Obchod s drevom

Drevo je úžasná hmota s históriou a vôňou lesa. Je zhmotnením večného príbehu lesa. Predstavuje hodnotu dedičstva generácií lesníkov.

Predávať drevo znamená predávať médium plné úžasných informácií, a preto je našim záujmom, aby každý kúsok tejto úžasnej hmoty našiel svojho adresáta.

Predaj surového dreva je hlavnou komoditou v realizácii obchodnej činnosti štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Prostredníctvom tohto procesu je zabezpečená prevažná časť finančných prostriedkov potrebných nielen na lesnícku prevádzku, jednoduchú reprodukciu, ale i na financovanie ostatných aktivít štátneho podniku. 

Na trh s drevom ponúkame guľatinové a vlákninové sortimenty listnatých a ihličnatých drevín, v súlade s lesným hospodárskym plánom ročne v objeme cca 4 milióny m3.

Pri riešení vašich otázok spojených s nákupom drevnej suroviny sú vám k dispozícii odborní pracovníci, ktorí riadia a vykonávajú predaj dreva. 

Percentuálna implementácia predaja dreva na pni

Plnenie nad rámec  plánovaných ročných zdrojov

Zavedenie odštepných závodov do centrálnych zmlúv(uzatváraných GR LESY SR, š.p.)

 

Nová obchodná stratégia LESOV SR pre komoditu Biomasa na roky 2018-2022

Obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR

Export dreva do zahraničia

Podpora spolupráce so spracovateľmi dreva