Lesnícke a drevárske múzeum

Odkaz ikona Facebook LDM   Odkaz ikona Youtube

Prihlásiť na oDber newslettera

 

Pred 125 rokmi bola vo Zvolene založená drevársko-stavebná firma S. FUGUSCH a synovia. Naše Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravuje výstavu venovanú histórii zakladajúcej rodiny Figuschovcov a produkcii firmy stolársko-nábytkárskej výrobe. Pri príprave výstavy spolupracujeme s potomkami rodiny a vo fonde múzea sa vďaka tomu nachádza obrazovo-textový materiál o pôsobení firmy vo Zvolene.
V tejto súvislosti sa však obraciame aj na verejnosť s výzvou na spoluprácu pri príprave výstavy. Ak vlastníte výrobky firmy, ktorá bola po druhej svetovej vojne znárodnená, pošlite nám svoj kontakt: muzeum@ldmzvolen.sk .
Prípadné výpožičky budú veľkým obohatením výstavnej prezentácie.
Vopred ďakujeme.
Vaše múzeum.

 

VÝSTAVY

Srdečne vás pozývame do výstavných priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea
na výstavu

Zelený objektív 2023
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene tento rok pripravilo už 23. výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje. Súťaže sa v roku 2023 zúčastnilo 121 súťažiacich s 292 fotografiami – 30 žiakov základných škôl prihlásilo 77 fotografií a 91 študentov stredných škôl 215 fotografií. 
Výstava potrvá do 2. mája 2024.

 

≈≈≈≈≈

P R Í B E H   K A M Z Í K A

Témou výstavy je Kamzík vrchovský, ktorý sa u Slovenskej verejnosti teší veľkej popularite. Verejnosť nemá podrobnejšie informácie o spôsobe života kamzíka, o jeho jedinečnosti, o jeho pôvode, o rozšírení kamzíkov v Európe a vo svete.
Srdečne pozývame na výstavu, ktorá podrobnejšie prezentuje viaceré populácie kamzíka na Slovensku, podrobnejšie informuje o populačnej dynamike tohto druhu, prírodných procesoch a možnostiach jeho ochrany. Tiež prezentuje jedinečný príbeh o záchrane vzácneho endemického tatranského poddruhu. Rozpráva o nadšení, obetavosti ale hlavne znalostiach a skúsenostiach tých, ktorí sa na záchrane kamzíkov podieľali. Ku každému vzácnemu živočíchovi sa viaže aj príbeh niektorej známej historickej osobnosti.
Knieža Hohenlohe a jeho panstvo v Tatranskej Javorine, častokrát žiaľ opradené výmyslami a mýtmi, je príkladom starostlivosti o zver, príkladom ochrany prírody a poľovníckej etiky.
Okrem faktov uvedených v textoch a popisoch výstavy a okrem fotografií, si návštevník pozrie diorámy s dermoplastickými preparátmi, imitujúce životné prostredie kamzíka.
Charakter výstavy je v prvom rade edukačný, ale jej cieľom je tiež podnietiť záujem a vytvoriť estetický zážitok návštevníka.
Výstava potrvá do 11. 5. 2024.

V prípade záujmu vám viac informácií poskytne: 
Ing. Ivan Mesároš; +4210918828710; ivan.mesaros@lesy.sk

 

 

EXPOZÍCIE

Obrázok Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Obrázok Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Obrázok Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

VYSUNUTÉ   EXPOZÍCIE

Obrázok Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

POnÚKAME NA PREDAJ - knihy, suvenÍry a výrobky z produkcie LSR