Predaj vianočných stromčekov

Predaj vianočných stromčekov

Atmosféru živého vianočného stromčeka proste nič nenahradí. LESY Slovenskej republiky, š. p. ponúkajú každoročne v predvianočnom období na predaj stovky vianočných stromčekov. Zakúpiť si ich môžete na viacerých miestach takmer po celom Slovensku.

LESY SME MY

LESY SME MY

Lesy sú predovšetkým tí, ktorí sa o ne roky starajú, ktorí im zasvätili svoje životy a ktorí poznajú ich príbehy. Lesy sme aj my.

Pro Silva

Pro Silva

Voľné združenie lesnícky orientovaných jednotlivcov a organizácií, mysliacich a konajúcich v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa, zároveň označenie pre lesné porasty, v ktorých sa hospodári prírode blízkym spôsobom.

Projekty EÚ

Projekty EÚ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik realizuje projekty s cieľom uspokojovania verejnoprospešných záujmov, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt lesného prostredia.