Kontakty pre médiá

Ing. Katarína Palková 

vedúca Odboru komunikácie a marketingu 

telefonické kontakty: 

+ 421 48 434 42 50 

+ 421 917 444 295 

E-mail: tlacove@lesy.sk