Ocenenia

Uznanie má pre každú spoločnosť, rovnako ako každého človeka veľký význam. Najväčší význam má vtedy, keď má podobu konkrétnych  slov, prípadne je zhmotnený do plakety, medaily, či iného 3D predmetu.

Každé ocenenie potvrdzuje správnosť postupov daného človeka alebo spoločnosti, je symbolom neverbálnej komunikácie voči verejnosti a hlavne zvyšuje jeho image.

Ako sa v tejto oblasti darí štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky

2020   Značka kvality 2. stupňa – OZ Topoľčianky

2018   Výročná cena Pamiatky a múzeá

2017   Zlatý kosák 2017 v kategórii živočíšna výroba - OZ Revúca

2015    Ocenenie ESRI     - IT LESY SR, š.p.

            Transparency international Slovensko

             1.miesto transparentné verejné firmy 

2014    Zlatý kosák 2014 v kategórii Agrotechnické technológie– OZ Semenoles

2013    Zlatý kosák 2013 v kategórii živočíšna výroba - OZ Revúca

            Cena Edmonda Blanca – CHPO Poľana (OZ Kriváň a OZ Č. Balog)

2010    Zlatý kosák 2010 v kategórii živočíšna výroba - OZ Revúca

2008    Zlatý kosák 2008 v súťažnej kategórii Agrotechnické technológie – OZ Semenoles

2007    Zlatý kosák za Systém pestovania obaľovaných sadeníc hospodárskych drevín – OZ Semenoles

.....