ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
MAPA OZ
STRELNICA KOČOVCE
CHATY, UBYTOVANIE

 

NÁUČNÉ CHODNÍKY
VLM HALUZICKÁ TIESŇAVA
 
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Trenčín > Lesy s veľkým spoločenským významom


Lesy s veľkým spoločenským významom

V zmysle certifikačnej schémy FSC boli v podmienkach Odštepného závodu Trenčín identifikované lesy s veľkým spoločenským významom.

Príručka Zoznam LVSV a návrhy manažmentových odporúčaní sú na požiadanie dostupné na OZ Trenčín. 
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Paučin tel.:0918 333 198, mail: stanislav.paucin@lesy.sk

 

 

V súvislosti s certifikáciou správneho obhospodarovania lesov v systéme FSC bol vypracovaný Koncept lesov s veľkým spoločenským významom. Zameriava sa na identifikáciu a obhospodarovanie lesov, ktoré sú mimoriadne hodnotné z hľadiska ich environmentálnych, ekologických, sociálnych a kultúrnych funkcií.
Výber lesov s vysokým spoločenským významom sa opiera o postupy stanovené v Návrhu metodiky pre identifikáciu, obhospodarovanie a monitoring lesov s vysokým spoločenským významom, ktorú vypracovali organizácie FSC Slovensko a A projekt n.o., v roku 2009 v rámci projektu „Manažment lesov s vysokou ochranárskou hodnotou“.
Na území OZ Trenčín boli v roku 2009 vytipované lesné porasty, ktoré spĺňali kritéria pre zaradenie lesov do jednotlivých kategórií lesov s vysokým spoločenským významom.
V každom roku je vykonaná aktualizácia údajov lesných porastov zaradených do jednotlivých kategórií lesov s vysokým spoločenským významom. Aktualizácia sa týka:
1. zmeny značenia lesných porastov podľa nových PSoL
2. zhodnotenia opodstatnenosti zaradenia lesných porastov do jednotlivých kategórií.

Údaje po aktualizácii k 31.12.2016.
Uvedené lokality spĺňajú kritéria pre zaradenie lesov do jednotlivých kategórií

Kategória 1: Globálne, regionálne a národne významné územia z hľadiska biologickej rozmanitosti

1.1. Chránené územia
Z územia ktoré obhospodaruje OZ Trenčín sem patria nasledujúce chránené územia:
Národná prírodná rezervácia Javorníček
Národná prírodná rezervácia Tematínska lesostep
Národná prírodná rezervácia Rokoš
Národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch
Prírodná rezervácia Veľká Javorina
Prírodná rezervácia Turecký vrch
Prírodná rezervácia Preliačina
Prírodná rezervácia Žihľavník – Baské
Prírodná rezervácia Omšenská Baba
Prírodná rezervácia Pod Homôľkou
Prírodná rezervácia Jankov vŕšok
Prírodná rezervácia Udrina
Prírodná rezervácia Kňaží stôl
Prírodná rezervácia Žrebíky
Prírodná rezervácia Jedlie
Prírodná rezervácia Plešivec
Prírodná rezervácia Kňaží vrch
Prírodná pamiatka Grúň
Prírodná pamiatka Prepadlisko
Prírodná pamiatka Biely vrch
Prírodná pamiatka Jelenská jaskyňa
Prírodná pamiatka Malostankovské vresovisko

