Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Verejná obchodná súťaž - OZ ŽilinaLesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina

vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

Drevná hmota (drevo na pni) v obchodných celkoch (porastoch) OZ Žilina, LS Turčianske Teplice

Súťažné podklady (zip 10,6 MB)