Dražby dreva

Verejné dražby dreva
  • Ďakujeme vám za účasť vo verejných dražbách dreva 
  • Ďalšie verejné dražby  budú v priebehu IV. štvrťroku 2019 v 47. a 48. kalendárnom týždni. Podrobnejšie informácie budú postupne zverejňované na stránkach jednotlivých Odštepných závodov, ponukový katalóg vždy dva dni pred začiatkom dražby.
Predaj dreva nastojato

Vážení zákazníci, LESY SR štátny podnik pre Vás pripravuje pilotný projekt predaja dreva nastojato metódou Forestrade na vybraných OZ.

Viac informácií o samotnej metóde predaja ako aj o aktuálne pripravovaných prezenčných aukciách je možné získať na https://www.forestrade.sk/sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.