Lesnícke a drevárske múzeum

VÝSTAVy

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME na výstavu

ETUDY Z DREVA XXI.
Drevená hračka

18. február 2020 - 15. marec 2020

Téma drevená hračka otvára v roku 2019 tretiu dekádu súťaže Etudy z dreva. Súťaž organizujú LESY SR, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, ktoré vypísalo v roku 2019 už jej XXI. ročník. Rokmi sa súťaž vykryštalizovala najmä do merania síl študentov stredných a vysokých škôl a väčšina prác preto súťaží najmä v druhej kategórii – originály, prototypy a modely. Zúžený rozpočet nám neumožnil tento rok otvoriť prvú kategóriu – sériová výroba.
Na súťažnom poli remesla a dizajnu sa stretlo 71 autorov zo siedmich stredných škôl umeleckého a drevárskeho zamerania z celého územia Slovenska a Českej republiky, ktorí do súťaže prihlásili 72 drevených hračiek. Súťaž predchádzala výstave Etudy z dreva – drevená hračka, na ktorej sú hračky detskému návštevníkovi úplne k dispozícii, s takmer každou sa deti môžu pohrať či preskúmať ich dotykovo a vizuálne.
Najatraktívnejšie drevené kúsky pochádzajú takmer vždy z dielní umelecky zameraných škôl. V tomto roku sa do súťaže zapojili Školy umeleckého priemyslu z Ružomberka, Bratislavy, Žiliny a Opavy. Svojimi prácami sa prezentujú tiež študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena, lesníckej z Bijakoviec a Prakoviec. Výstava ponúka prevažne hračky vychádzajúce z ľudových tradícií, ako sú koníky, rôzne zvieratká, odrážadlá, prevliekačky, staršie ale i súčasné spoločenské hry. Deti sa môžu sa presvedčiť, ako sa z dreva dajú stvárniť moderné kolobežky, odrážadlá i rôzne hojdacie hračky. Majú možnosť overiť si, ako mnohí tvorcovia využili drevo na výrobu rozmanitých skladačiek, stavebníc, labyrintov i hlavolamov.
Odborná  hodnotiaca porota vybrala z prihlásených prác tie najlepšie. Predsedom poroty bol prof. Ing. Štefan Schneider, PhD., ktorý pracoval ako vysokoškolský pedagóg na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Ďalšími členmi boli:  prof. Ing. Tibor Uhrín ArtD. vedúci katedry dizajnu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, Eva Bodnárová, bývalá šéfredaktorka z Vydavateľstva YUDINY, Ing. Ladislav Klíma zo Slovenského technického múzea v Košiciach a PhDr. Peter Zemaník zo Zväzu spracovateľov dreva SR.
Celkovým víťazom v II. kategórii súťaže sa stala Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru z Bratislavy. Porota udelila aj tri uznania.
Cena Primátorky mesta Zvolen bola udelená študentovi zo Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku.
Ocenenie Zväzu spracovateľov dreva SR získala študentka Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. 

Kurátor výstavy: Bc. Milan Boledovič; +421 918 828 711; milan.boledovic@lesy.sk

- - - - - - - - - - -

 

Obrázok Pozvánka na výstavu Jeleň lesný

LESY Slovenskej republiky, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum predstavuje pravidelne širokej verejnosti jedného z významných zástupcov fauny našich lesov. V niekoľkoročnej sérii výstav, s témami ako Medveď hnedý, Vlk dravý neskôr Diviak či Srnec lesný, prišiel na rad kráľ našich lesov - JELEŇ.
Jeleň je téma častých diskusií, ale čo je dôležité nielen u lesníkov, či poľovníkov ale aj u širokej verejnosti ktorá navštevuje naše múzeum. Návštevník sa podrobne zoznámi so spôsobom života tohto druhu, jeho potravinovými nárokmi, s jeho správaním a hlavne s jeho prirodzeným biotopom. Popri textovej a fotografickej časti výstavy návštevníka upútajú dermoplastické preparáty jelenej zveri. Bezprostredný pohľad na dospelého jeleňa dá každému návštevníkovi odpoveď na otázku, prečo práve jeleň má prívlastok Kráľ našich lesov.
Výstava je orientovaná pre všetkých návštevníkov, pre tých najmenších sú pripravené tvorivé dielne a interaktívna časť expozície.
Výstava prebieha od 16.1.2020 do 31.3.2020.
Kurátor výstavy: Ing. Ivan Mesároš; telefón: +421 918 828 710, email: ivan.mesaros@lesy.sk

 

EXPOZÍCIE

Obrázok Expozícia Rodina Ostrolúcka a Ľ. Štúr

RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR

Realizovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra


Obrázok Fotografia expozície Hlas lesa

HLAS LESA

Pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve


Obrázok Fotografia expozície Drevo vždy živé

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Tradičné remeslá pre dnešok

VYSUNUTÉ   EXPOZÍCIE

Obrázok Fotografia z Lesníckeho skanzenu

Lesnícky skanzen - Čierny Balog - Vydrovská dolina

V objekte horárne nájdete expozície Izba starého horáraLesy SlovenskaLesy a život.
V Lesnej kaplnke je umiestnená expozícia Strom je modlitba zeme k nebesiam...

PONÚKAME NA PREDAJ

Ponúkané publikácie a propagačný materiál si môžete zakúpiť v pokladni pri vstupe do múzea na Námestí SNP č. 22/33, Zvolen.

Obrázok Mapa turistická okolie BB-Donovaly 

Mapa turistická

Cena: €

 

 Obrázok Nulova eurobankovka JDM

Nulová eurobankovka

Cena: 3,00 €

 

Obrázok Titulna strana Zivot zasvateny lesu

Kniha Život zasvätený lesu

Cena: 8,50 €

 

Obrázok Titulná strana knihy Lesnícke biografie

Kniha Lesnícke biografie
Cena: 20,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy VLM II.

Kniha Významné lesnícke miesta na Slovensku II. 

Cena: 10,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Kniha Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z

Cena: 8,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Dejiny lesníctva na Slovensku

Kniha Dejiny lesníctva na Slovensku

Cena: 35,00 €

 

Obrázok Titulný list knihy Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Kniha Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

Cena: 29,00 €

 

 

Obrázok Titulný list knihy Tak sa z hory ozýva

Kniha Tak sa z hory ozýva

Cena: 2,60 €

 

 

Obrázok Titulná strana knihy Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Kniha Topoľčianske zvernice 1907 - 2017

Cena: 4,00 €


Obrázok Turistická známka LDM

Turistická známka LDM

Cena: 1,50 €

 

Obrázok Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Pohľadnice Zvolen včera a dnes

Cena: 1,00 €

 

Obrázok Plátená taška

Taška plátená (38 cm x 41 cm)
Cena: 4,00 €

 

Obrázok Kľúčenka

Kľúčenka
Cena: 1,50 €

 

 

Obrázok magnetky

Magnetky
Cena: 1,50 € za ks

 

Obrázok magnetky meniace sa

Magnetky meniace sa
Cena: 2,00 € za ks

 

Obrázok kniha Považská lesná železnica

Kniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €

 

Obrázok Turistický denník

Turistický denník
Cena: 3,50 €

 

Obrázok Vizitka jednodielna 

Vizitka jednodielna
Cena: 0,80 €

 

Obrázok Vizitka dvojdielna

Vizitka dvojdielna
Cena: 1,00 €