Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícke a drevárske múzeum vystavuje unikátny žľabZvolen, 19.8.2021

  • Do konca roka si v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene môžete pozrieť  vzácne artefakty z histórie lesníctva.

Lesníci si v tomto roku pripomínajú 150. výročie osamostatnenia správy lesov spod správy baní. Pre slovenské lesy to bol historický zlom, ktorý znamenal koniec devastačnej ťažby dreva v prospech iných výrobných odvetví ako baníctvo či hutníctvo, a lesníci mohli naplno uplatniť svoje znalosti v starostlivosti o les.

Včerajšou vernisážou sa v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene (LDM) otvorili brány najnovšej výstavy s názvom „S dubovou ratolesťou na golieri“. Prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, listinného a obrazového materiálu zoznámi návštevníka s príčinami osamostatnenia, udalosťami a osobnosťami, ktoré sú spojené s históriou lesného hospodárstva na našom území.

„Šestnásteho januára 1871 vydalo uhorské ministerstvo financií dekrét, ktorým oddelilo lesníctvo od správy baní. Dejiny potvrdili správnosť tohto kroku a životaschopnosť lesníctva ako samostatného hospodárskeho odvetvia,“ pripomína vedúca LDM Veronika Horská Šebíková.

Aj napriek tomu, že technika pokročila, prácu v lese možno stále pokladať za život ohrozujúcu, o čom svedčia aj ťažké či dokonca fatálne pracovné úrazy, ktoré sú, žiaľ, realitou i v dnešnej dobe. Výstava prezrádza, v akých neľahkých podmienkach lesníci plnili celospoločenskú objednávku a dodávali drevo, ktoré všetci potrebujeme. Mali zároveň zásadný podiel na ochrane lesov (boli prvými iniciátormi ochrany pralesov) a dlhodobo zabezpečovali a zabezpečujú rast lesnatosti nášho územia.

Na výstave zaujme dobový pracovný odev, veľmi cenná je pobočná zbraň patriaca Jozefovi Dekretovi Matejovie či uniforma so šabľou patriaca študentovi Banskej a lesníckej akadémie na prelome 19. a 20. storočia.

„Prácu lesníkov dokumentuje staré lesnícke náradie, prístroje aj priamo v horehronských lesoch nájdený žľab dlhý vyše sedem a pol metra, o ktorom dendrochronologická analýza prezradila, že bol zhotovený okolo roku 1887 z jedľového dreva. Vytesali a využívali ho drevorubači na plavenie vyťaženého dreva,“ dopĺňa autorka výstav Tatiana Figurová.

Štátny podnik si toto výročie pripomína v priebehu celého roka 2021 rôznymi aktivitami. Na budovách lesných správ a odštepných závodov bolo v tomto roku osadené logo 150. výročia osamostatnenia lesníctva, v budove Generálneho riaditeľstva bol obnovený panel Josefa Opletala, vydaná bola poštová známka s motívmi vodného žľabu a spracovania dreva s pomocou koňa. Ide o norika muránskeho typu, ktorého chovu sa štátny podnik venuje už 70 rokov.

Zabezpečenie rovnováhy medzi ochranou lesa a napĺňaním potrieb spoločnosti, pokiaľ ide o produkciu dreva, bolo - a stále je - najväčšou úlohou uplynulých 150 rokov samostatného lesníctva. Na výstave nechýbajú historické lesnícke mapy, podobizne osobností či historické fotografie s lesníckou tematikou.

Súčasťou vernisáže výstavy bolo aj sprístupnenie výrezu z dvestoročného topoľa s priemerom cca 3 metre, ktorý rástol v historickom mestskom parku v Strážskom. Výrez je vystavený v záhrade LDM vo Zvolene. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 744 kB) 

Výstava S dubovou ratolesťou na golieri