Voľné pracovné miesta

Aktuálne ponuky:

Výberové konanie:

- Organizačný riaditeľ GR

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  

 

- Výrobno-technický riaditeľ GR 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

 

- Ekonomicko-obchodný riaditeľ GR  

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Generálne riaditeľstvo, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica