Voľné pracovné miesta

Aktuálne ponuky:

Výberové konanie:

 

LESY SR, š. p., OZ Považie vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:

  • vedúci lesného obvodu

Bližšie informácie v priložených súboroch:

Súhlas s OOÚ VLO

VK vedúci LO