ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
MAPA OZ
STRELNICA KOČOVCE
CHATY, UBYTOVANIE

 

NÁUČNÉ CHODNÍKY
VLM HALUZICKÁ TIESŇAVA
 
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Trenčín > Program starostlivosti o les


Program starostlivosti o les

V súvislosti s ukončenou obnovou PSoL v územnej pôsobnosti Odštepného závodu Trenčín je možné do dokumentu nahliadnuť na lesných správach po predchádzajúcom telefonickom rozhovore.

V roku 2017 prebieha obnova PSOL LC Kočovce na roky 2018 - 2027.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené