Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobry den, mam zaujem o prenajom lesnych pozemkov, ktore vlastnia, resp. obhospodaruju Lesy SR, za ucelom ich lesneho obhospodarovania. Je takyto najom mozny, a ako sa stanovi pripadna vyska najomneho, dakujem. Dátum: 08.02.2010 13:58
Dobrý deň,

(1)Lesný majetok vo vlastníctve štátu možno prenajať
a) len, ak vzhľadom na jeho rozdrobenosť, vzájomnú rozptýlenosť alebo malú výmeru nie je možné zabezpečiť jeho racionálne obhospodarovanie, alebo ak ide o podiel vo vlastníctve štátu v spoluvlastníctve iných osôb,
b) na zabezpečenie praktickej výučby na lesníckych odborných školách a na zabezpečenie starostlivosti o územia chránené podľa osobitného predpisu 6),
c) na iné účely ako plnenie funkcií lesa

Prenajať lesné pozemky vo vlastníctve štátu na iné účely ako plnenie funkcií lesov je možné len vtedy, ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov, alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich.

Výška nájmu sa stanovuje v súlade so znením § 21 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.

S pozdravom
Chcel by som sa opytat kto moze robit odborneho lesneho hospodara urbarskej spolocnosti a aku musi mat odbornost? Ake su sankcie alebo postihy ked zisti ze dany hospodar nie je vedeny v zozname okresnych lesnych lesnych hospodarov. Ak by ste mi mohly dat telefonne cislo kontaktoval by som vas po telefone. Dakujem Dátum: 19.01.2010 12:13
Dobrý deň,
náležitosti týkajúce sa odborného lesného hospodára upravuje zákon NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch a vyhláška MP SR č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi.
Prípadne ďalšie konkrétne informácie Vám môže poskytnúť miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva (obvodný lesný úrad, krajský lesný úrad).
S pozdravom
dobry den..chcela by som sa opytat...som majitelkou domu a pozemku...avsak z 3 parciel vlastnim 2/3 a pozemkovy fond 1/3...moze sa stat, ze bez mojho suhlasu odpredaju svoju cast nejakej osobe?....je mozne to od nich odkupit...alebo aspon prenajat do doby, kym to mne predaju? dakujem Dátum: 08.02.2010 15:18
Dobrý deň,

na Vašu otázku je kompetentný odpovedať Slovenský pozemkový fond (SPF). Prosím obráťte sa s Vašou otázkou priamo na mieste príslušný regionálny odbor SPF, alebo na Generálne riaditeľstvo SPF. Kontakty nájdete na adrese: www.pozfond.sk

S pozdravom
Dobri den, chcel by som sa opytat ci je imelo zakonom chranena rastlina? A ake su jej moznosti vyuzitia v medicine a v beznom zivote. Aj vysku pripadnej sankcie za jej poskodenie ak by to bola chranena rastlina. Dakujem a tesim sa na vasu odpoved Dátum: 13.01.2010 11:54
http://www.forestportal.sk/ForestPortal/volny_cas/nebezpecenstva/jedovate_rastliny/jedovate_rastliny2.html

Imelo biele (Viscum album)
Kto by nepoznal tento kríček? Pomocou prísavných koreňov vrastá do drevného pletiva hostiteľskej rastliny - jedle a borovice - a parazituje na nej. Je to taká skvelá liečivá rastlina, že si ju nevieme z nášho života ani odmyslieť. Na hostiteľskom strome vyrastá v guľovitom tvare. Vždyzelené listy sú kožovité, žltozelenej farby. Biely, sklovitý, vnútri slizovitý a lepkavý plod je pabobuľa. Vtáky rozširujú lepkavé semená tak, že ich zobákom zavrtávajú do haluze, alebo vylučujú nestrávené spolu s trusom. Tie nevyklíčia ani vo vode, ani v zemi, len na hostiteľskej rastline.

Imelo, teda listy a konáriky, nie sú vôbec jedovaté, no plody požité vnútorne sú otravné. Keď ich však rozmiešame s bravčovou masťou a užívame zvonka ako masť pri omrzlinách, úspešne pomáhajú.

Imelo je uznávaný prostriedok mimoriadne pôsobiaci na srdce a krvný obeh. Pri ťažkých poruchách krvného obehu treba vždy odporučiť imelo. Táto rastlina normalizuje fungovanie celého tela, zdá sa nám nepredstaviteľné, že vysoký tlak znižuje a nízky dvíha. Tým sa nepokojné srdce utíši a činnosť srdca zlepší. Zmiznú všetky sprievodné znaky súvisiace s narušeným krvným tlakom, ako sú návaly krvi do hlavy, pocity závratu, šelest v ušiach a poruchy zraku. Imelo pôsobí súčasne proti všetkým chorobám srdca.Starí Kelti považovali imelo za rastlinu obdarenú kúzelnou mocou, rituálne s ňou napr. vyháňali démonov. Lístky či vetvičky imela sa tiež často objavujú na najrôznejších keltských predmetoch. Zvyk vešať na Vianoce imelo ako symbol šťastia vznikol zrejme vo Veľkej Británii a k nám sa rozšíril na začiatku 20. storočia. Taktiež vo výtvarnom umení vetvičky imela symbolizujú šťastie.
Dobrý deň,chcem si od lesov SR prenajať byt-Hajovňu,v ktorej nikto nebyva a predtým bol služobným bytom lesnika poraďte mi prosim Vás kto o tomto rozhoduje a či sa môžem v uvedenej nehnuteľnosti prihlasiť k trvalemu pobytu. S pozdravom Marcela Halaganová Dátum: 09.12.2009 08:21
Dobrý deň,
v predmetnej veci by ste sa mali obrátiť na riaditeľa príslušného odštepného závodu (OZ), v teritóriu ktorého sa predmetná hájovňa nachádza a ten môže podať na Vašu otázku najpresnejšie vyjadrenie týkajúce sa ďaľšieho využitia dotknutého objektu z hľadiska prevádzkových a iných potrieb príslušného OZ, teda či je potrebný pre plnenie úloh OZ alebo je zaradený do prebytočného majetku.

S pozdravom
Dobrý deň. Bol prosím Vás pozastavený odpredaj hnuteľného majetku v období mesiacov júl, august? Za skorú odpoveď vopred ďakujem Dátum: 09.09.2009 16:15
Dobrý deň,
v uvedenom období sa spracovával nový návrh – metodika určenia kúpnej ceny prebytočného hnuteľného majetku a tento materiál je v súčasnosti pred schválením. Zároveň sa odstraňovali nedostatky už vo vyhotovených znaleckých posudkoch.

S pozdravom
v suvislosti s temou mojej dizertacnej prace/pracovne uniformy/by som potrebovala radu kde je depozitar lesnickych uniforiem/zac.20.storocia a neskor/ Dátum: 04.08.2009 10:21
Želám dobrý deň.
V súvislosti s Vašou otázkou Vás chcem nasmerovať na Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, ktoré disponuje rôznymi artefaktami z lesníckej histórie a medzi nimi sa nachádzajú aj historické lesnícke uniformy. Obráťte sa preto prosím s Vašou žiadosťou na e-mailovú adresu: muzeum@ldmzvolen.sk.
Zostávam s pozdravom.
Prosím o sdělení. Vlastním po své zemřelé matce několik výměrů z let 1954-1959 za příspěvky na odbornou správu lesa,které vystavila Krajská správa lesov Žilina,lesný závod v Čadci.Lze vypátrat její vlastnictví v Makově? Matka se jmenovala Mária Gregušová,provd.Jantošová,bydliště Makov,Čierné 57/ později Město Albrechtice,Hynčice 197/ Děkuji za vyřízení Rudolf Jantoš,79395 Město Albrechtice,Hynčice 238,CR, 776054607 Dátum: 05.08.2009 15:21
Dobrý deň,

