Lesnícke a drevárske múzeum

V Ý S T A V A

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke a drevárske múzeum

a

Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti

Vás srdečne pozývajú na výstavu 

V HLAVNEJ ÚLOHE STOLIČKA
STARRING THE CHAIR 

6. 6. - 30. 9. 2019

Interaktívna výstava hravou formou približuje najmenšiemu divákovi stoličku ako inšpiratívny predmet, ktorý ponúka veľký priestor na fantáziu, hru a výtvarné dopracovanie. Stolička po dotvorení detským návštevníkom očarí svojou originálnou vážnou i komickou podobou.

Výstava je sprístupnená vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene na Námestí SNP č. 22/33 v utorok - piatok, nedeľa v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. 
Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 hod.
Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred na kontakty:
Ing. Ivan Mesároš;  +421918828710; ivan.mesaros@lesy.sk
Nájdete nás aj na FB.


E X P O Z Í C I E

Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

V Y S U N U T É   E X P O Z Í C I E

Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

 

P O N Ú K A M E   N A   P R E D A J

Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.

 

 

Nulová eurobankovka

Cena: 3,00 €

 

 

Kniha Život zasvätený lesu

Cena: 8,50 €

 

Titulná strana knihy Lesnícke biografie

Kniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €

 

Titulný list knihy VLM II.

Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II. 

Cena: 10,00 €

 

Titulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Kniha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €Titulný list knihy Dejiny lesníctva na Slovensku

Kniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €

 

Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €
 

Titulný list knihy Tak sa z hory ozýva

Kniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €
 

Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €


Turistická známka

Turistická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

Plátená taška

Taška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

 

foto kľúčenky

Kľúčenka
Cena: 1,50 €
 

magnetky, cena 1,50€ za kus

Magnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

magnetky meniace sa

Magnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

kniha Považská lesná železnica

Kniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €

 

Turistický denník

Turistický denník
Cena: 3,50 €

 

 

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

 

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €