Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobrý deň. Bol prosím Vás pozastavený odpredaj hnuteľného majetku v období mesiacov júl, august? Za skorú odpoveď vopred ďakujem Dátum: 09.09.2009 16:15
Dobrý deň,
v uvedenom období sa spracovával nový návrh – metodika určenia kúpnej ceny prebytočného hnuteľného majetku a tento materiál je v súčasnosti pred schválením. Zároveň sa odstraňovali nedostatky už vo vyhotovených znaleckých posudkoch.

S pozdravom
v suvislosti s temou mojej dizertacnej prace/pracovne uniformy/by som potrebovala radu kde je depozitar lesnickych uniforiem/zac.20.storocia a neskor/ Dátum: 04.08.2009 10:21
Želám dobrý deň.
V súvislosti s Vašou otázkou Vás chcem nasmerovať na Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, ktoré disponuje rôznymi artefaktami z lesníckej histórie a medzi nimi sa nachádzajú aj historické lesnícke uniformy. Obráťte sa preto prosím s Vašou žiadosťou na e-mailovú adresu: muzeum@ldmzvolen.sk.
Zostávam s pozdravom.
Prosím o sdělení. Vlastním po své zemřelé matce několik výměrů z let 1954-1959 za příspěvky na odbornou správu lesa,které vystavila Krajská správa lesov Žilina,lesný závod v Čadci.Lze vypátrat její vlastnictví v Makově? Matka se jmenovala Mária Gregušová,provd.Jantošová,bydliště Makov,Čierné 57/ později Město Albrechtice,Hynčice 197/ Děkuji za vyřízení Rudolf Jantoš,79395 Město Albrechtice,Hynčice 238,CR, 776054607 Dátum: 05.08.2009 15:21
Dobrý deň,

Katastrálne územie Makov spadá do územnej pôsobnosti Správy katastra Čadca, naša organizácia nie je kompetentná poskytovať oficiálne informácie ohľadom evidencie vlastníckych práv v katastri nehnuteľností. V tomto prípade Vám odporúčame obrátiť sa na Správu katastra Čadca so žiadosťou o zistenie či Váš právny predchodca je v katastri nehnuteľností alebo v pozemkovej knihe evidovaný ako vlastník nehnuteľností v k. ú. Makov, ako prílohu žiadosti doložiť citované výmery v ktorých sú možno uvedené čísla pôvodných parciel z roku 1954 - 1959.
som vlastníčkou lesných pozemkov v okolí Tisovca - Urbár a prenájom.V prípade predaja aké sú v súčasností ceny lesných pozemkov za ha, prípadne koľko za prenájom.V prípade prenájmu je doba prenájmu stanovená alebo je to vecou dohody.Ako si vypočítam koľko mi patrí presne rozlohy,keď na LV v časti A je uvedená určitá hodnota - m2 a v časti B spoluvlastnícky podiel je xxxx/xxxx. Prosím o informáciu.Ďakujem Dátum: 05.08.2009 15:11
Dobrý deň,

Cena lesných pozemkov sa skladá z ceny pozemku a porastu stanovenej znaleckým posudkom, pohybuje sa rôzne v závislosti od mnohých faktorov ( napr. lokalita, vek porastu, drevinové zloženie ........).
Nájom lesných pozemkov na hospodárenie v lesoch upravuje zákon č. 504/2003 Z.z.. V § 21 ods. 5 citovaného zákona sa uvádza : pri dohodnutí nájomného sa prihliada na vek lesných porastov a plnenie úloh stanovených osobitnými predpismi (lesný hospodársky plán).
Doba nájmu je upravená ustanovením § 21 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z. Z. : Ak nie je dohodnuté inak, lesný pozemok sa nájomcovi prenecháva na dobu najmenej na 10 rokov. Ak sa jedná o podielové spoluvlastníctvo – spoluvlastníckym podielom sa rozumie podiel z každého jedného metra štvorcového.
Ak sa jedná o urbár – spoločnú nedeliteľnú nehnuteľnosť je dôležité, či urbár je konštituovaný a či je na príslušnom Obvodnom lesnom úrade evidovaný ako pozemkové spoločenstvo podľa zákona č. 181/1995 Z.z.
V takomto prípade sa informujte na mieste príslušnom Obvodnom lesnom úrade.

