Lesnícke a drevárske múzeum

Odkaz ikona Facebook LDM   Odkaz ikona Youtube

Prihlásiť na oDber newslettera

 

 

VÝSTAVY

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME


6. decembra 2023 o 16:00 hod.
do výstavných priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea na otvorenie výstavy

POZDRAVY S VÔŇOU VIANOC
Trvanie výstavy: 6.12.2023 - 6.1.2024

Po otvorení výstavy bude nasledovať adventný koncert

Ensemble Thesaurus Musicum
 programom 
Farby barokovej Európy

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene otvárajú výstavu vianočných pohľadníc a známok. V spolupráci so súkromným zberateľom pohľadníc pánom Alexandrom Urminským a Poštovým múzeom, ktoré na výstavu zapožičalo známky a jedinečnú poštovú schránku na vianočnú poštu pre Ježiška. Na stenách “nášho múzea” budete môcť vidieť na 72 listoch 168 pohľadníc, pričom najstaršie  pochádzajú ešte z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie. Návštevníci vianočnej výstavy  môžu vidieť aj 40 známok tematicky súvisiacich s najmagickejším obdobím v roku. Súčasťou výstavy bude aj tradičný vianočný stromček či betlehem.
Na adventnom koncerte Ensemble Thesaurus Musicum vystúpia Michal Hottmar  s arcilutnou a Sándor Szaszvárosi  s viola da gamba. Zaznejú diela autorov ako Diego Ortiz, Alessandro Piccinini, Carl Friedrich Abel, Johann Schenck, Ste Colombe, Marin Marais.
Všetkých Vás srdečne pozývame.

≈≈≈≈≈

(NE)ZNÁME OSOBNOSTI ZVOLENA I.
12. október 2023 - 6. január 2024

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci s mestom Zvolen pri príležitosti jeho 780. výročia obnovenia mestských privilégií prostredníctvom obrazovo-textovej výstavy, oživenej osobnými predmetmi a prácami či dobovými artefaktami zachovanými vo fonde múzea, vyzdvihuje zaznamenania hodných Zvolenčanov a prezentuje prvú skupinu významných jednotlivcov - osobností, ktorí spojili svoj životný príbeh s mestom. Cieľom výstavy je nielen posilniť kultúrnu a historickú identitu mesta, ale najmä poskytnúť nové informácie zo zvolenskej histórie a ponúknuť najmä pozitívne vzory a príkladné konania preverené časom.
Na výstavu všetkých srdečne pozývame!

≈≈≈≈≈

CENA PROFESORA JINDŘICHA HALABALU 2023
26. október 2023 - 2. december 2023

Srdečne vás pozývame do výstavných priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea na výstavu
medzinárodnej študentskej súťaže o „Cenu profesora Jindřicha Halabalu“ 
organizovanú Katedrou dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene.

 

 

EXPOZÍCIE

Obrázok Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Obrázok Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Obrázok Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

VYSUNUTÉ   EXPOZÍCIE

Obrázok Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

POnÚKAME NA PREDAJ - knihy, suvenÍry a výrobky z produkcie LSR