Voľné pracovné miesta

Aktuálne ponuky:

Výberové konanie:

 

LESY SR, š. p., vyhlasujú výberové konanie na pracovné miesto na Generálnom riaditeľstve LESY SR, š. p.:

  • Referent správy lesných pozemkov  

Bližšie údaje v priložených dokumentoch.

Referent správy lesných pozemkov - informácie a požiadavky na zamestnanca 

Referent správy lesných pozemkov - súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 

LESY SR, š. p., vyhlasujú výberové konanie na pracovné miesto na Generálnom riaditeľstve LESY SR, š. p.

Vedúci odboru verejného obstarávania - informácie a požiadavky na zamestnanca  

Vedúci odboru verejného obstarávania - súhlas so spracúvaním osobných údajov