Aktuálne ponuky

Rybárstvo pri štátnom podniku LESY Slovenskej republiky

LESY Slovenskej republiky obhospodarujú na Slovensku 70 rybárskych revírov, z toho:

 • 36 revírov je pstruhového charakteru na tečúcej vode – potoky,
 • 16 revírov je pstruhového charakteru na stojacej vode – vodné nádrže,
 • 18 revírov je kaprového charakteru na stojacej vode – vodné nádrže.

Pstruhové revíry LESOV Slovenskej republiky patria medzi najatraktívnejšie na Slovensku.

Lov rýb LESY Slovenskej republiky ponúkajú pre:

 • špecializovaných hostí – rybárov, ako samostatný program aj s možnosťou ubytovania,

 • poľovníckych hostí, ako doplnkový program v rámci poľovnej akcie,
 • turistov ubytovaných v zariadeniach LESOV Slovenskej republiky, ako doplnkový program.

Najvýznamnejšie rybárske revíry:

Odštepný závod Karpaty: Bulkovec 2 (0,90 ha), Bulkovec 3 (0,63 ha), Kubinov kríž (0,97 ha), Gidra (potok), Blava (potok), Parná č. 3 (potok)
Odštepný závod Podunajsko: Jazero Štampoch (kaprový revír, vodná nádrž 1,2 ha)
Odštepný závod Tribeč: Žitava č. 5 (potok), Rybníky Jedľové Kostoľany (pstruhový revír, vodná nádrž 1,5 ha)
Odštepný závod Sever: Gaderský potok
Odštepný závod Tatry: Čierny Váh č. 1, 3 (pstruhové potoky), Čierny Váh č. 2 (pstruhový revír, vodná nádrž 20 ha), Lacková (pstruhový revír, vodná nádrž 4 ha)
Odštepný závod Horehronie: Rybník Pusté Pole (pstruhový revír, vodná nádrž 0,3 ha), Čierny Hron (pstruhový potok), Hronček (pstruhový revír, vodná nádrž)
Odštepný závod Poľana: Motyčky (pstruhový revír, vodná nádrž 2 ha)

Denné, týždenné a sezónne povolenky na rybolov predávajú príslušné odštepné závody. Ceny sú stanovené osobitne pre každý rybársky revír. Rezervovanie povoleniek a podrobnejšie informácie o rybárstve získate na príslušných odštepných závodoch LESOV Slovenskej republiky, prípadne na Generálnom riaditeľstve LESOV Slovenskej republiky v Banskej Bystrici.

Fakturačné údaje:

 • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 • Námestie SNP č. 8
 • 975 66 Banská Bystrica
 • IČO: 36038351
 • Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Číslo účtu: SK77 0200 0000 0000 0680 6312 (vo formáte IBAN)
 • Variabilný symbol: 424 (platí pre platbu za vydanie povolení na rybolov)