Voľné pracovné miesta

Aktuálne ponuky:

Výberové konanie:

- Vedúci lesného obvodu

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Šaštín, LS Sološnica, Kuchynská 7, Rohožník 

 

- Vedúci strojárenskej výroby

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

 

- Finančník 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01