S pozdravom
František Král
Dobrý deň chcel by som sa spýtať,či v prípade dať lesy do prenájmu je nutný súhlas všetkých vlastníkov k prenájmu,ak nie aká vačšina môže rozhodnúť ak sa jedná o spoločný les,kde vlastnícke práva a ich vlastnícky pomer k parcelám sú presne evidované LV. Dátum: 04.08.2009 08:04
V zmysle § 139 občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov (nad 50 %). Podľa § 139 ods. 1 z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. Teda ak sú predmetné nehnuteľnosti evidované v prospech známych vlastníkov odporúčame spoluvlastníkom, aby sa navzájom dohodli o nakladaní so spoločnou vecou či už formou prenájmu alebo odovzdaním do samostatného obhospodarovania (môžu splnomocniť jedného zástupcu resp. vytvoriť združenie). NZ je možné uzatvoriť aj na spoluvlastnícky podiel, ale reálne obhospodarovať takýto podiel nie je možné. Reálne hospodáriť je možné na parcele resp. JPRL ako celku. Píšete o spoločnom lese, ale je potrebné rozlišovať, či sa jedná o spoločnú nedeliteľnú nehnuteľnosť (urbár) alebo o podielovú nehnuteľnosť a či sú všetci spoluvlastníci známi - z titulu inej právnej úpravy.
Dobry den, chcela by som sa spytat, ako treba postupovat v pripade, ked mam zaujem o kupu pozemku, ktoreho vlastnikom su Lesy SR. Je vobec mozne takyto pozemok odkupit? Dakujem za odpoved Dátum: 04.08.2009 08:05
Od 1.10.2008 platí smernica č. 3680/2008-250 MP SR, ktorou upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych podnikov uverejnená vo Vestníku MP SR čiastka 19. Tu sú uvedené podmienky, kedy MP SR môže udeliť súhlas na odpredaj. Ostatný prebytočný majetok, okrem lesa je možné odpredať cestou verejnej obchodnej súťaže. Žiadosť o odkúpenie majetku sa podáva na odštepný závod, v územnej pôsobnosti ktorého sa majetok nachádza. (Územnú pôsobnosť je možné ziostiť aj na internetovej stránke)
Dobrý den,chtěl by sem se zeptat jestli je pravda že na Slovensku platí zákaz cyklistiky v lesích od 1.9.2007.Děkuji za odpověď Dátum: 03.09.2007 12:58
Vaša informácia je mylná. Novela Zákona o lesoch cyklistiku v lesoch nezakazuje, len uvádza, že je zakázané "jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy“. Porovnajte so znením českého Zákona o lesích z roku 1995, kde je uvedené: "Přestupku se dopustí ten, kdo ... j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních.

S úctou
Dobry den, chcela by som sa spytat, kedy sa planuje povolenie predajov nehnutelnosti patriacich lesom, ich najomnikom ? Za odpoved Vam vopred dakujem a prajem pekny den. Dátum: 03.05.2007 15:02
Odpredaj nehnuteľného majetku podlieha schvaľovaniu ministerstvom pôdohospodárstva, konkrétne rezortnou privatizačnou komisiou. Tento proces je administratívne náročný a zdĺhavý. Ak riešite konkrétny problém, pošlite mi podrobnejšie informácie na moju mailovú adresu.
dobry den, neviem na koho sa mam obratit, alebo pod koho pravomoc patri oblast lesov v Borinke. Chcem vediet ako je to so zakladanim ohna v tejto oblasti. Ci je mozne opekat na ohniskach na luke pri potoku, alebo ci plati zakaz zakladania ohna aj pre tuto oblast. Dakujem za info Dátum: 25.05.2007 11:16
Obraťte sa na najbližší Obvodný alebo Krajský lesný úrad. Kontakty nájdete na webovej stránke ministerstva pôdohospodárstva (www.mpsr.sk).
Dobrý deň, myslím, že ešte niekedy v roku 2005 prisľúbil niekdajší riaditeľ Lesov SR, pán Karol Vinš, zriadiť telefónnu linku (malo to byť číslo 0918 444 444) a taktiež mailovú schránku zachranstrom@lesy.sk, na ktoré mali mať možnosť občania hlásiť svoje podozrenia týkajúce sa hospodárenia v lesoch (hlavne nelegálny výrub). Chcel by som sa spýtať, či bol tento sľub splnený. Na vašej stránke som totiž zatiaľ informácie o takejto možnosti nenašiel. Za odpoveď vopred ďakujem. Dátum: 02.04.2007 07:47
Dobrý deň,
sľub bol splnený. Linky i e-mailová adresa je funkčná, avšak nevyužívaná. Informáciu na webovej stránke sme mali zavesenú približne pol roka. Medzitým sa zo "zelenej linky" stal nástroj vyrovnávania si účtov, anonymného udávania a oznamovania neriešiteľných problémov ("...práve som videl v lese dvoch na skútri !"). Zmysluplné telefonáty boli cca 3 zo 100. Trochu smutné, ale na Slovensku je to tak.
Z uvedených dôvodov nechávame tieto nástroj komunikácie "v stave hibernácie". Nerušíme ich, ale ani ich nepropagujeme.