Kontakty pre médiá

Ing. Daša Makanová 

vedúca Odboru komunikácie 

telefonické kontakty: 

+ 421 45 532 12 43 

+ 421 918 611 795 

E-mail: tlacove@lesy.sk