Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Výmena rozvodov vody vrátane dodávky a montáže zdravotechniky16.12.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vodárenské práce „výmena rozvodov vody vrátane dodávky a montáže zdravotechniky“ – Hájenka Prakovce 87 v predpokladanej hodnote 2 392,31 € bez DPH uchádzačovi Hazer Miloš, Jasuschova 26, Košice 040 23.