Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Stovky detí dnes zasadili „svoje“ stromyProjekt Zasadil som strom v tomto roku prebieha s podporou ministerky pôdohospodárstva a ministrov školstva a obrany


Banská Bystrica, 24. marca 2017

Štvrtý ročník projektu štátneho podniku LESY Slovenskej republiky „Zasadil som strom“, podporila v tomto roku ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a ministri školstva a obrany. Hlavným cieľom projektu je odpútať deti od počítačov, televízorov a internetu a vypestovať v nich záujem o prírodu. Každé dieťa by malo mať možnosť zasadiť si „svoj“ strom, ku ktorému by sa mohlo vracať a sledovať jeho rast. Hlavná časť výsadby bola v tomto roku symbolicky spojená s Dňom zeme. Pre nepriaznivé počasie však niektoré školy budú stromy sadiť v náhradnom termíne. 

Predbežne nahlásilo po dohode s lesnými pedagógmi podniku záujem 30 základných škôl z celého Slovenska a sadenia stromčekov sa zúčastní v priebehu nasledujúcich dní viac ako 1000 detí. Výsadba prebieha na plochách, kde sa nepodarilo zabezpečiť prirodzenú obnovu lesa alebo kde je potrebné zmeniť druhovú skladbu drevín. Deti sa dozvedia informácie o pestovaní a ochrane lesa. 

Deň Zeme nám pripomína, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, zhodli sa ministri pôdohospodárstva, obrany a školstva. „Les je zásobáreň drevnej hmoty ako jedinej obnoviteľnej suroviny a zároveň plní dôležité funkcie, pôdoochrannú a vodoochrannú, ale samozrejme aj zdravotnú a rekreačnú,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. „Lesy poskytujú človeku nielen nenahraditeľný zdroj energie, ale pomáhajú tiež zachovávať biodiverzitu, predchádzať klimatickým zmenám, chránia pôdu a vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Našou úlohou je chrániť ich.“

„Veľmi ma teší, že do dnešnej akcie sa zapojili stovky detí zo základných škôl po celom Slovensku,“ povedal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu. „Oceňujem, že lesníci aktívne vystupujú aj v oblasti environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky. Lesní pedagógovia už desať rokov navštevujú školy, škôlky, nemocnice, detské domovy, aby zoznamovali deti s najrôznejšími chuťami a vôňami lesa.“

Akciu Zasadil som strom prišiel podporiť aj Peter Gajdoš, minister obrany SR, pod ktorého rezort patrí štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR. Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských priestoroch. „V rámci našich vojenských lesov sme v minulosti už niekoľkokrát riešili rôzne kalamitné situácie a v krajných prípadoch sme museli pristúpiť aj k výrubom častí lesa. Preto vždy rád podporím akciu, ktorou môžeme pomôcť prírode a skrášliť si prostredie, v ktorom žijeme. A verím, že keď budeme potrebovať pomoc s výsadbou v našich vojenských lesoch, tak môžem na oplátku počítať ja s pomocou pani ministerky aj pána ministra,“ uviedol šéf rezortu obrany.

Ministri upozornili sa na zhoršujúce sa životné prostredie, ktoré má negatívne dôsledky na zdravie ľudí. „Deň Zeme vnímame ako symbol ochrany a tvorby lesa ako zdroja života na našej planéte,“ zhodli sa ministri.

„Fenomén globálnych klimatických zmien postihol aj naše lesy,“ upozornil Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. „Opakujúce sa prírodné kalamity a následný rozmach škodlivých činiteľov významne ovplyvňuje zdravotný stav porastov.“

V uplynulých troch ročníkoch akcie Zasadil som strom deti spolu s lesnými pedagógmi štátneho podniku LESY Slovenskej republiky vysadili takmer 20.000 stromčekov. Okrem samotnej výsadby, pro ktorej si deti vyskúšajú, ako je namáhavá práca v lese, sa formou hier a súťaží dozvedia informácie o zákonitostiach prírody a jej využívaní v prospech spoločnosti. Každé dieťa si z výsadby odnesie certifikát o vysadení stromčekov.