Lesnícke a drevárske múzeum

 

V Ý S T A V y

LESY Slovenskej republiky, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum predstavuje pravidelne širokej verejnosti jedného z významných zástupcov fauny našich lesov. V niekoľkoročnej sérii výstav, s témami ako Medveď hnedý, Vlk dravý neskôr Diviak či Srnec lesný, prišiel na rad kráľ našich lesov - JELEŇ.
Jeleň je téma častých diskusií, ale čo je dôležité nielen u lesníkov, či poľovníkov ale aj u širokej verejnosti ktorá navštevuje naše múzeum. Návštevník sa podrobne zoznámi so spôsobom života tohto druhu, jeho potravinovými nárokmi, s jeho správaním a hlavne s jeho prirodzeným biotopom. Popri textovej a fotografickej časti výstavy návštevníka upútajú dermoplastické preparáty jelenej zveri. Bezprostredný pohľad na dospelého jeleňa dá každému návštevníkovi odpoveď na otázku, prečo práve jeleň má prívlastok „Kráľ našich lesov“.
Výstava je orientovaná pre všetkých návštevníkov, pre tých najmenších sú pripravené tvorivé dielne a interaktívna časť expozície.
Kurátor výstavy: Ing. I. Mesároš; +421918828710, ivan.mesaros@lesy.sk

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
na výstavu

V LESE
gusto hegedüš fotografie
ondrej nagaj básne
12.12.2019 - 31.01.2020

Vernisáž výstavy: 11.12.2019 o 17:00 h.

Gusto Hegedüš je autor fotografickej výstavy a projektu pod názvom „V LESE“. Vo svojej tvorbe pracuje cieľavedome s témami, ktoré vychádzajú z jeho trvalého vzťahu k životnému prostrediu. 
Básnik Ondrej Nagaj patrí k najvýznamnejším predstaviteľom živej slovenskej tvorby mimo hlavného mesta. 
Umelecké obrazy Gusta Hegedüša spolu s poéziou Ondreja Nagaja sa prihovárajú návštevníkom s vnímavým videním príbehu lesa v detailoch aj celku. Fotograf aj básnik v nich pretavujú inšpiráciu z lásky a úcty k lesu, ktorú dostali do vienka od svojich predkov.

 


E X P O Z Í C I E

Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

V Y S U N U T É   E X P O Z Í C I E

Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

 

P O N Ú K A M E   N A   P R E D A J

Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.

 

 

Nulová eurobankovka

Cena: 3,00 €

 

 

Kniha Život zasvätený lesu

Cena: 8,50 €

 

Titulná strana knihy Lesnícke biografie

Kniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €

 

Titulný list knihy VLM II.

Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II. 

Cena: 10,00 €

 

Titulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Kniha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €Titulný list knihy Dejiny lesníctva na Slovensku

Kniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €

 

Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €
 

Titulný list knihy Tak sa z hory ozýva

Kniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €
 

Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €


Turistická známka

Turistická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

Plátená taška

Taška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

 

foto kľúčenky

Kľúčenka
Cena: 1,50 €
 

magnetky, cena 1,50€ za kus

Magnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

magnetky meniace sa

Magnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

kniha Považská lesná železnica

Kniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €

 

Turistický denník

Turistický denník
Cena: 3,50 €

 

 

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

 

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €