Rybárske revíry

rybárske revírY - aktuálny zoznam:

 I. PSTRUHOVÉ RYBÁRSKE REVÍRY (PDF, 207 kB) 

II. PSTRUHOVÉ RYBÁRSKE REVÍRY, VODNÉ NÁDRŽE A RYBNÍKY (PDF, 214 kB)

 

OZNAM!

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča  vydáva v zmysle § 18 ods. 9  vyhlášky  MŽP SR  č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva  zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve  všeobecný zákaz lovu na rybárskych revíroch VN Jelenec č. 3-5130-4-1 a VN Motyčky 3-5420 - 4 – 1   a to odo dňa 15.6. 2021  do 30.6. 2021.