Výmera: 1346,34ha
1.2. Územia s výskytom zriedkavých, vzácnych a ohrozených druhov
Zoznam porastov:
hlaváčik jarný (Adonis vernalis L.) – LHC Kočovce – LHC Nové Mesto nad Váhom
sivuľka chlpatá (Aethionema saxatile (L.) W. T. Aiton) - LHC Vestenice
cesnak guľovitý (Allium rotundum L.) - LHC Vestenice
červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.) – LHC Kočovce, LHC Kšinná
prilbovka červená (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) – LHC Slatina na Bebravou , LHC Vestenice LHC Uhrovec ,
prilbovka biela (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) – LHC Slatina na Bebravou LHC Kšinná LHC Vestenice LHC Uhrovec
koralica lesná (Corallorhiza trifida Châtel.) – LHC Opatová , LHC Slatina na Bebravou
lykovec voňavý (Daphne cneorum L.) – LHC Kočovce
klinček včasný pravý (Dianthus praecox subsp. Praecox) – LHC Kočovce
kruštík drobnolistý – (Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.) – LHC Slatina na Bebravou, LHC Vestenice LHC Uhrovec
kruštík rožkatý (Epipactis muelleri Godfery) – LHC Slatina na Bebravou, LHC Vestenice
kruštík úzkopyskový (Epipactis leptochila (Godfery) Godfery) - LHC Slatina na Bebravou
kruštík Tallosov (Epipactis tallosii Molnár et Robatsch) – LHC NovéMesto n/Váhom
devätorka rozprestretá (Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr.) LHC Kšinná, LHC Vestenice smrečinec plazivý (Goodyera repens (L.) R. Br.) - LHC Slatina na Bebravou
jazýčkovec jadranský (Himantoglossum adriaticum H. Baumann) - LHC Uhrovec
podkovka ľúba (Hippocrepis emerus (L.) Lassen) – LHC Nové Mesto n/Váhom
žerušník skalný (Hornungia petraea (L.) Rchb.) – LHC Kočovce
modruška pošvatá (Limodorum abortivum (L.) Sw.) – LHC Kočovce LHC Drietoma, LHC Slatina na Bebravou LHC Uhrovec
hniliak holý (Monotropa hypophegea Wallr.) - LHC Slatina na Bebravou , LHC Kšinná, LHC Vestenice
hmyzovník včelovitý (Ophrys apifera Huds) - LHC Slatina na Bebravou
hmyzovník holubyho (Ophrys holubyana András.) – LHC Opatová , LHC Slatina na Bebravou
vstavač trojzubý (Orchis tridentata Scop.) – LHC Nové Mesto nad Váhom
vemeník zelenkastý (Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.) - LHC Slatina na Bebravou
poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis Wender.) – LHC Kočovce , LHC Vestenice
devätorníkovec sivý (Rhodax canus (L.) Fuss) - LHC Slatina na Bebravou LHC Kšinná , LHC Vestenice vŕba rozmarínolistá (Salix rosmarinifolia L.) – LHC Luborča
kavyľ drsnosteblový (Stipa eriocaulis Borbás) - LHC Slatina na Bebravou
kavyľ Ivanov (Stipa joannis Čelak.) – LHC Kočovce, LHC Slatina na Bebravou
kavyľ pôvabný (Stipa pulcherrima K. Koch) – LHC Kočovce LHC Nové Mesto n/Váhom, LHC Slatina na Bebravou
kavyl tenkolistý (Stipa tirsa Stev.) – LHC Kočovce
valeriána celistvolistá (Valeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath.) – LHC Luborča LHC Kšinná
mlok bodkovaný (Triturus vulgaris)
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
bocian čierny (Ciconia nigra)
výrik lesný (Otus scops)
dudok chochlatý (Upupa epops)

Výmera: 538,71 ha

1.3. Územia s výskytom endemických druhov
Na území ktoré obhospodaruje OZ Trenčín bol identifikovaný nasledujúci druh:
Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica, Futák ex. Goliášová)

Výmera: 0,82 ha

1.4. Územia dôležité z pohľadu významnej sezónnej koncentrácie druhov.
Na území OZ Trenčín neboli vytipované.

Kategória 3: Lesy so zriedkavými, ohrozenými a vzácnymi ekosystémami

3.1 Zriedkavé, ohrozené a vzácne biotopy
Biotop Ls 1.3 Podhorské jaseňovo jelšové lužné lesy
Zoznam lesných porastov: LHC Opatová 398, 401

Biotop Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Zoznam porastov: LHC Opatová 214 – skalnatá časť na JV okraji, 379 skalnatá časť, 404 A, 404 B, 409 –
SV skalnatá časť, 422, 428 skalnatá časť, 429 A, 429 B, 466, 481

Biotop Ls 6.2 Reliktné vápnomilné a smrekovcové lesy
Zoznam lesných porastov: LHC Opatová 220 - skalnatá časť s borovicou
Celková výmera: 66,17 ha

3.2 Pralesy a prírodné lesy s charakterom pralesa
Na území OZ Trenčín neboli vytipované.

3.3 Lesy s prirodzeným výskytom tisa obyčajného
Zoznam porastov:

LHC Opatová LHC Kšinná

Výmera: 100,89 ha

Kategória 4: Lesy s významnou pôdoochrannou a hydrickou funkciou

4.1 Lesy s významnou pôdoochrannou funkciou
Zoznam porastov:
LHC Ľuborča - porasty 1, 41B, 66, 145C, 145D, 149 A, 262A, 274B,
LHC Trenčianske Stankovce - porasty 14, 15, 16A, 16B, 17, 264, 356B, 471C,482,
LHC Opatová - porasty 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30A, 30B, 31, 32, 33, 34, 35A, 35B, 41, 42, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 71, 213A, 213B, 217, 219, 220, 223, 225, 229A, 229B, 229C, 231A, 231B, 232, 233A, 233B, 235A, 235B, 241, 242, 247A, 247B, 247C, 267 D, 269A, 269B, 270, 271, 273, 274A, 274B, 283, 285A, 285B, 285C, 288, 369A, 369B, 374, 378A, 378B, 379, 384A, 384B, 392A, 392B, 404A, 404B, 409, 413, 415, 422B, 429A, 429B, , 466, 481,
LHC Patrovec – porasty 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 78, 165, 168, 250, 268, 269, 301, 306A-306B,309, 313A, 313B, 315, 319A, 319B,331, 337, 338A, 338B, 344, 360, 386, 389, 391, 395, 459, 480, 486 492- 494, 500, 506A-506B,517B-521,555B,591A-595D 597, 599, 600, 602, 604, 605B, 605C, 607, 610, 611A-612B, 638A, 650A-650C, 652, 657A-660, 661, 676A, -677, 681A, 681B, 691, 693, 697A, 697B, 703, 704-705, 707, 717, 726,737A-737B,754, 760A-760B,763,773A,781, 801, 802, 803-809
LHC Drietoma – porasty 1A, 1B, 28, 35A, 167-171, 193, 313A-313C, 324A, 324B, 332A, 332B, 335, 337, 369, 376A, 376B, 376C, 376D, 394A 394B, 401A-402A, 410, 421, 430, 447,
LHC Dolná Súča – porasty 67A, 67B, 207, 210, 230A,236, 242, 286A, 286B, 298, 316, 319- 320B
LHC Nové Mesto nad Váhom – porasty 3, 4, 5,7B, 8, 13, 28, 30, 39, 40, 41, 42, 44A, 75A, 75B, 76, 77, 78, 79, 83, 88, 215, 285B, 367, 372, 374, 375, 378B, 380, 381, 382, 386B, 393, 397B, 398, 402, 410, 415, 417, 430, 447, 449, 452B, 575, 578, 579A, 583, 585B, 588B, 593, 598, 611, 616, 618, 620, 621, 622, 648B, 649B, 699, 744C, 752, 759, 760, 761, 764A, 764B, 765,793,794
LHC Stará Turá – porasty 160, 162A, 166A, 166B, 168A, 168B, 168C, 173A, 173B, 173C, 174,175, 176, 191A, 191B, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215A, 233, 238A, 238C, 239, 241, 242A, 243A, 244, 245, 246, 247A, 247B, 248A, 248B, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258A, 258B, 259A, 259B, 260, 261, 262, 263A, 263B, 264A, 264B, 265B, 266A, 266B, 266C, 267B, 269A, 269B, 271, 272, 274,276, 278B, 279B, 280A, 281, 282, 285A, 285B, 286, 287, 298A, 298B, 302, 305, 306, 307B, 308, 309, 314, 316, 320B, 322A, 322B, 323B, 327, 328, 330A, 331A, 331B, 353B, 357, 366, 367, 369, 371B, 372, 374, 378B, 379, 381, 382C, 386, 392, 393, 394, 396B- 397, 402C, 404, 405A, 408B, 410B, 411, 413, 414, 415A, 415B, 416, 417, 419A, 419B, 420, 421, 422, 425, 426B, 427A, 428, 429, 430, 431A, 431B, 432, 433, 434, 435, 436A, 436B, 436C, 436D, 436E, 437, 438A, 438B, 439, 441, 453, 476, 480A, 480B, 481, 482, 483, 484A, 484B, 485A, 486, 488A, 488B, 489A, 489B, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497A, 497B, 498, 499A, 499B
LHC Kočovce – porasty 6,7C, 9, 10, 11, 12B, 33A, 33C, 40B, 44D, 43D, 49A, 53A, 53B, 53C, 53D, 55A, 55B, 55C, 55D, 56A, 56B, 56C, 59, 60,62A, 62B, 66, 67, 68, 69A, 69B, 70A, 70B, 72B, 72C, 73B, 74C, 90, 91B, 93, 95A, 95B, 95C, 96A, 96B, 96C, 98A, 98B, 99, 100, 101A, 101B, 102A, 102B, 102C, 105B, 106A, 106B, 107A, 107B, 109B, 111, 112, 113A 116B, 116C, 116E, 117, 126, 130A, 130B, 131, 133, 134, 135A, 135B, 136A, 136B, 137A, 137B, 138A, 138B, 139, 144, 146, 149A, 149B, 149C, 151A, 151B, 152, 154, 155A, 155B, 155C, 155D, 156A, 156B, 156C, 174A, 174B, 178, 209, 214A, 214B, 214C, 214D, 290A, 290B, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297A, 297B, 297C, 298A, 298B, 299, 300A, 300B, 301A, 301B, 302, 303A, 303B, 304A, 304B, 307, 341A, 341B, 341C, 344A, 344B, 344C, 344D, 353A, 353B, 353C, 353D, 356A, 356B, 362A, 362B, 362C, 362D, 366, 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 390A, 390B, 397, 399, 400A, 400B, 400C, 402, 422A, 422B, 422C, 422D, 464A, 484A, 502, 506A, 506B, 505A, 515A, 515B, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 525, 526, 527, 636C, 647B, 648A, 654, 656, 657, 660, 663, 666, 668, 669, 686, 689C, 696, 697, 674, 703, 710, 719, 720, 721, 725, 729, 730, 736, 739, 741B, 743A, 743C, 744, 750, 757, 761, 790A, 810B, 830, 831A, 832, 834, 837A, 837B, 839B, 856B, 856C, 872, 873, 875, 878, 879B, 886, 888, 889
LHC Kšinná – porasty 1C, 2B, 2C, 2D, 2E, 3B, 25, 40, 64, 66A, 66B, 67, 68, 69, 79, 71, 80, 81A, 81B, 82A, 82B, 83A, 83B, 90A, 98, 100, 102, 124, 257, 264A, 267, 273A, 275, 279A, 281A, 292A, 289B, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 308, 338, 339A, 339B, 346A, 346B, 346C, 347, 358, 366A, 440, 440B, 440C, 441, 445A, 450A, 451A, 459,
LHC Uhrovec – porasty 133A, 133B, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145A, 145B, 146, 155, 157, 160, 173A, 227A, 227B, 229, 232, 233,283 – 286, 287, 288,290, 392, 393, 396, 397, 419
LHC Slatina nad Bebravou – porasty 67B, 125B, 128A, 128B, 146, 151A, 151B, 155A, 156A, 156B, 158A, 158B, 159, 161, 165A, 165B, 169, 170, 176A, 176B, 177A, 177B, 178, 183A, 183B, 184, 189A, 189B, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201A, 202A, 203, 208, 211A, 211B, 211C, 211D, 215, 214, 218, 219, 220, 223A, 223B, 224, 225A, 225B, 227, 239, 242, 246A, 246B, 246C, 247, 250, 251, 257, 258A, 258B, 259, 266A, 266B, 267A, 274A, 274B, 279, 286, 287A, 288, 312A, 312B, 313, 315, 316, 318, 319, 321, 322A, 322B, 324, 325, 327A, 327B, 339, 340A, 346, 347, 349A, 349B, 353A, 353B, 359, 367, 368A, 369A, 369B, 370A, 370B, 370C, 370D, 372A, 372B, 373, 374A, 375, 381A, 381B, 382A, 383, 384A, 384B, 385, 386A, 386B, 387, 388, 389A, 391A, 392A, 393, 394A, 394B, 395A, 395B, 396A, 396B, 397A, 397B, 398A, 398B, 399, 401A, 401B, 401C, 402A, 402B, 403A, 403B, 405, 406A, 406B, 407A, 407B, 407C, 408A, 408B, 412, 413, 414, 415, 416A, 416B, 416C, 420, 421, 422A, 422B, 423A, 423B, 424A, 424B, 425A, 425B, 426A, 426B, 428A, 428B, 429A, 429B, 430, 431, 432, 436, 437, 460, 478A, 478B, 481, 493A, 493B, 493C, 496A, 496B, 499A, 499B, 507, 516A, 517A, 517B, 518, 520B, 525A, 558, 585A, 585B, 587A, 587B, 588A, 588B, 591, 592, 593, 647A, 647B, 648, 653A, 653B, 654, 655A,655B, 656, 657, 658, 660, 661A, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 673A, 673B, 674, 675, 676A, 676B, 677, 678A, 678B, 679, 682, 684, 685, 686A, 686B, 687, 688A, 689, 690A, 690B, 690C, 690D, 691, 692A, 692B, 696A, 696B, 698, 699
LHC Vestenice – porasty 299, 301A, 350 399, 405, 406, 414, 416, 420, 421, 422, 428A, 428B, 427, 429A, 429B, 468,469, 494C, 509, 523A, 523B

Výmera: 7315,56 ha

4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou
Zoznam porastov:

LHC Drietoma - porast 1A,

LHC Nové Mesto nad Váhom - porasty 413, 705,
LHC Stará Turá – porast 269A
Výmera: 14,42 ha

Kategória 5: Lesy veľmi významné z hľadiska plnenia základných životných potrieb miestnych komunít

Na území OZ Trenčín neboli vytipované žiadne lesy, ktoré by spĺňali definíciu tejto kategórie.


Kategória 6: Lesy významné pre miestne komunity z hľadiska sociálnych a tradičných kultúrnych hodnôt

6.1. Lesy s preferenciou zdravotno-hygienického využívania
Zoznam porastov:
LHC Opatová - porasty 211, 212A, 212 B, 214, 215, 216 B, 218, 221, 222A, 222 B, 224 A, 224 B, 226, 227, 228, 230 A, 230B, 230 C, 234 A, 234 B, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 262 A, 263, 264, 265A, 265B, 265C, 268 A, 268 B, 272 A, 272B, 272C, 272D, 272 E, 275A, 275B, 275C, 275D, 276A, 276B, 276C, 322A, 334
Výmera: 221,02 ha

6.2. Lesy s preferenciou rekreačného využívania
Na území OZ Trenčín neboli vytipované žiadne lesy, ktoré by spĺňali definíciu tejto kategórie.

6.3. Historicky, kultúrne a nábožensky významné územia
Kaplnka svätého Huberta – LHC Ľuborča - porast 200A
Prírodná pamiatka Haluzická tiesňava – LHC Nové Mesto nad Váhom - porast 44A
Základy kostola stará Opatová – LHC Opatová – porast 399
Výmera: 13,88 ha

Aktualizácia k 31.12.2016

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené