa už dlhší čas vedú rokovania, ktoré však doteraz neboli ukončené.
Prenájom, predaj či výpožička pozemkov pod zrúcaninami sa rieši štandardnými postupmi, ako v prípade iných pozemkov. Legislatíva prikazuje štátnemu podniku nakladať so zvereným majetkom účelne a hospodárne. To znamená, že štátny podnik nemôže prenajímať či predávať pozemky za nižšiu ako bežnú, či znaleckú cenu. Zmenu by mohla umožniť iba prípadná úprava platných právnych predpisov.
Prajem pekný deň. Som podstarostka obce Nitrianska Streda. Obhospodarujeme parcelu, na ktorej je od nepamäti centrálna miestna komunikácia a ktorá je prevodom z roku 1955 vo vlastníctve Štátnych lesov v Správe les. závodu Nitrianska Streda.Z odpovedí na našu žiadosť o prevod tohto majetku na obec nám ministerstvo pôdohospodárstva a úrad vlády odpovedalo v tom zmysle, že novela zákona 138/1991 bude riešiť i dané prevody, lebo obce nemôžu začať napríklad ani s rekonštrukciou daných komunikácií. Chcem vás poprosiť o odbornú odpoveď, akým spôsobom by sme mali postupovať, pretože sme rozpočtom málo bohatá obec a nemôžeme si dovoliť odkúpiť, ani prenajímať daný nehnuteľný majetok/čo je podľa nás mimo zdravého rozumu, aby obec platila za majetok, ktorý storočia slúži ako miestna komunikácia/. Vopred vám za občanov obce ďakujem.Viera Chudá Dátum: 06.02.2012 10:08
Za predpokladu, že je obec majiteľom vlastného telesa cesty bez pozemku, sú možné dva varianty riešenia. a) budete postupovať podľa §2 zákona 66/2009 alebo
b) využijete ustanovenia §2 a,b,c,d, zákona 138/1991

treba však preukázať vlastníctvo telesa cesty na základe delimitačného protokolu z MNV, alebo ONV na obec.

Pokiaľ obec nie je vlastníkom telesa cesty, pripadá do úvahy iba prenájom, alebo predaj za trhové ceny. Lesy SR môžu konať iba v rámci zákonaa apreto nie je možné bezodplatne, alebo za symbolickú cenu pozemok prenajať či predať.