PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

 

OC Jelešná

Vyhlásenie OVS OC Jelešná

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecné záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

Mapová príloha

 

OC Štamburg

Vyhlásenie OVS OC Štamburg

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecné záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

Mapová príloha

 

OC Krivá

Vyhlásenie OVS OC Krivá

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecné záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

Mapová príloha

 

OC Veľké Borové

Vyhlásenie OVS OC Veľké Borové

Zoznam porastov

Technologický protokol

Vzor KZ predaja dreva na pni

Záznam z priebežnej kontroly

Všeobecné záväzné podmienky

Harmonogram predaja dreva na pni

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk

Kontrolná známka - návrh

Mapová príloha

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené