Pokyny pre školy zapojené do súťaže

Školy zapojené do projektu môžu nahlasovali počty žiakov svojich škôl rozdelených do dvoch kategórií: kategória I (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ) a kategória II (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ), s uvedením presného názov školy, jej adresy, tel. kontaktu a kontaktnej osoby na emailovú adresu: milota.nadvornikova@lesy.sk do konca augusta, alebo do prerozdelenia  celkového množstva 200 000 kusov linajkových zošitov vo formáte A5. Zošity budú do škôl distribuované  koncom mesiaca august na nadchádzajúci školský rok 2018/2019.

Logo projektu Od stromu k zošitu