Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Stavebné úpravy na šatni ES Topoľčianky



Zverejnenie zadávania zákazky

24.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Stavebné úpravy na šatni ES Topoľčianky“ v predpokladanej hodnote 1 466,32 € bez DPH
uchádzačovi: Technopolis s.r.o., Kostolná 41, 949 01 Nitra, IČO: 34121731