Voľné pracovné miesta

Aktuálne ponuky:

Výberové konania:

 

LESY Slovenskej republiky, š. p., vyhlasujú výberové konania na voľné pracovné miesta:

 

  • praktikant na OZ Považie, LS Trenčín, resp. LS Dubodiel

praktikant - požiadavky 

praktikant - súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

  • referent vnútornej správy na OZ Považie

Bližšie informácie v priložených súboroch:

referent vnútornej správy - požiadavky

súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

  • 2 pracovné miesta vedúcich LO na LS Prievidza, OZ Považie

Bližšie informácie v priložených súboroch:

vedúci LO Chrenovec a LO Handlová požiadavky

súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

  • technik na LS Revúca, OZ Gemer,

Bližšie informácie v priložených súboroch:

technik LS Revúca - požiadavky

súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

  • vedúci LO na LS Trenčín, OZ Považie

Bližšie informácie v priložených súboroch:

vedúci LO Vlara - požiadavky

súhlas so spracúvaním osobných údajov