Lesnícke pochúťky

Predajňa výrobkov Banská Bystrica

Nová predajňa LESOV SR, š.p. v centre Banskej Bystrice, v ktorej nájdete naše lesnícke medailové vína, mrazenú divinu, mäsové výrobky z diviny, produkty zo šípok, či rôzne publikácie a darčekové predmety.

Verejné dražby dreva

Verejné dražby dreva

Na priloženom odkaze nájdete harmonogram verejných dražieb dreva v jednotlivých Odštepných závodoch LESOV SR š.p..

Projekty EÚ

Projekty EÚ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik realizuje projekty s cieľom uspokojovania verejnoprospešných záujmov, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt lesného prostredia.

Významné lesnícke miesta

Významné lesnícke miesta

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, inšpirovaný vyhlasovaním prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO, začal v roku 2007 vytvárať sieť VÝZNAMNÝCH LESNÍCKYCH MIEST. Doposiaľ ich bolo na Slovensku vyhlásených 52.

Náučné chodníky

Významné lesnícke miesta

Ideálnym spôsobom ako priblížiť význam práce lesníkov a lesa je aj tvorba náučných chodníkov. LESY SR doposiaľ v rámci svojej pôsobnosti vybudovali sieť 35 Lesníckych náučných chodníkov a na tvorbe ďalších aj spolupracovali.