Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Virtualizované desktop terminály a enterprise tabletyPredbežné oznámenie

Oznámenie o vyhlásení

Súťažné podklady s elektronickou akciou a prílohami

Vysvetlenie a doplnenie SP

Informácia o otváraní časti ponuky „Ostatné“:
Na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 19991 - MST zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2013 dňa 20.12.2013 s názvom "Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety" oznamujeme. Že otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 3.2.2014