Katastrálne územie Makov spadá do územnej pôsobnosti Správy katastra Čadca, naša organizácia nie je kompetentná poskytovať oficiálne informácie ohľadom evidencie vlastníckych práv v katastri nehnuteľností. V tomto prípade Vám odporúčame obrátiť sa na Správu katastra Čadca so žiadosťou o zistenie či Váš právny predchodca je v katastri nehnuteľností alebo v pozemkovej knihe evidovaný ako vlastník nehnuteľností v k. ú. Makov, ako prílohu žiadosti doložiť citované výmery v ktorých sú možno uvedené čísla pôvodných parciel z roku 1954 - 1959.
som vlastníčkou lesných pozemkov v okolí Tisovca - Urbár a prenájom.V prípade predaja aké sú v súčasností ceny lesných pozemkov za ha, prípadne koľko za prenájom.V prípade prenájmu je doba prenájmu stanovená alebo je to vecou dohody.Ako si vypočítam koľko mi patrí presne rozlohy,keď na LV v časti A je uvedená určitá hodnota - m2 a v časti B spoluvlastnícky podiel je xxxx/xxxx. Prosím o informáciu.Ďakujem Dátum: 05.08.2009 15:11
Dobrý deň,

Cena lesných pozemkov sa skladá z ceny pozemku a porastu stanovenej znaleckým posudkom, pohybuje sa rôzne v závislosti od mnohých faktorov ( napr. lokalita, vek porastu, drevinové zloženie ........).
Nájom lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch upravuje zákon č. 504/2003 Z.z.. V § 21 ods. 5 citovaného zákona sa uvádza : pri dohodnutí nájomného sa prihliada na vek lesných porastov a plnenie úloh stanovených osobitnými predpismi (lesný hospodársky plán).
Doba nájmu je upravená ustanovením § 21 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. Z. : Ak nie je dohodnuté inak, lesný pozemok sa nájomcovi prenecháva na dobu najmenej na 10 rokov. Ak sa jedná o podielové spoluvlastníctvo – spoluvlastníckym podielom sa rozumie podiel z každého jedného metra štvorcového.
Ak sa jedná o urbár – spoločnú nedeliteľnú nehnuteľnosť je dôležité, či urbár je konštituovaný a či je na príslušnom Obvodnom lesnom úrade evidovaný ako pozemkové spoločenstvo podľa zákona č. 181/1995 Z.z.
V takomto prípade sa informujte na mieste príslušnom Obvodnom lesnom úrade.

S pozdravom
František Král
Dobrý deň chcel by som sa spýtať,či v prípade dať lesy do prenájmu je nutný súhlas všetkých vlastníkov k prenájmu,ak nie aká vačšina môže rozhodnúť ak sa jedná o spoločný les,kde vlastnícke práva a ich vlastnícky pomer k parcelám sú presne evidované LV. Dátum: 04.08.2009 08:04
V zmysle § 139 občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (nad 50 %). Podľa § 139 ods. 1 z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. Teda ak sú predmetné nehnuteľnosti evidované v prospech známych vlastníkov odporúčame spoluvlastníkom, aby sa navzájom dohodli o nakladaní so spoločnou vecou či už formou prenájmu alebo odovzdaním do samostatného obhospodarovania (môžu splnomocniť jedného zástupcu resp. vytvoriť združenie). NZ je možné uzatvoriť aj na spoluvlastnícky podiel, ale reálne obhospodarovať takýto podiel nie je možné. Reálne hospodáriť je možné na parcele resp. JPRL ako celku. Píšete o spoločnom lese, ale je potrebné rozlišovať, či sa jedná o spoločnú nedeliteľnú nehnuteľnosť (urbár) alebo o podielovú nehnuteľnosť a či sú všetci spoluvlastníci známi - z titulu inej právnej úpravy.

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.