ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AUKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Odhalenie pamätníka na Hájnom grúni - POCTA MAESTROVI CHUDÍKOVI


Odhalenie pamätníka na Hájnom grúni - POCTA MAESTROVI CHUDÍKOVI

V čarokrásnom prostredí Hájneho grúňa osadili LESY Slovenskej republiky, š. p. spoločne s obcou Hronec pamätník maestrovi Ladislavovi Chudíkovi. Jeho slávnostné odhalenie sa bude konať v piatok  13. 7. 2018 o 11:00 hod..

Hájny grúň, miesto ležiace vysoko nad umelcovou rodnou obcou Hronec, bolo jeho obľúbeným. Ide o miesto, ktoré si umelec sám vybral ako miesto posledného odpočinku a jeho najbližší splnili jeho vôľu, keď  v úzkom kruhu priateľov rozsypali jeho prach na tomto mieste, aby splynul s horou, ktorú od detstva tak veľmi miloval.  LESY SR, š. p. spolu s  obcou Hronec osadili na tomto mieste pamätník, ktorý bude verejnosti pripomínať tunajšieho významného rodáka, Ladislava Chudíka, výnimočnú osobnosť a slovenskú hereckú legendu. Urobili tak z úcty k mimoriadnemu človeku, ktorého nielen profesionálna životná dráha bola výnimočne úspešná, ale aj ľudský rozmer jeho osobnosti prekračoval hranice všednosti. Tento vzácny  muž bol úzko spätý so svojím rodiskom a preukazoval veľkú podporu práve  lesníkom, o čom svedčí množstvo lesníckych podujatí, na ktorých sa zúčastnil.

Pamätník z umeleckej dielne Mgr. Art. Matúša Jančuru je modernou sochou s netradičným riešením vytvorený z kameňa a ocele. Podľa slov autora pamätník má dve symbolické roviny: „Žulový podstavec symbolizuje spätosť majstra Chudíka s jeho rodnou zemou a letiace oceľové pláty symbolizujú rozlet a pôsobenie jeho talentu vo svete. Druhá rovina sa viaže k inšpirácii divadelným scenárom, s ktorým majster každodenne pracoval a jednotlivé listy s názvami postáv, ktoré stvárnil rozfukované vetrom sú jeho životným dielom, ktoré sa rozletelo a umelcovým talentom oblažilo svet.“

Slávnostného odhalenia pamätníka sa zúčastní  manželka maestra Ladislava Chudíka Alena Chudíková, ministerka kultúry Ľubica Laššáková, herci Dušan Jamrich, Marek Ťapák, starosta obce Hronec Bohuslav Nemky, generálny riaditeľ LESY SR, š. p.  Marian Staník a blízki priatelia umelca.

Odhalenie pamätníka sa realizuje pred Dňom stromu -  sviatkom všetkých, ktorí majú radi les. Patril k nim aj Ladislav Chudík.

Tlačová správa (PDF)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
AKTUALITY
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 105 571 ha
Lesnatosť: 60%
Drevinové zloženie: ihličnaté 24%, listnaté 76%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 36 816 ha
z toho štátne 31 381 ha
Ročná obnova lesa: 105 ha
Ročná ochrana lesa: 9 780 €
Ročný objem ťažby: 141 200 m3

RÝCHLY KONTAKT
Telefón:
Email:
VZÁCNE DRUHY FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo)
  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)

Flóra:

  • Popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica)
  • Dvojhrot zelený (Dicranum viride)

 

NEPREHLIADNITE
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené