Zoznam majetku pre OVS

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „štátny podnik“) zverejňuje zoznam  nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj formou obchodnej verejnej súťaže ( OVS ).

                                                                                                                              PLÁN  PREDAJA  NA  ROK  2024 -  formou OVS
                                                                                              Identifikácia a špecifikácia  n e h n u t e ľ n é h o  m a j e t k u   štátu
 
Názov OZ Poradové číslo Katastrálne územie  Register
nehn.
LV č. Vlastnícky podiel Stavba
 
Pozemok
   Karpaty 1 Stará Myjava KN-C 1733  1/1 399, Stajne St. Myjava, 40116/55, ZP,126 m2
2 Malacky KN-C 1281  1/1 1.1344,Soc.budova Malacky,3614/3
2.bez.s.č.,Hala THS,3614/12     
3.bez s.č.,Sklad MTZ,3614/13        
4. bez s.č.Dieľne Malacky,3614/12          
1. 3614/3 ZP 387 m2,                         
2. 3614/4 ZP 3137 m2,                          
3. 3614/6 ZP 569 m2,                         
4. 3614/7 ZP 3352 m2,                         
5. 3614/12 ZP 701 m2,                         
6. 3614/13 ZP 310 m2,                         
7. 3614/14 389 m2, 
3            
4 Borinka KN-C 297  1/1 255,Hájenka-Medené nám.,255 1304, ZP, 525 m2
5 Lakšárska Nová Ves KN-C 397 1.1 1.393, hospodárska budova, 6673/6                
2.393, hospodárska budova, 6675/2
1.6673/6, ZP, 132m2,                  
2.6675/2, ZP, 100 m2,                          
3.6675/1, ZP, 576 m2
6 Piešťany KN-C 1705 1/2 1. 4927, sociálna budova,             
2. 4927, kotolňa
1. 3028/3, ZP, 104 m2,                                  
2. 3028/4, ZP, 415 m2,                                                                         
3. 3028/5, ZP, 1335 m2
7 Grinava KN-C 570 1/1 bez stavby 1. 840/9, OP, 584 m2,                                  
2. 840/10, ZP, 22 m2,                                                                          
8 Holíč KN-C 1290  1/1 1.2946,Dielne DMS Holíč,564/8,
2.2944,Dielňa,564/6 a kotolňa 564/7
3.2942,Sklad,564/4
4.2948,Sociálna budova,564/10
5.2941,Dielňa,564/3                          
6. bez s.č., Obytná bunka vrátnica             
7.2941,Dielňa 564/5           
8.2947, Betónová garáž  ,564/9                               
1. 561/1 ZP 1597 m2,                         
2. 564/3 ZP 356 m2,              
3. 564/6 ZP 354 m2,               
4. 564/7 ZP 20 m2,                
5. 564/11 ZP 24 m2,               
6. 564/15 ZP 21 m2, 
9 Stupava KN-C  553  1/1 1.1241,  soc. budova a 2 byty,
2.garáž,                   
3. sklad
1.287/34, ZP, 161 m2,       
2.287/35, ZP, 38 m2,       
3.287/36, ZP, 72 m2,               
4.287/6, ZP, 485 m2,                 
5.287/63, ZP 535 m2
10 Stupava  KN-C  553  1/1 1. 1761 PDV Stupava prír. a brus.290/15,         
2. 1761 PDV Stupava-soc. prístok 290/15,                   
3. 1761 PDV Stupava-pílnica 290/15
1. 290/1 ZP 5120 m2                          
2. 290/15 ZP 1004 m2                           
3. 4129/6 OP 803 m2
11 Myjava KN-C 1470 1/1 1. budova s.č. 670, sklad PHM, betónová garáž 1. 845 ZP 2233 m2
Podunajsko 12 Krupina KN-C 1988 1/1 1. s.č. 140, administr.budova, KN-C 583/6 1. 583/4, ZP, 205 m2
2. 583/6, ZP, 255 m2                                                                                                         
3. 583/2, ZP, 179 m2   
13 Krupina KN-C 1988 1/1 1.430, prevádzková budova , KN-C 2116/1                                          
2. 430, sklad, KN-C 2112/1                                                     
3. 430, sklad, KN-C 2113/1                                                                   
4. 430, dieľňa, KN-C 2114/1                                                                  
5. 430, sklad, KN-C 2115                                                                        6. 2677, nadzemný objekt, KN-C 2111/2
1. 2111/1-9, ZP,  6932 m2                                                                          
2. 2112/1, ZP,  447 m2                                                                                                         
3. 2113/1, ZP,  42 m2 m2                                                                                                       
4. 2114/1,  ZP , 387 m2                                                                                        
5. 2115,  ZP,   258 m2                                                                     
6. 2116/1,  ZP , 193 m2                                                                              
7. 2117/3,  ZP,   57 m2
14 Krupina KN-C 3666 1/1 969,  admin. budova , 1186/2 1. 1186/2,  ZP , 306 m2
2. 1186/1,  ZP, 881 m2
15 Modrý Kameň KN-C   1/1 1. 62, nadstavba, 133/1                                                                
2.62, garáže a závodná jedáleň, 133/6                                             
3. 806, sklady, 133/3                                                               
4. 807, garáže,  133/4
1. 133/1,  ZP,  304 m2
2. 133/3,  ZP,  65 m2                                                                                                     
3. 133/4,  ZP,  133 m2                                                                                                
4. 133/5,  ZP , 1 755 m2                                                                                                
5. 133/6,  ZP,   83 m2
16 Veľké Ludince KN-C 671 1/1 bez stavby 1.488/1,  ZP, 721 m2                                                                               
2.488/2,  ZP, 192 m2                                                                    
3.488/3,  ZP, 34 m2                                                            
4.488/4,  ZP, 114 m2        
17 Maďarský Svodín KN-C 1824 1/1 1.178, dvojbytovka, 1205/11                                             
2.1274, hospod. budova, 1205/12                                        
3.1275, hospod. budova, 1205/13
1.1205/1,  ZP, 2294 m2                                                              
2.1205/11,  ZP, 129 m2                                                               
3.1205/12,  ZP, 141 m2                                                                
4.1205/13, ZP, 133 m2                                                         
5.1205/14,  ZP, 3072 m2        
18 Bajč KN- C  44 1/1 1.959  soc.prev.budova,   264/131                          
2.960,  vodárenská stanica,   224/132                                        
3.961,  pílnica,   2264/134                                            
1. 264/55, ZP, 1370  m2                                                                        
2. 264/131, ZP  320 m2                                                                           
3. 264/132, ZP 10 m2                                                                        
4. 264/133, ZP 23 m2                                                                       
5. 264/134, ZP  180 m2                                                                     
19 Krnišov KN- C  17 1/1 1.106,rod. dom, 1561/3                         
2., rod. dom, 1561/1

1.1561/1, ZP,  153 m2                                                                                                
2.1561/2, ZP,  488 m2                                                           
3.1561/3 ZP,  91 m2                                                            
4. 1563/4, ZP, 164 m2                                                                       
5. 1561/6, ZP , 5 m2                                                    
6.1563/12, ZP, 152 m2
20 Štúrovo KN- C    1/1 1.2815, Rekreačná chata Vadaš 1, 4574/144                        
2.2816, Rekreačná chata Vadaš 2, 4574/143    
bez pozemku
21 Čifáre  KN-C 44 1/1 194,  dom,  38/1                                              38/1,  ZP, 847 m2
22 Čifáre  KN-C 44 1/1 1. 306, sklad, 224/91,                              
2. 305, sklad, 224/90,                                    
3. 305, sklad, 224/115                                                
1. 224/91, ZP, 99 m2,                                                                        
2. 224/33, ZP,  4101 m2,                                                                           
3. 224/50, ZP, 255 m2,                                                                        
4. 224/90, ZP, 271 m2,                                                                       
5. 224/114, ZP, 2238 m2,                                                                    
6. 224/115, ZP 161 m2 
   Tribeč 23 Píla KN-C 230 1/1 20 a 21 -rodinný dom - dvojbyt cudzí pozemok
24 Nová Baňa KN-C 662 1/1 1686, hosp.budova cudzí pozemok
25 Banská Štiavnica KN-C 4416 1/1 bez stavby 4805/1, OP, 967 m2
26 Nováky KN-C 1335 1/1 216, sklad materiálu, prevádzková budova ES  1.1661/1, OP, 11385 m2,                                  
2.1661/2, ZP, 11 m2,                                               
3.1661/3, ZP, 34 m2,                          
4.1661/4, ZP, 138 m2
27 Horné Lefantovce KN - C 146  1/1 1. 202,dom, 61/4,
2. 502, HB, 61/7,
3. 503, HB, 61/11,
4. 504, HB, 61/12
1. 61/4,  ZP, 2304 m2 ,
2. 61/7,  ZP, 41 m2,                    
3. 61/11, ZP, 60 m2,                   
4. 61/12,  ZP, 81 m2,                                        
5. 61/5, ZP, 2948 m2,                              
6. 61/6, ZP, 2158 m2
28 Horná Ves KN-C 389 1/1 441, kancelária, 1465/19 bez pozemku
29 Bystričany KN - C 259 1/1 704, Lesovňa Suché, 89 m2 1337/4, ZP, 89m2
30 Jelenec KN - C 2414 1/1  3539/22 , 3222 m2 OP bez pozemku
31 Veľké Uherce KN - C 36 1/1 bez stavby 1. 2006/2, ZP, 5433 m2                   
2. 2006/5, ZP, 99 m2                    
3. 2006/6, ZP, 468 m2                       
4. 2006/7, ZP, 136 m2   
32 Kňažice KN - C 335   823, chata, 1750/8  bez pozemku
33 Partizánske KN-C 548 1/1 prev. bud. LZ Partizánske s.č. 812 Ds , kotolňa  + garáže   2032403 pozemok nie je vo vlastnictve
   Považie 34 Slatina nad Bebravou KN-C 166,83 1/1,1/7 1. 161, budova LS, 716/7,                         
2. 161, garáž, 716/9
1. 716/7,  ZP, 191 m2,          
2. 716/9,  ZP, 132 m2,          
3. 716/18,  ZP,1103 m2,       
4. 716/19, ZP, 21 m2,               
5. 716/20, ZP, 39 m2,            
6. 716/17,  ZP, 29 m2
35 Handlová KN-C 580 1/1 1.492, lesovňa, 2460/2,                          
2.3896, garáž, 2460/3
1.  2460/2, ZP, 102 m2,                            
2.  2460/3, ZP, 65 m2,                                    
3.  2460/1, ZP, 706 m2
36 Zliechov KN-C 127 1/1 341, hájenka Čičmanská,  1426/3 1. 1426/3, ZP, 130 m2,                         
2. 1426/1, ZP, 1 015 m2,                        
3. 1426/2, ZP, 1 356 m2
37 Kľačno KN-C 65 1/1 288, hájenka Podreváň,  716 716, ZP, 378 m2
38 Nitrianske Pravno KN-C 226 1/1 1.31, bytovka, 1904/3                  2.31, garáž, 1904/2 1.1904/3, ZP, 236 m2,
2.1904/2, ZP, 56 m2,                  
3.1904/1, ZP, 1095 m2
39 Valaská Belá KN-C 462 1/1 56, senník (Gápel), 18761/2 18761/2, ZP, 103 m2
40 Dolná Súča KN-C 548 1/1 353, budova les. správy; 0, hospod. budova; 0, garáže 6125/1,   6125/3,  6125/4,  6125/11,  6125/12
41 Kálnica KN-C 29 1/1 1098, rekreačná chata, 4772/2 cudzí
42 Chocholná Velčice KN-C 482 1/1 679, rekreačná chata, 1188 1188, ZP, 67
43 Hrádok KN-C 34 1/1 44, maštaľ, 805/2  cudzí
44 Horná Súča KN-C 406 1/1 bez stavby 11/9, ZPN, 130
45 Hrašné KN-C 326 1/1 bez stavby 5082/3, OP, 8091
46 Hrašné KN-C 326 1/1 bez stavby 8672/15, ZPN, 65
47 Nová Ves nad Váhom KN-C 25 1/1 bez stavby 5152,  5153,  5154,  5155,  ZPN,  643
48 Trenčianske Jastrabie KN-C 2723 1/1 bez stavby 3850/1, OP, 728
49 Nová Lehota KN-C 42 1/1 1. 166, lesovňa Úhrad, 585/4                                          
2. 194, prezliekareň Úhrad, 585/3
1. 585/4, ZP, 145 m2                    
2. 585/3, ZP, 117 m2                               
3. 585/1, ZP, 1088 m2                   
4. 585/2, ZP, 625 m2
   Sever 50 Pružina KN C 350 1/1 1.122, dom,  652/2,           
2.963, hospodárska budova, 652/3      
1. 652/1, ZP, 733 m2               
2.652/2, ZP, 141 m2                 
3.652/3, ZP, 23 m2             
4.654/5, ZP, 24 m2 
51 Horná Štubňa KN-C 137 1/1 445, budova, 1699 1699, ZP, 830 m2
52 Lazy pod Makytou KN C 2807 1/1 550, ZP, 617 m2 bez pozemku
53 Valča KN-C 226 1/1 525/5, ZP, 1208 m2 bez pozemku
54 Orlové KN-C 4150 1/1   1231/9,OP, 428 m2
55 Slovany KN-C 197 1/1 8, budova, 579 cudzí pozemok
56 Čremošné KN-C 203 1/1 1.145, Robotnícka ubikácia Borovka, 589/2
2.147, hospodárska budova,  589/3
589/2, ZP, 120 m2,
589/3, ZP 57 m2
57 Vysoká nad Kysucou KN-C 170 1/1 1. 315, dom,  1839/2, 
2. HB- dreváreň, kopaná studňa, prípojka kanalizácie, elektro, voda, žumpa 
1.1839/1,  ZP, 346 m2,     
2.1839/2,  ZP, 169 m2,
3.1839/3, ZP,  9 m2
58 Vysoká nad Kysucou KN-C 170 1/1 1.451, Bytová jednotka , 2670/2,  
2.bez s.č., HB, 2670/3   
1.2670/1, ZP, 1607 m2,  
2.2670/2, ZP,  115 m2,  
3.2670/3,  ZP, 72 m2 
59 Makov KN-C 119 1/1 262, HB,  3712/3 1.3712/3,  ZP, 226 m2,         
2.3712/2, ZP,  307 m2
60 Oščadnica KN-C 254, 2497 1/1 714, Kancel.,  5682 1.5682, ZP, 68 m2,   
2.5690/2, OP, 1108 m2
  Tatry 61 Liptovská Teplička KNC 980 1/1 1.425, budova (Hájenka Kolesárky), 2914                   
2.613, hospodárska budova, 2915
1.2914, ZP, 213m2,          
2.2914, ZP, 101m2,           
3.2913, ZP, 501m2
62 Liptovská Teplička KNC 980 1/1 567, sklad,  2085 2085, ZP, 75m2
63 Ľubochňa KNC 47 1/1 379, rodinný dom, 491/1 491/1, ZP, 75 m2
64 Bobrov KN-C 356 1/1 bez stavby 1190/99, ZP, 780m2
65 Bobrov KN-C 356 1/1 bez stavby 1190/104, ZP, 536m2
66 Ružomberok   1750   1676, hájovňa + 5223 HB bez pozemku
Horehronie 67 Polomka KN-C 278 1/1 1269, maštaľ-konica Bacúch, 2476/2 1. 2476/2, ZP, 310 m2          
2.2476/1, OP, 892 m2
68 Predajná KN-C 315 1/1 37, Budova, 175 1. 175, ZP, 115 m2                       
2. 176, ZP, 33 m2                    
3.177, ZP, 345 m2
69 Beňuš KN-C 134 1/1 1. 305 Obyt, budova, 996, + drobné stavby bez s.č., + vonkajšie úpravy 1. 996, ZP, 491 m2                 
2.997, ZP, 159 m2
70 Čierny Balog KN-C 140 1/1 418, Rod. Dom, 1523/4 1. 1523/4, ZP, 220 m2                   
2. 1523/3, ZP, 36 m2
71 Šumiac KN-C 96  1/1 1. 679, Hájenka , 4768/7 1. 4768/7, ZP, 120 m2,  
2. 4763, ZP, 322 m2
  Poľana 72 Slovenská Ľupča KN-C 126 1/1 1. Garáže a dielne súp.č. 1045,                   
2. Dielne, súp.č. 1046,                     
3. Garáže, súp.č. 1047,                       
4. Vrátnica, súp.č. 1048,                       
5. Sklady PHM, súp.č. 1050,                     
6. Prístrešok, bez súp.č.
1. 872/9,ZP,214 m2, 
2.872/10, ZP,227 m2,    
3.872/6,ZP,410 m2,   
4.872/4,ZP,219 m2,  
5.872/5,ZP,8 m2,     
6.872/7,ZP,99 m2, 
7.872/8,ZP,59 m2,     
8.872/3, 4035 m2,      
9.872/11,ZP,24 m2,   
10.872/12,ZP,633 m2,
11.872/13,ZP,285 m2, 
12.872/14,ZP,93 m2,
13.872/15,ZP,462m2,
14.874/1,ZP,1522m2
73 Lučenec KN-C 489 1/1

 

 

1. 245, čistička
2. 245, opravárenské dielne
3. 245, administratívna budova
4. 244, sklad a vrátnica
5. neevidované na LV: kanalizácia OD Lučenec, elektroprípojka, elektrorozvody, vodovod OD Lučenec, príjazdná cesta OD Lučenec, počítačová sieť

  
                                                     

1. 2337/21, ZP, 34 m2    
2. 2337/22, ZP, 31 m2,    
3. 2337/23, ZP, 62 m2,  
4. 2337/24, ZP, 706 m2,  
5. 2337/25, ZP, 522 m2,
6. 2341/2, ZP, 86 m2
 
74 Lučenec KN-C 489 1/1 1.3071, PRIEMYS.BUD.A SKLADY
2.STUDŇA
3. neevidované na LV: drobná stavba-studňa vodáreň, OPLOTENIE STAS LC,
KANALIZ8CIA STAS LC, prípojka vody, prípojka plynu, KABELOVE ROZVODY STAS LC, dvojstĺpová trafostanica, CISTIC ODPAD VOD.STAS LC PRISTUP CESTA STAS LC
1. 6733/17, ZP, 339 m2,
2. 6733/18, ZP, 488 m2
 
 
75 Tuhár KN-C 245 1/1 211, Robotnícka ubytovňa 769/5, ZP, 117 m2  
76 Lučenec KN-C 489 1/1 1. 244, sklad a vrátnica, 2341/2             
2. 244, rodinný dom,  2341/3
1. 2341/1, ZP, 207 m2          
2. 2341/2, ZP, 86 m2                 
3. 2341/3, ZP, 120 m2         
4. 2341/4, ZP, 184 m2  
77 Bulhary KN-C 243 1/1 24, dom 109 109, ZP, 129 m2  
78 Málinec KN-C 144 1/1 1.  454, 2 bytová jednotka, 647/4
2. Neevidované na LV - vodovodná prípojka LS Málinec, Plynofikácia LS Málinec, kanalizácia, 2 bj Málinec, príj. cesta 2 bj Málinec
1. 647/4, ZP, 230 m2
2. 647/3, ZP, 816 m2
79 Môťová 2009/6 394 1/1   1. 2009/6, ZP, 352 m2
80 Mýtna KN-C 1578 1/1 373, Hájenka, 747 1. 747, ZP, 157 m2
2. 746, ZP, 532 m2
81 Dobrá Niva KN-C 452 1/1 788, sklad chemikálií, 1920 1. 1920, ZP, 33 m2, nie je LV
    Gemer 82 Teplý Vrch KN-C 235 1/1, 7335/44130 90, byt č.6 v 6 b.j.  bez pozemku
83 Teplý Vrch KN-C 52 1/1 72, Lesovňa Teplý Vrch OKAL 152, ZP, 1086 m2
84 Chyžné KN-C 928 1/1 78, rodinný dom, 160/3 1. 160/1, ZP, 433m,              
2. 160/2, ZP, 66m2, 3.160/3, ZP, 125m2,               
4. 160/4, ZP, 96m2
85            
86 Kopráš KN-C 85 1/1 19/3, hospodárska budova 1. 19/1, ZP, 453 m2,               
2. 19/2, ZP, 42 m2,               
3. 19/3,  ZP ,  39 m2
87 Revúca KN-C 98 1/1 1278, Sociálna budova, Garáže, Sklad PHM, Čistička, Sklad, Sklad, Sklad 1. 3526/6 - ZP, 840 m2   
2. 3526/5 - ZP, 6017 m2
3. 3526/7 - ZP, 343 m2  
4. 3526/8 - ZP, 48 m2    
5. 3526/9 - ZP, 41 m2    
6. 3526/10 - ZP, 35 m2  
7. 3526/11 - ZP, 50 m2  
8. 3526/12 - ZP, 52 m2    
9. 3526/13 - ZP, 18 m2
88 Tornaľa KN-C 283 1/1 1682 chata Lapša,       
1683 hospodárska budova,  
1684 garáž
1. 4212 - ZP 18 m2,        
2. 4213 - ZP 104 m2,        
3. 4214 - ZP 80 m2,        
4. 4215 - ZP 338 m2        
5. 4216 - ZP 154 m2
89 Rimavská Baňa KN-C 14 1/1 147, Maštaľ s bytom, 450/6 1.450/3, ZP, 1677 m2                          
2.450/6, ZP, 319 m2
90 Železné KN-C 223 1/1 bez stavby 461/1 - ZP 7006 m2
91 Muráň KN-C 71 1/1 334, Maštaľ pre RZ Pajta, 1469/8        
1008, Sklad Pajta, 1470/22                     
1009, Hnojisko, 1470/23
1.1469/8, ZP 281 m2         
2.1469/10, ZP 1062 m2         
3.1470/22, ZP 153 m2         
4.1470/23, ZP 75 m2
  Východ 92 Veľká Ida KN - C 813 1/1 589, Senník 1. 3264/10, ZP, 98 m2
2. 3264/15, ZP, 771 m2
93 Pača KN-C 42 1/1 72, dom,  204,  204,  ZP, 438 m2
94 Hnilec KN-C 18 1/1 1.12, HB - maštaľ ,   1321/2,                 
2.219, HB,  1321/4,                  
3.220, HB,  1321/11
1.1321/2, ZP, 194 m2,                         
2.1321/3, ZP,  1385 m2,                            
3.1321/4, ZP, 69 m2,  
4.1321/11, ZP, 23m2    
95 Čierna Lehota KN-C 343 1/1 1.303, budova,  2700/2 1.2700/1 ZP, 191 m2,                             
2.2700/2 ZP, 76 m2,                          
3.2700/3 ZP, 938 m2,                           
4.2701 ZP, 89 m2
96 Rejdová KN-C 1665 1/1 169,  Lesovňa Rejdová , 332/2 1.332/1, ZP, 335 m2,                                   
2.332/2, ZP, 181 m2   
97 Smolník KN-C 118 1/1 381 Hájenka Smolník 1. 2151/1  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 400 m2                                                                        
98 Slanec KN-C 209 1/1 58, Hájenka Slanec 1. 539  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 261 m2                                           
2. 540/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 345 m2  
3. 541/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2                               
99 Prakovce KN-C 107 1/1
614, Maštaľ, 794/3

794/3, ZP, 76 m2
794/4, ZP, 450 m2
100 Malá Lodina KN-C 477 1/1 95, admin. budova,  455/54
122, HB, 455/55,
121, Sklad PHM, 455/56, 
bez pozemku - nevlastní SR
102 KE-južné mesto  KN-C  219 1/1 954, AB Tranovského 21 1. 2529/14 - ZP,  386 m2
103 Kecerovské
Pekľany
KN-C 185 1/1 285,Koniareň, ZP 24/2,  1. 24/2, ZP , 215 m2
2.  24/3, ZP, 34 m2
104 Nižná
Kamenica
  20 1/1 146, Konioareň 428 bez pozemku
    Šariš 105 Krompachy KN-C 861 1/1 673, dom, 2143/3 1.2143/4, ZP, 256 m2, 
2.2143/3, ZP, 100 m2
  KN-C 861 1/1 669, dom, 2143/1 1.2143/1, ZP, 100 m2,   
2.2143/2, ZP, 178 m2
106 Fintice KN-C 671 1/1 s. č. 533, rodinný dom, 1307 bez pozemku
107 Ruská Nová Ves KN-C 310 1/1 1. s.č.249, hosp.budova, 2013/84                 
2. s.č.278, hosp.budova, 2013/83
bez pozemku
108 Prešov KN-C 1308 1/1 1.s.č. 11918, maštaľ a stodola,  15806/4,               
2.  neevidované na LV, kôlňa, 15806/3
bez pozemku
109 Sp. Podhradie KN-C 2063, 628 1/1 s.č. 995, chata, 2118/2 1.2118/2, ZP,135m2
2.2118/1, ZP,514m2
110 Svidník KN-C  874 1/1 s.č. 813, Závodná kuchyňa, 6768/3  1. 678/3-ZP-387 m2                  
2. 678/2-ZP- 792 m2   
111 Svidník KN-C 874 1/1 2210, hospodárska budova, 679/2                   1.  679/2,ZP,132 m2                  
2. 679/1, ZP, 139 m2   
112 Svidník KN-C 874 1/1 bez stavby 1.  674/1,ZP,3151 m2                   
113 Sabinov KN-C 915 1/1 1. dielne na ES Sabinov s.č.1890, 2014/2                      
2.soc.adm.budova  s.č.356, 2014/8      
3. social.budova s.č.1892, 2014/4    
4. trafostanica s.č.1893,  2014/7
2014/2,4,7,8,  ZP
114 Sabinov KN-C 915 1/1 kotolňa s.č.1891,  2014/3 2014/3,  ZP
115 Sabinov KN-C 915 1/1 ES Sabinov 2014/1,  ZP
116 Sabinov KN-C 915 1/1 LC  ES Sabinov 2005/2,  ZP
117 Sabinov KN-C 915 1/1 bez stavby 1. 2014/1 , ZP, 35256 m2  (prebytočná plocha bude ponížená cca o 4500 m2 podľa GP, ako majetok na ponechanie vo vlastníctve SR)              
2.2014/2, ZP,691m2
3.2014/3, ZP, 78 m2
4.2014/4, ZP, 82 m2
5.2014/5, ZP, 28 m2
6.2014/6, ZP, 16 m2
7.2014/7, ZP, 25 m2
8.2014/8, ZP,139 m2
9.2014/9, ZP,  6 m2 
10. 2005/2, ZP,  1397 m2
 Vihorlat 118 Palota KN-C 39 1/1 1.5, Dvojlesovňa, 321/1,                
2.neevidované v KN, hospodárska budova, 321/1
321/1, ZP, 1557 m2
  112, Koniareň, 321/2 321/2, ZP, 1253 m2,  
119 Veľký Horeš KN-C 35 1/1 bez stavby 821, ZP, 1618 m2
120 Osadné KN-C 386  1/1 157, ZP 157
121 Tovarné KN-C 300 1/1 325 Včelia farma 320/2, 320/2, ZP,74 m2
122 Nižná Sitnica KN-C 374 1/1 4, Hájenka 241/2 241/2, ZP, 803 m2
123 Sobrance KN-C  433 1/1 201,Obytná bud.Sobrance,837 1,837,ZP,150m2
2,836/7,ZP,697m2
124 Sedliská KN-C 532 1/1 385, čerpacia stanica-vodáreň, 859/3 859/3, ZP, 47 m2
125 Sedliská KN-C 532 1/1 vodná nádrž 860 ,ZP,320 m2
126 Svetlice KN-C 0 1/1 neevidované v KN, na KNC 492/1 KNE 1320, OP, 19623 m2
127 Svetlice KN-C 614 1/1 135, Hájenka, 492/2 KNE 1320, OP, 19623 m2
128 Sečovce KN-C 26.3 1/1 124 Administr. budova 3263,                                                  
125 Červený  kútik 3268
1.3263, ZP, 248 m 2                                       
2.3264/1, ZP, 6898 m2                                  
3.3268, ZP, 120 m2
Semenoles 129 Priechod KN-C 103 1/1 Dvojbytovka, škôlka Kmeťová 861/1 - nutnosť vyňatia z LP 500m2
    OZLT 130 Bohunice KN-C 55 1/1

