Lesnícke a drevárske múzeum

Odkaz ikona Facebook LDM   Odkaz ikona Youtube

 

VÝSTAVy

 

Srdečne pozývame na výstavu DANIEL ŠKVRNITÝ
LESY Slovenskej republiky, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, pokračujú v niekoľkoročnej tradícii, prostredníctvom ktorej môže verejnosť podrobnejšie spoznávať obyvateľov našich lesov. Témou tohto roka sa stal Daniel škvrnitý.
Výstava rozpráva príbeh dlhej cesty daniela, ktorý sa k nám dostal už niekedy v 14. storočí, o spôsobe života Daniela škvrnitého, o jeho ideálnom životnom prostredí, potravinových nárokoch a o jeho vplyve na lesný ekosystém, o úspechu a perspektíve chovu danielov u nás.
Dioráma s dermoplastickými preparátmi, imitujúca jeho životné prostredie ukáže návštevníkovi ako reálne daniel vyzerá, aká je jeho veľkosť a sfarbenie. Prostredníctvom vystavených trofejí návštevník môže vidieť vývoj danielieho parožia. 
Autor výstavy: Ing. Ivan Mesároš, ivan.mesaros@lesy.sk

 

 

 

 

Lesníctvo na Slovensku si tento rok pripomína 150. výročie svojej samostatnosti. Šestnásteho januára 1871 vydalo uhorské ministerstvo financií dekrét, ktorým oddelilo lesníctvo od správy baní. Dejiny potvrdili správnosť tohto kroku a životaschopnosť lesníctva ako samostatného hospodárskeho odvetvia.
Pri tejto príležitosti pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene výstavu s názvom S dubovou ratolesťou na golieri. Prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, listinného a obrazového materiálu zoznámi návštevníka s príčinami osamostatnenia, udalosťami a osobnosťami, ktoré sú spojené so 150 ročnou históriou samostatného lesného hospodárstva na našom území.
Ťažisko exponátov tvoria predmety z fondu LDM a požičané predmety z Múzea vo Sv. Antone. S obrazovým a listinným materiálom organizátorom pomohli aj ďalšie múzejné a archívne inštitúcie i jednotlivci. Návštevníka na výstave zaujme dobový pracovný odev lesníkov i lesnícka uniforma a jej súčasti. Veľmi cenná je pobočná zbraň patriaca najväčšej lesníckej osobnosti u nás – Jozefovi Dekretovi Matejovie či uniforma so šabľou patriaca študentovi Banskej a lesníckej akadémie na prelome 19. a 20. storočia. Prácu lesníkov dokumentuje staré lesnícke náradie a prístroje aj priamo v horehronských lesoch nájdený žľab dlhý vyše sedem a pol metra, o ktorom dendrochronologická analýza prezradila, že bol zhotovený okolo roku 1887 z jedľového dreva. Vytesali a využívali ho drevorubači na plavenie vyťaženého dreva. Návštevník ocení sériu historických fotografií, ktoré zachytávajú búranie starého banskobystrického Kammerhofu pred prvou svetovou vojnou, na mieste ktorého vyrástla nová budova riaditeľstva štátnych lesov ako symbol úspechov samostatného lesníctva. Budova je dodnes pýchou hlavného námestia v Banskej Bystrici. Na výstave nechýbajú historické lesnícke mapy, podobizne osobností či historické fotografie s lesníckou tematikou. Sprístupnený je výrezu z dvestoročného topoľa s priemerom cca 3 m, ktorý rástol v historickom mestskom parku v Strážskom. Výrez je vystavený v záhrade LDM vo Zvolene.
 

 

EXPOZÍCIE

Obrázok Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Obrázok Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Obrázok Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

VYSUNUTÉ   EXPOZÍCIE

Obrázok Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

PONÚKAME NA PREDAJ

Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.

Obrázok Mapa turistická okolie BB-Donovaly 

Mapa turistická

Cena: €

 

 Obrázok Nulova eurobankovka JDM

Nulová eurobankovka

Cena: 3,00 €

 

Obrázok Titulna strana Zivot zasvateny lesu

Kniha Život zasvätený lesu

Cena: 8,50 €

 

Obrázok Titulná strana knihy Lesnícke biografie

Kniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy VLM II.

Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II. 

Cena: 10,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Kniha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Dejiny lesníctva na Slovensku

Kniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €

 

 

Obrázok Titulný list knihy Tak sa z hory ozýva

Kniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €

 

 

Obrázok Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €


Obrázok Turistická známka LDM

Turistická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

Obrázok Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

Obrázok Plátená taška

Taška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

 

Obrázok Kľúčenka

Kľúčenka
Cena: 1,50 €

 

 

Obrázok magnetky

Magnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

Obrázok magnetky meniace sa

Magnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

Obrázok kniha Považská lesná železnica

Kniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €

 

Obrázok Turistický denník

Turistický denník
Cena: 3,50 €

 

Obrázok Vizitka jednodielna 

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

 

Obrázok Vizitka dvojdielna

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €