Často kladené otázky

Opýtajte sa

 

Dobry den, chcela by som sa spytat, ako treba postupovat v pripade, ked mam zaujem o kupu pozemku, ktoreho vlastnikom su Lesy SR. Je vobec mozne takyto pozemok odkupit? Dakujem za odpoved Dátum: 04.08.2009 08:05
Od 1.10.2008 platí smernica č. 3680/2008-250 MP SR, ktorou upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych podnikov uverejnená vo Vestníku MP SR čiastka 19. Tu sú uvedené podmienky, kedy MP SR môže udeliť súhlas na odpredaj. Ostatný prebytočný majetok, okrem lesa je možné odpredať cestou verejnej obchodnej súťaže. Žiadosť o odkúpenie majetku sa podáva na odštepný závod, v územnej pôsobnosti ktorého sa majetok nachádza. (Územnú pôsobnosť je možné ziostiť aj na internetovej stránke)
Dobrý den,chtěl by sem se zeptat jestli je pravda že na Slovensku platí zákaz cyklistiky v lesích od 1.9.2007.Děkuji za odpověď Dátum: 03.09.2007 12:58
Vaša informácia je mylná. Novela Zákona o lesoch cyklistiku v lesoch nezakazuje, len uvádza, že je zakázané "jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy“. Porovnajte so znením českého Zákona o lesích z roku 1995, kde je uvedené: "Přestupku se dopustí ten, kdo ... j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních.

S úctou
Dobry den, chcela by som sa spytat, kedy sa planuje povolenie predajov nehnutelnosti patriacich lesom, ich najomnikom ? Za odpoved Vam vopred dakujem a prajem pekny den. Dátum: 03.05.2007 15:02
Odpredaj nehnuteľného majetku podlieha schvaľovaniu ministerstvom pôdohospodárstva, konkrétne rezortnou privatizačnou komisiou. Tento proces je administratívne náročný a zdĺhavý. Ak riešite konkrétny problém, pošlite mi podrobnejšie informácie na moju mailovú adresu.
dobry den, neviem na koho sa mam obratit, alebo pod koho pravomoc patri oblast lesov v Borinke. Chcem vediet ako je to so zakladanim ohna v tejto oblasti. Ci je mozne opekat na ohniskach na luke pri potoku, alebo ci plati zakaz zakladania ohna aj pre tuto oblast. Dakujem za info Dátum: 25.05.2007 11:16
Obraťte sa na najbližší Obvodný alebo Krajský lesný úrad. Kontakty nájdete na webovej stránke ministerstva pôdohospodárstva (www.mpsr.sk).
Dobrý deň, myslím, že ešte niekedy v roku 2005 prisľúbil niekdajší riaditeľ Lesov SR, pán Karol Vinš, zriadiť telefónnu linku (malo to byť číslo 0918 444 444) a taktiež mailovú schránku zachranstrom@lesy.sk, na ktoré mali mať možnosť občania hlásiť svoje podozrenia týkajúce sa hospodárenia v lesoch (hlavne nelegálny výrub). Chcel by som sa spýtať, či bol tento sľub splnený. Na vašej stránke som totiž zatiaľ informácie o takejto možnosti nenašiel. Za odpoveď vopred ďakujem. Dátum: 02.04.2007 07:47
Dobrý deň,
sľub bol splnený. Linky i e-mailová adresa je funkčná, avšak nevyužívaná. Informáciu na webovej stránke sme mali zavesenú približne pol roka. Medzitým sa zo "zelenej linky" stal nástroj vyrovnávania si účtov, anonymného udávania a oznamovania neriešiteľných problémov ("...práve som videl v lese dvoch na skútri !"). Zmysluplné telefonáty boli cca 3 zo 100. Trochu smutné, ale na Slovensku je to tak.
Z uvedených dôvodov nechávame tieto nástroj komunikácie "v stave hibernácie". Nerušíme ich, ale ani ich nepropagujeme.
Prosím o informácie/znaky/,podľa ktorých sa zaraďuje vyťažené smrekové drevo do príslušnej triedy akosti, prípadne, kde, ako si ich môžem nájsť na internete. Ďakujem-Baričák . Meno prosím neuvádzať na webstránke. Dátum: 19.11.2008 16:59
Odporúčam Vám preštudovať si Nariadenie vlady č. 86/2005 Z.z. o klasifikácii surového dreva. Je súčasťou publikácie Právne predpisy na úseku lesného hospodárstva. Môžete si ju objednať na adrese NLC Zvolen, Odd. reprografie, Sokolská 2, 960 52 Zvolen. Stojí 300 Sk + poštovné a balné
Som vlastnikom lesa, aka je priemerna cena za prenajom 1 ha Lesmi SR Dátum: 04.05.2006 13:38
Pri prenájme lesných pozemkov postupujeme podľa zákona č.504/2003 Z.z., pričom cena za prenájom 1 ha lesných pozemkov je vo všeobecnosti stanovená dohodou. Pri stanovení ceny nájmu sa postupuje prípad od prípadu, pričom sa prihliada na vek porastov a plnenie úloh naplánovaných podľa Lesného hospodárskeho plánu.
Platí: výnosy (ťažba)-oprávnené náklady=základná cena nájmu.
Konkrétny výpočet vykonajú na príslušnom Odštepnom závode.
Chcel by som sa spýtať, aká časť pozemkov pod zrušenou Považskou lesnou železnicou dnes patrí Lesom SR a ktoré oblasti sú to. Prípadne na koho sa obrátiť odhľadom pozemkov NEPATRIACIM Lesom SR v spomínanej oblasti. Ďakujem. Dátum: 04.05.2006 10:46
V prípade, že potrebujete informáciu ohľadom vlastníctva, resp. správy pozemkov, je potrebné vedieť, v ktorom katastrálnom území sa dané pozemky nachádzajú, resp. o aké parcely (čísla parciel) sa jedná. Pri parcele je tiež dôležité, či sa jedná o parcelu registra C katastra nehnuteľností, alebo parcelu registra E katastra nehnuteľností. Na základe týchto informácií je možné vykonať identifikáciu vlastníctva k pozemkom. Na základe týchto informácií môžeme prostredníctvom príslušného Odštepného závodu určiť, či sa jedná o pozemky v správe Lesov SR, š.p., alebo v správe inej fyzickej, alebo právnickej osoby.
Túto informáciu je možné získať aj prostredníctvom príslušnej Správy katastra.
Vlastnim lesne pozemky v katastri obce Velka Sucha okr. Poltar. Tieto pozemky obhospodaruju Lesy SR. Mozem poziadat o uzavretie najomnej zmluvy? Vyplacaju Lesy SR v sucasnosti najomne za lesne pozemky? Pocita sa s tym v buducnosti? Dakujem Dátum: 04.05.2006 10:58
Odpoveď na Vašu otázku neexistuje. Ak vlastníte pozemky ako ich môže niekto iný obhospodarovať ?
Predpokladáme, že sa pravdepodobne jedná o pozemky tzv. neštátne neodovzdané, ktoré podľa platnej legislatívy vzhľadom na skutočnosť, že ich majiteľ nepreukázal vlastníctvo alebo jednoducho ich nechcel z rôznych dôvodov prevziať, obhospodarujú Lesy SR. Ak sa jedná o takýto prípad treba v prvom rade vykonať akt odovzdania a prevzatia majetku až potom uvažovať o jeho prenájme. V rámci Lesov SR je niekoľko takýchto prípadov a nevidíme zatiaľ žiadny dôvod prečo by prenájom nemohol byť uskutočnený. Výška nájmu sa vypočíta na základe ostávajúcich úloh v platnom LHP a môže to vykonať nezávislá právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na takúto činnosť osvedčenie. Uzavretie platného nájomného vzťahu po vzájomnom akceptovaní podmienok je uskutočnené na základe obidvoma stranami podpísanej nájomnej zmluvy.

Otázky a odpovede - verejne - dotazník

Vyplňte prosím formulár a odošlite ho nášmu odborníkovi.