1.131,   Mechaniz.dielne,             
2.132,   DB-prístr.BENCA,                           
3. 133,   Bencalor,                             
4. 134,  Oprav.dielne BOHUNICE                 
 5.1. 135,  Sklad  PHM Bohunice I.,               
5.2. 135, Sklad PHM Bohunice II.,     
Príslušenstvo : a/D. B.- spevnená plocha, b/ D.B.-oplotenie, c/D.B.-SEP 30-2, d/D.B.-kanalizácia, e/olejové hospod B., f/OH B. vonk.kanal., g/OH B.-LAPOLY

1.1959/14, 424 m2,         
2.1959/15, 39 m2,           
3.1959/16, 56 m2,             
4.1959/4, 456 m2                   
5.1959/15, 213 m2,                                                                               
6. 1959/3, 4 595 m2,                                           
7. 1959/5, 1 896m2         
pozemky v evidencii na OZ Levice:  
Vysvetliky:  OP- ostatná plocha,  ZP-zastavaná plocha,  OVS- obchodná verejná súťaž,  bez pozemku- predáva sa len stavba,   bez stavby- predáva sa len pozemok.

 

V prípade, ak by ste prejavili záujem o kúpu predmetných nehnuteľností, sledujte našu internetovú stránku, na ktorej budú postupne vyhlasované verejné obchodné súťaže na predaj majetku štátu spolu s všeobecnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže TU.

Predaj ktorý sa bude realizovať prostredníctvom certifikovaného systému elektronickej aukcie cez  PROEBIZ TENDERBOX, Bližšie informácie o systéme elektronickej aukcie nájdete na  https://tsk.proebiz.com/vstup/index.php

Zároveň si štátny podnik vyhradzuje právo uvedený zoznam upravovať -  dopĺňať o nové položky, vyraďovať položky, či inak meniť jeho obsah .