Lesnícke a drevárske múzeum

Odkaz ikona Facebook LDM   Odkaz ikona Youtube

 

 

 

 

Vážení návštevníci, od 24. novembra 2021 je múzeum do odvolania ZATVORENÉ.

 

 

 

Lesy na území Slovenska sa v priebehu storočí stali hlavným dodávateľom dreva ako paliva, stavebného materiálu i všestranne využívanej suroviny. Lesné hospodárstvo bolo v minulosti podriadené iným výrobným oblastiam, ktoré využívali drevo na to, aby mohli prosperovať. Patril k nim napríklad sklársky priemysel, dobývanie soli, ťažba farebných kovov či železnej rudy.
V našom prostredí sa lesníctvo upísalo najmä baníctvu, ktoré sa nezaobišlo bez dreva zo slovenských lesov. V priebehu 19. storočia však naši predkovia dospeli k poznaniu, že banícke, ale aj hutnícke prevádzky prežívajú len vďaka lacným dodávkam drevnej suroviny, čo viedlo k devastácii lesných porastov. Aj v mene záchrany lesov sa postupne otvárala cesta k osamostatneniu lesníctva ako suverénneho hospodárskeho odvetvia.
V r. 1871 vydalo uhorské ministerstvo financií dekrét, ktorým sa na základe panovníkovho súhlasu oddelila správa baní od správy lesov. Lesníctvo sa vydalo na cestu samostatného hospodárskeho vývoja, nezávislého na baníctve a priemysle.

Popis k obrázkom:
Mapa lesov spravovaných a využívaných baníctvom v stredoslovenskej banskej oblasti, 1837, ručne maľované, Paul Balas.
Podľa dostupných údajov bola v polovici 19. storočia lesnatosť na území Slovenska na úrovni približne 28 percent. Dnes dosahuje výmera našich lesov 41 percent a stále rastie.
Pohľad na Banskú Štiavnicu okolo r. 1848, na ktorom je očividné odlesnenie v okolí mesta.
Iniciátormi ochrany pralesov na území Slovenska sa stali lesníci. Napr. za Gerauku, dnes Dobroč, jeden z našich najkrajších pralesov vďačíme iniciatíve banskobystrického lesného riaditeľstva z r. 1913.
Lesník v 19. storočí

Zdroje: Lesnícke a drevárske múzeum; Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica; Erdeszeti Lapok; Banskobystrický okrášľovací spolok

Realizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, 2021

 

VÝSTAVy

 

Lesnícke a drevárske múzeum pripravilo v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch výstavu s názvom Stratené pralesy. Na výstave sa návštevníci môžu oboznámiť s dávno vyhynutými rastlinami vo forme fosílií, napríklad s obrovskými plavúňmi a prasličkami, ktoré rástli v prvohorách. Je vhodnou metodickou pomôckou pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl. Výstava prezentuje vznik a vývoj rastlín, od prvých suchozemských rastlín z obdobia silúru až po súčasnosť. Vystavované exponáty pochádzajú zo Slovenska, ale aj zahraničia.
Výstava je sprístupnené od 11.9.2021 do 28.11.2021 v Lesníckom a drevárskom múzeu, Námestie SNP 22/33, Zvolen

 

 

 

Lesníctvo na Slovensku si tento rok pripomína 150. výročie svojej samostatnosti. Šestnásteho januára 1871 vydalo uhorské ministerstvo financií dekrét, ktorým oddelilo lesníctvo od správy baní. Dejiny potvrdili správnosť tohto kroku a životaschopnosť lesníctva ako samostatného hospodárskeho odvetvia.
Pri tejto príležitosti pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene výstavu s názvom S dubovou ratolesťou na golieri. Prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, listinného a obrazového materiálu zoznámi návštevníka s príčinami osamostatnenia, udalosťami a osobnosťami, ktoré sú spojené so 150 ročnou históriou samostatného lesného hospodárstva na našom území.
Ťažisko exponátov tvoria predmety z fondu LDM a požičané predmety z Múzea vo Sv. Antone. S obrazovým a listinným materiálom organizátorom pomohli aj ďalšie múzejné a archívne inštitúcie i jednotlivci. Návštevníka na výstave zaujme dobový pracovný odev lesníkov i lesnícka uniforma a jej súčasti. Veľmi cenná je pobočná zbraň patriaca najväčšej lesníckej osobnosti u nás – Jozefovi Dekretovi Matejovie či uniforma so šabľou patriaca študentovi Banskej a lesníckej akadémie na prelome 19. a 20. storočia. Prácu lesníkov dokumentuje staré lesnícke náradie a prístroje aj priamo v horehronských lesoch nájdený žľab dlhý vyše sedem a pol metra, o ktorom dendrochronologická analýza prezradila, že bol zhotovený okolo roku 1887 z jedľového dreva. Vytesali a využívali ho drevorubači na plavenie vyťaženého dreva. Návštevník ocení sériu historických fotografií, ktoré zachytávajú búranie starého banskobystrického Kammerhofu pred prvou svetovou vojnou, na mieste ktorého vyrástla nová budova riaditeľstva štátnych lesov ako symbol úspechov samostatného lesníctva. Budova je dodnes pýchou hlavného námestia v Banskej Bystrici. Na výstave nechýbajú historické lesnícke mapy, podobizne osobností či historické fotografie s lesníckou tematikou. Sprístupnený je výrezu z dvestoročného topoľa s priemerom cca 3 m, ktorý rástol v historickom mestskom parku v Strážskom. Výrez je vystavený v záhrade LDM vo Zvolene.
Výstava potrvá do 31.12.2021

 

 

Lesnícke a drevárske múzeum od 8.7.2021 sprístupní pre návštevníkov v záhrade múzea interaktívnu výstavu Buď ako Valibuk.
Výstava je inšpirovaná príbehom známeho hrdinu ľudovej slovesnosti Valibukom, ktorý dostal do daru veľkú silu. Asi najpútavejšie jeho príbeh opísal vo svojej básni Samo Chalupka a najdesivejšie v rozprávke Pavol Dobšinský.
Aktívna prehliadka výstavy zábavnou formou vnesie návštevníka do rozprávky a prevedie nástrahami sprevádzajúcimi Valibukovo putovanie svetom, kde po oslobodení princezien od zlých drakov získa jednu za ženu.
Vďaka dreveným interaktívnym prvkom výstava ponúka veľa zábavy pri  prekonávaní zlých drakov,  hľadaní jaskyne, ťahaní zapadnutého voza plného železa, mlátení obilia a pri meraní vlastnej sily. Návštevníci si tak pri prehliadke výstavy precvičia svaly, šikovnosť, obratnosť a rozvahu.
Rozprávkový motív osloví hlavne mladších návštevníkov, ktorým je výstava venovaná. Vychutnať si ju však môžu aj tí skôr narodení, pretože jednotlivé zastavenia v príbehu pripomínajú silové maratóny napodobňujúce súčasné výkonnostné aktivity dospelých.
Drevené moduly navrhnuté a vyrobené autorom výstavy sú inštalované v záhrade múzea, ktorá v letných mesiacoch pripomína malú oázu na vydláždenom zvolenskom námestí.

Srdečne vás pozývame!

Autor: Bc. Milan Boledovič; milan.boledovic@lesy.sk; +421918828711

 

EXPOZÍCIE

Obrázok Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Obrázok Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Obrázok Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

VYSUNUTÉ   EXPOZÍCIE

Obrázok Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

PONÚKAME NA PREDAJ

Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.

Obrázok Mapa turistická okolie BB-Donovaly 

Mapa turistická

Cena: €

 

 Obrázok Nulova eurobankovka JDM

Nulová eurobankovka

Cena: 3,00 €

 

Obrázok Titulna strana Zivot zasvateny lesu

Kniha Život zasvätený lesu

Cena: 8,50 €

 

Obrázok Titulná strana knihy Lesnícke biografie

Kniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy VLM II.

Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II. 

Cena: 10,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Kniha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Dejiny lesníctva na Slovensku

Kniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €

 

 

Obrázok Titulný list knihy Tak sa z hory ozýva

Kniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €

 

 

Obrázok Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €


Obrázok Turistická známka LDM

Turistická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

Obrázok Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

Obrázok Plátená taška

Taška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

 

Obrázok Kľúčenka

Kľúčenka
Cena: 1,50 €

 

 

Obrázok magnetky

Magnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

Obrázok magnetky meniace sa

Magnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

Obrázok kniha Považská lesná železnica

Kniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €

 

Obrázok Turistický denník

Turistický denník
Cena: 3,50 €

 

Obrázok Vizitka jednodielna 

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

 

Obrázok Vizitka dvojdielna

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €