Lesnícke a drevárske múzeum

Odkaz ikona Facebook LDM   Odkaz ikona Youtube

 

 

Lesy na území Slovenska sa v priebehu storočí stali hlavným dodávateľom dreva ako paliva, stavebného materiálu i všestranne využívanej suroviny. Lesné hospodárstvo bolo v minulosti podriadené iným výrobným oblastiam, ktoré využívali drevo na to, aby mohli prosperovať. Patril k nim napríklad sklársky priemysel, dobývanie soli, ťažba farebných kovov či železnej rudy.
V našom prostredí sa lesníctvo upísalo najmä baníctvu, ktoré sa nezaobišlo bez dreva zo slovenských lesov. V priebehu 19. storočia však naši predkovia dospeli k poznaniu, že banícke, ale aj hutnícke prevádzky prežívajú len vďaka lacným dodávkam drevnej suroviny, čo viedlo k devastácii lesných porastov. Aj v mene záchrany lesov sa postupne otvárala cesta k osamostatneniu lesníctva ako suverénneho hospodárskeho odvetvia.
V r. 1871 vydalo uhorské ministerstvo financií dekrét, ktorým sa na základe panovníkovho súhlasu oddelila správa baní od správy lesov. Lesníctvo sa vydalo na cestu samostatného hospodárskeho vývoja, nezávislého na baníctve a priemysle.

Popis k obrázkom:
Mapa lesov spravovaných a využívaných baníctvom v stredoslovenskej banskej oblasti, 1837, ručne maľované, Paul Balas.
Podľa dostupných údajov bola v polovici 19. storočia lesnatosť na území Slovenska na úrovni približne 28 percent. Dnes dosahuje výmera našich lesov 41 percent a stále rastie.
Pohľad na Banskú Štiavnicu okolo r. 1848, na ktorom je očividné odlesnenie v okolí mesta.
Iniciátormi ochrany pralesov na území Slovenska sa stali lesníci. Napr. za Gerauku, dnes Dobroč, jeden z našich najkrajších pralesov vďačíme iniciatíve banskobystrického lesného riaditeľstva z r. 1913.
Lesník v 19. storočí

Zdroje: Lesnícke a drevárske múzeum; Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica; Erdeszeti Lapok; Banskobystrický okrášľovací spolok

Realizácia: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, 2021

 

VÝSTAVy

Milí návštevníci,
múzeum je do odvolania zatvorené. Na prehliadku našich výstav a expozícií vás pozývame prostredníctvom 360º panorám

EXPOZÍCIE

Obrázok Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Obrázok Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Obrázok Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

VYSUNUTÉ   EXPOZÍCIE

Obrázok Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

PONÚKAME NA PREDAJ

Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.

Obrázok Mapa turistická okolie BB-Donovaly 

Mapa turistická

Cena: €

 

 Obrázok Nulova eurobankovka JDM

Nulová eurobankovka

Cena: 3,00 €

 

Obrázok Titulna strana Zivot zasvateny lesu

Kniha Život zasvätený lesu

Cena: 8,50 €

 

Obrázok Titulná strana knihy Lesnícke biografie

Kniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy VLM II.

Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II. 

Cena: 10,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Kniha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Dejiny lesníctva na Slovensku

Kniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €

 

 

Obrázok Titulný list knihy Tak sa z hory ozýva

Kniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €

 

 

Obrázok Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €


Obrázok Turistická známka LDM

Turistická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

Obrázok Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

Obrázok Plátená taška

Taška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

 

Obrázok Kľúčenka

Kľúčenka
Cena: 1,50 €

 

 

Obrázok magnetky

Magnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

Obrázok magnetky meniace sa

Magnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

Obrázok kniha Považská lesná železnica

Kniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €

 

Obrázok Turistický denník

Turistický denník
Cena: 3,50 €

 

Obrázok Vizitka jednodielna 

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

 

Obrázok Vizitka dvojdielna

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €